Рішення №274705


ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                  ПОСТАНОВА                                                                                                                                                                                                                            

23.11.06                                                                                           Справа № 4/237-3045

Львівський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого – судді                                                  Давид Л.Л.

Суддів                                                                      Кордюк Г.Т.

                                                                      Мурської Х.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Державного підприємства “Чортківський комбінат хлібопродуктів” за вих. № 189 від 15.09.2006 року

на рішення Господарського суду Тернопільської області від 31.08.2006 року

у справі № 4/237-3045 (суддя –Бурда Н.М.)

за позовом Приватного сільськогосподарського підприємства “Нива Придністров‘я”, с.Синьків, Заліщицький район, Тернопільська область

до відповідача Державного підприємства “Чортківський комбінат хлібопродуктів”, м. Чортків, Тернопільська область

про стягнення 6 497,00 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: не з‘явились;

від відповідача: Гевко О.І. –представник (довіреність за №162 від 14.08.2006 року0;

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 31.08.2006 року у справі № 4/237-3045 (суддя –Бурда Н.М.) задоволено позовні вимоги Приватного сільськогосподарського підприємства “Нива Придністров‘я”, с. Синьків , Заліщицький район, Тернопільська область (надалі – Позивач) до Державного підприємства “Чортківський комбінат хлібопродуктів”, м. Чортків, Тернопільська область (надалі –Відповідач) про стягнення 6497,00 грн.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що зобов‘язання, що виникають з договору або з інших підстав, визначених ст.. 11 ЦК України, повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу , інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно умов Додатку від 31.10.2003 року до договору № 8/45 від 14.08.2003 року відповідач взяв на себе зобов‘язання, які належним чином не виконав, суму доплат за зерно пшениці 3-го класу в кількості 14,600 тонн з розрахунку 445 грн. за 1 тонну, всього 6 497,00 грн. позивачу не сплатив. Відповідачем в процесі розгляду справи не доведено факту припинення чи визнання недійсною додаткової угоди від 31.10.2003 року, по якій виникла заборгованість. Відповідно до цього, суд першої інстанції дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідач –ДП “Чортківський комбінат хлібопродуктів”, не погодившись з винесеним рішенням, подав апеляційну скаргу ( вих. № 189 від 15.09.2006 року) , в якій покликається на те, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм матеріального права , а саме: судом не взято до уваги те, що додаток від 31.10.2003 року до договору № 8/45 від 14.08.2003 року укладено з порушенням ч.2 п.2 ст. 207 ЦК України, а саме правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Як стверджує скаржник, зі сторони позивача документів, які підтверджують право підпису особи, яка вчинила підпис на додатку не були представлені. Крім цього, скаржник стверджує, що ДП “Чортківський КХП” не мав права самовільно розпоряджатися регіональним зерном тим більше переоформляти документи про зарахування зерна з регіональних ресурсів до держкомрезерву. При здачі 22.10.2003 року форми Р-16 бюджетні кошти були перераховані тільки на ту кількість, на ті підприємства, які переоформили зерно в держрезерв. Скаржник також зазначає те, що документи, які підтверджують переоформлення зерна ПСГП “Нива Придністров‘я” з регіональних ресурсів до державних, крім додатку до угоди від 31.11.2003 року , підприємству не представлено, а відповідно до ст..9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року –підставою для бухобліку господарських операцій служать первинні документи, які фіксують здійснення таких операцій.

Позивач –ПСГП “Нива Придністров‘я” у запереченні на апеляційну скаргу (вих..№224 від 14.11.2006 року) не погоджується з доводами апеляційної скарги, вважає рішення місцевого господарського суду таким, що відповідає нормам чинного законодавства та обставинам справи. В підтвердження свої вимог посилається на те, що згідно акта звірки проведеної станом на 31.10.2006 року кредиторська заборгованість в сумі 6497 грн. в користь ПСГП “Нива Придністров‘я” не рахується. Проте, відповідно до заключного додатку до основного договору №8/45 від 31.10.2003 року яким внесено зміни до п.1.2 а саме: продавець продає а покупець зобов‘язується купити та оплатити зерно пшениці 3 кл. в кількості 14,6 тонни, по ціні 1200,00 грн. за одну тонну в т.ч. ПДВ. Сума доплат за зерно пшениці по даному договору становить 6497,00 грн., які Відповідач не оплатив. Дана угода була підписана і проведено переоформлення документів на доплату з регіонального замовлення в Держрезерв . Виставлений рахунок фактура №108 від 31.10.2003 року та податкова накладна №32 включені в баланс ПСГП “Нива Придністров‘я” та сплачено ПДВ. Однак, як стверджує позивач в ДП “Чортківський комбінат хлібопродуктів вони зникли по невідомій причині. І у відповіді на претензію Відповідач повідомив , що здане позивачем зерно до державного резерву не зараховане.

