Рішення №274683


СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Ухвала

Іменем України


23 листопаду 2006 року


Справа № 2-31/10300-2006А

                    

                    Севастопольський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді                                                  Котлярової О.Л.,

суддів                                                                      Антонової І.В.,

                                                                                          Маслової З.Д.,


секретар судового засідання                                        Долгова М.В.

за участю представників сторін:

позивача: не з'явився;

відповідача: не з'явився;

третьої особи: не з'явився;

розглянувши апеляційну скаргу Бахчисарайського районного центру зайнятості на постанову господарського суду Автономної Республіки Крим (суддя Привалова А.В.) від 17 серпня 2006 року у справі № 2-31/10300-2006А

за позовом           Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ІнтерАрома" (вул. Сімферопольська, 32, Бахчисарай, 98403)

до           Бахчисарайського районного центру зайнятості (вул. Леніна, 90, Бахчисарай, 98400)

3-тя особа: Державна податкова інспекція у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим (вул. Сімферопольська, 3, Бахчисарай, 98403)

про спонукання до виконання певних дій


                                                            ВСТАНОВИВ:

Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Арома»звернулось до господарського суду Автономної Республіки Крим з адміністративним позовом до Бахчисарайського районного центру зайнятості, Державної податкової інспекції в Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим про спонукання списати безнадійний податковий борг зі сплаті страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у загальній сумі 288064,04 грн. за період з 01 серпня 2003 року по 31 жовтня 2004 року.

Позивач вважав, що його право на списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що виникла за вказаний період внаслідок форс-мажорних обставин, передбачено підпунктом „г” підпункту18.2.1 пункту18.2 статті 18 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», тому відмова відповідача списати безнадійну заборгованість не ґрунтується на нормах Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»і порушує право позивача, передбачене Законом.

Позивачем було уточнено позові вимоги, у яких він просив суд першої інстанції зобов’язати Бахчисарайський районний центр зайнятості виключити безнадійну заборгованість, а саме: борг зі страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на випадок безробіття у сумі 10821,55 грн., пеня у розмірі 606,25 грн. і штрафні санкції у розмірі 276636,24 грн. нараховані за період з 01 серпня 2002 року по 31 жовтня 2004 року за актом перевірки №84 від 22 листопаду 2004 року з розрахункової відомості.

Постановою господарського суду Автономної Республіки Крим у справі№2-31/10300-2006А, позов спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ІнтерАрома" до Бахчисарайського районного центру зайнятості, третя особа: Державна податкова інспекція у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим, задоволено. Заборгованість спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Арома»в сумі 288064,04 грн., у тому числі зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в сумі 10821,55 грн., пеню в сумі 606,25 грн. і штрафні санкції в сумі 276636,24 грн. визнано безнадійною заборгованістю. Зобов'язано Бахчисарайський районний центр зайнятості виключити безнадійну заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в сумі 10821,55грн., пеню в сумі 606,25 грн. і штрафні санкції в сумі 276636,24 грн. нараховані за період з 01 серпня 2002 року по 31 жовтня 2004 року за актом перевірки №84 від 22 листопаду 2004 року з розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, наданих спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Арома». Стягнено з Державного бюджету України на користь спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Арома»3,40 грн. державного мита.

Не погодившись з винесеною постановою, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить дану постанову скасувати.

На думку апелянта, постанова суду винесена в порушення норм матеріального та процесуального права, без урахування норм Конституції України, а також, вважає, що судом порушено вимоги Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Вважає, що страхові внески на обов’язкове державне пенсійне страхування не віднесені до державних цільових фондів, тому, вони не підлягають списанню.

Крім того, у рахунковій відомості не передбачений пункт, у якому сума боргу підлягає виключенню за рішенням суду.

Ухвалами Севастопольського апеляційного господарського суду від 17 жовтня 2006 року та 18 жовтня 2006 року було відкрите апеляційне провадження у апеляційній скарзі та після проведення підготовчих дій, колегія суддів закінчила підготовку та призначила апеляційну скаргу до апеляційного розгляду.

06 листопаду 2006 року судова колегія ухвалила за необхідне відкласти розгляд справи слуханням на більш пізніший строк, у зв'язку з неявкою третьої особи та позивача і зобов'язанням його (позивача) надати суду апеляційної інстанції потрібні документи для розгляду справи по суті на 20 листопаду 2006 року.

У судовому засіданні представник апелянта підтримав апеляційну скаргу, представник позивача надав судовій колегії пояснення та заперечення на апеляційну скаргу.

Колегією суддів було оголошено перерву до 23 листопаду 2005 року за для підготовки повного тексту постанови.

Судова колегія, відповідно до вимог статті 195, 196 Кодексу адміністративного судочинства України, вислухавши представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, встановила наступне.

Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Арома" зареєстроване у Бахчисарайському районному центрі зайнятості як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 01 січня 1997 року за №11800347. Контроль за своєчасністю сплати і нарахування вказаних внесків здійснює .Бахчисарайський районний центр зайнятості.

