Рішення №274081


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА


          "22" листопада 2006 р.                                                                       Справа №3/218


За позовом Закритого акціонерного товариства "Чернівецька птахофабрика"


до Державної податкової інспекції в Глибоцькому районі


про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення № 662320/0-4340 від 31.05.06р.Суддя Бабак Л.М.


Представники:

Від позивача – не з’явився;


Від відповідача - Чикановська Н.Д., Остафійчук О.Ю., Іліуц П.С. - представники, довіреність від 25.10.2006 року №№ 8669/9/10-010, 8666/9/10-010, від 21.11.2006 року № 9684/9/10-010.


СУТЬ СПОРУ: Закрите акціонерне товариство "Чернівецька птахофабрика" с. Валя Кузмін Глибоцького району Чернівецької області звернулося з позовом до державної податкової інспекції у Глибоцькому районі Чернівецької області про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення № 662320/0-4340 від 31 травня 2006 року, яким позивачу відмовлено у наданні бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 838932грн.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач посилається на те, що ДПІ, роблячи висновок про те, що ПДВ у сумі 838932грн. має бути включена до податкового кредиту в спеціальній декларації, припускається порушення вимог пункту 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", оскільки відповідно до даної норми права, нею регулюються операції виключно по поставці товарів власного виробництва, і в жодному разі не регулює та прямо не вказує на її застосування при здійсненні операцій, пов’язаних з тим чи іншим придбанням сільськогосподарським товаровиробником основних засобів та матеріально-технічних ресурсів.

Як стверджує позивач, підприємство в даному випадку придбало основні засоби, а тому в нього були всі правові підстави ставити питання про відшкодування ПДВ на загальних умовах.

ДПІ у Глибоцькому районі із заявленими вимогами не погоджується з наступних підстав.

ЗАТ "Чернівецька птахофабрика" є платником фіксованого сільськогосподарського податку, у зв’язку з чим подає податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену).

Відповідно до абзацу 2 пункту 11.21 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР в розпорядженні сільгоспвиробників залишається і направляється на підтримку тваринництва і птахівництва сума ПДВ, яка належить до сплати в бюджет, тобто різниця між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом звітного періоду.

Таким чином, робить висновок відповідач, сільгосптоваровиробник, який набув права використовувати спеціальний режим, передбачений пунктом 11.21 статті 11 Закону України № 168/97-ВР, має вести окремий податковий облік податкових зобов’язань і податкового кредиту щодо операцій, по яких застосовується загальний та спеціальний режим обкладення ПДВ, на підставі якого складати і у встановлені терміни подавати до податкового органу за місцем реєстрації окрему податкову декларацію щодо зазначеної діяльності (скорочену та загальну декларації).

У такому випадку, продовжує відповідач, якщо сільгосптоваровироб-ник, паралельно з властивою для їх галузі діяльністю, здійснюють операції з поставки і підакцизних товарів або товарів, придбаних зі сторони, то за такими операціями складається декларація з ПДВ загальна. Аналогічному розподілу між скороченою та загальною декларацією підлягають і придбані товари (роботи, послуги), якщо вони використовуються в операціях, за якими проводиться відокремлений податковий облік.

Суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбаних товарів (послуг), мають, у даному випадку, включатися до тієї декларації, у якій відображаються податкові зобов’язання за операціями з поставки товарів (робіт, послуг), на виробництво яких використано придбані матеріальні ресурси. Оскільки ЗАТ "Чернівецька птахофабрика" придбала вищезазначене обладнання з метою використання його для виготовлення та реалізації сільськогосподарського продукції власного виробництва та продуктів її переробки, сума ПДВ, як вважає відповідач, сплачена (нарахована) у складі ціни придбання відноситься до складу податкового кредиту та повинна бути відображена в спеціальній (скороченій) декларації.

Ухвалою від 25.10.2006 року у судовому засіданні оголошено перерву у зв’язку з необхідністю витребування додаткових доказів.

Зокрема, позивача зобов’язано представити суду додаток 1, 2, 3,4 до акту перевірки № 26/23/31462059 від 25.05.2006 року, спеціальну (скорочену) декларацію з ПДВ за лютий - березень 2006 року, в якій відображаються операції з реалізації молока, худоби, птиці, вовни; спеціальну (скорочену) декларацію з ПДВ, за лютий - березень 2006 року, в якій відображаються операції з реалізації товарі (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з поставки переробним підприємствам молока та м’яса живою вагою.

22.11.2006 року позивач звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі, яке мотивує неможливістю забезпечити явку свого представника у судове засідання.

Суд вважає дане клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись пунктом четвертим частини другої статті 156, статтею 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –


У Х В А Л И В:


1.Задовольнити клопотання позивача.

2.Провадження у справі зупинити до 20 грудня 2006 року, призначивши слухання справи на 20 грудня 2006 року 11 годину.

2.Зобов’язати позивача надати суду докази, витребувані ухвалою від 25.10.2006 року.

3.Участь представників сторін, судовому засіданні визнати обов’язковою.

4.Копії ухвали учасникам судового процесу надіслати рекомендованими листами з повідомленням про врученняСуддя Л.М. Бабак