22 листопаду 2004 року Бахчисарайським районним центром зайнятості була проведена перевірка позивача щодо правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за період з 01 серпня 2002 року по 31 жовтня 2004 року. На підставі результатів перевірки складений акт №84 від 22 листопаду 2004 року, згідно якому прострочена заборгованість по сплаті внесків на момент перевірки склала 25818,77 грн., нарахована пеня в сумі 606,25 грн. і застосовані штрафні санкції за неповне перерахування страхових внесків в сумі 276636,24 грн.

Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Арома»згідно довідки головного управління статистики в Автономній Республіки Крим та Статуту, є сільськогосподарським підприємством, основним видом діяльності якого є вирощування зернових технічних та інших культур.

Згідно з підпунктом 18.2.1 статті 18 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року №2181, підлягає списанню безнадійний податковий борг, у тому числі пеня, нарахована на такий податковий борг, а також штрафні санкції. Під терміном "безнадійний" слід розуміти податковий борг юридичних або фізичних осіб, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Факт існування форс-мажорних обставин підтверджений висновками Торгівельно-промислової палати України про форс-мажорні обставини, відповідно до погодних умов, які призвели до загибелі сільськогосподарських культур у 2002-2005 роках за номерами 6074/05-4 від 19 листопаду 2002 року; 1003/05-4 від 11 лютого 2003 року; 2270/05-4 від 03 квітня 2003 року; 2017/05-4 від 17 травня 2004 року; 1927/05-4 від 03 серпня 2005 року.

Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Арома»звернулось до господарського суду за судовим захистом з позовними вимогами про зобов'язання Бахчисарайського районного центру зайнятості виключити з розрахункової відомості безнадійну заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, пені та штрафних санкцій, застосованих за несплату цих внесків, так як його звернення до відповідача 10 грудня 2004 року від 28 травня 2004 року за вих.№97 про списання заборгованості залишено без задоволення листом від 04 червня 2004 року за вих..№05-655.

Апелянт заперечує проти списання боргу з тих підстав, що Фонд загальнобов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не відноситься до державних цільових фондів у розумінні Закону „Про систему оподаткування”.

З таким твердженням апелянта судова колегія не може погодитися, оскільки, згідно статті 6 «Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»цільовий страховий Фонд по страхуванню на випадок безробіття відноситься до страхувальників, а стаття 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02 березня 2000 року №2240-111, відносить відповідача до загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Крім того, Законом України «Про державний бюджет України на 2004 рік»від 27 листопаду 2003 року №1344-1V (стаття 85) Фонд віднесено до державних позабюджетних цільових фондів, а статті 7 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік» від 23 грудня 2004 року №2285-1V до державних цільових фондів.

Отже, з наведеного слідує, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відноситься до державних позабюджетних цільових соціальних фондів.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2000 року №339, зареєстрованим у Міністерстві Юстиції України 16 січня 2001 року за №30/5221, затверджена Інструкція «Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття».

Згідно з пунктом 6.7 Інструкції, роботодавці щокварталу складають у двох примірниках розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6), один екземпляр якої подається центру зайнятості у якому він перебуває на обліку: 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня.

В розумінні даного пункту Інструкції, відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відображаються у розрахункових відомостях, один екземпляр якої гадається до центру зайнятості.

Судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про про обґрунтованість позовних вимог спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Арома»про зобов’язання Бахчисарайського районного центру зайнятості виключити безнадійний податковий борг, що виник на період з 01 серпня 2002 року по 31 жовтня 2004 року у сумі 288064,40 грн., з особової картки.

Сума заборгованості позивача зі сплати страхових внесків на випадок безробіття та її безнадійність боргу станом на 31 жовтня 2004 року, а також факт наявності безнадійної заборгованості позивача та її розмір в цієї сумі встановлено судовими рішеннями у справі №2-4/4387-2005 і, в силу статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України, не потребує доказуванню у даній справі.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

З урахуванням викладеного, судова колегія вважає постанову господарського суду Автономної Республіки Крим винесеною з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а тому, апеляційну скаргу залишає без задоволення, а постанову господарського суду –без змін.

                    Керуючись статтями 24, 195, пунктом 1 частини 1 статті 198, 200, пунктом 1 частини 1 статті 205, 206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

                                                            УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Бахчисарайського районного центру зайнятості залишити без задоволення.

2. Постанову господарського суду Автономної Республіки Крим від 17 серпня 2006 року у справі № 2-31/10300-2006А залишити без змін.

3. Постанова набирає законну силу з моменту проголошення.          

4. Постанова може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені статтею 212 Кодексу адміністративного судочинства України.          


Головуючий суддя                    підпис                    О.Л. Котлярова

Судді                                                  підпис                    З.Д. Маслова

                                                  підпис                    І.В. Антонова