В апеляційній скарзі скаржник зазначає, що розгляд справи проводити у відсутності представника ПСГП “Нива Придністров‘я”.

Позивач належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи ухвалою суду від 02.11.2006 року , про що свідчить поштове повідомлення про вручення за № 1776870 (а.с.86).

Вивчивши матеріали справи, оцінивши зібрані по них докази, врахувавши пояснення Відповідача та письмові заперечення Позивача, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду України, прийшла до висновку про невідповідність рішення Господарського суду Тернопільської області нормам чинного законодавства, виходячи з наступного.

03.08.2003 року та 20.08.2003 року між ДП “Чортківський комбінат хлібопродуктів” (надалі –Покупець) та Приватним сільськогосподарським підприємством “Нива Придністров‘я” (надалі –Продавець) укладено договори купівлі-продажу зерна за №8/45 від 03.08.2003 р. та № 8/45 від 20.08.2003 р.(а.с.11, а.с.13).

Відповідно до п.1.2.Договору за №8/45 від 03.08.2003 року (а.с.11)- Продавець зобов‘язується продати а Покупець –купити та оплатити зернові культури в кількості 6,7 тонни на загальну суму 5058,50 грн., найменування, перелік та вартість яких зазначена в протоколі узгодження договірної вартості зернових, згідно додатків, які є невід‘ємною частиною даного договору.

Відповідно до п.1.2.Договору за №8/45 від 20.08.2003 року (а.с.13)- Продавець зобов‘язується продати а Покупець –купити та оплатити зернові культури в кількості 7,8 тонни на загальну суму 5889,00 грн., найменування, перелік та вартість яких зазначена в протоколі узгодження договірної вартості зернових, згідно додатків, які є невід‘ємною частиною даного договору.

Протоколом № 1 погодження цін до договору №8/45 від 20.08.2003 року (а.с.14) сторонами погоджено ціну на пшеницю 3 класу в кількості 8443 кг. –755 грн. за 1 тонну з урахуванням ПДВ.

На виконання вищезазначених договорів, Позивачем Державному підприємству “Чортківський комбінат хлібопродуктів” в рахунок регіонального замовлення Держкомрезерву України було здано згідно товаро-транспортної накладної №1 від 03.08.2003 року (а.с.36) (довіреність серії ЯЕМ №746922 від 14.08.2003 р. (а.с.9) –7,480 тонн зерна пшениці 3-го класу та по товаро-транспортній накладній №68 від 20.08.2003 року (а.с.10) (довіреність серії ЯЕМ №746968 від 20.08.2003 року (а.с.10) –8,780 тонн зерна пшениці 3-го класу, а всього в заліковій вазі в регіональне замовлення 14,600 тонн зерна пшениці, згідно розпоряджень ДП “Чортківський КХП” на очистку, сушку зерна, насіння олійних культур і трав № 63 від 03.08.2003 року (а.с.12) та №459 від 20.08.2003 року (а.с.15).

22.10.2003 року між Державним комітетом України з державного матеріального резерву(надалі –Комітет) та Державним підприємством “Чортківський комбінат хлібопродуктів” (надалі –Підприємство) укладено договір №Юр-2/206з-2003 про закладення до державного резерву матеріальних цінностей (а.с.31-32).

Відповідно до п.1.1. вищезазначеного Договору Підприємство поставляє та здійснює закладення до державного резерву врожаю 2003 року (надалі –продукцію) а Комітет здійснює розрахунки за поставлену та закладену до державного резерву продукцію

На виконання Договору № Юр-2/206з-2003від 22.10.2003 року , 31.10.2003 року ПСГП “Нива Придністров‘я” укладає з ДП Чортківським комбінатом хлібопродуктів” додаток до договору №8/45 від 14.08.2003 року на закупівлю зерна пшениці та вносять зміни до основного договору а саме: вносять зміни до п. 1.2. основного договору, які полягають в наступному: “Продавець продає, а Покупець зобов‘язується купити та оплатити зерно пшениці 3 класу в кількості 14600 тонн, по ціні 1200,00 грн. за 1 тонну, в т. ч. ПДВ” суму доплати за зерно пшениці в кількості 14600 тонн по даному договору становить 6497 грн., яку позивачем заявлено до стягнення з відповідача і судом першої інстанції задоволено.

Як вбачається з вищевикладеного правовідносини між сторонами виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України від 16.01.2003 року тобто до 01.01.2004 року, але продовжують існувати після набрання ним чинності. Відповідно до ч.2 п.4 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України , щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним Кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов‘язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного Кодексу України –зобов‘язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства , а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог , що звичайно ставляться.

Між сторонами виникли зобов‘язання за договором купівлі-продажу, згідно якого відповідно до ст.. 655 Цивільного Кодексу України –одна сторона (продавець) передає або зобов‘язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов‘язується прийняти майно (товар) і сплати за нього певну грошову суму.

Як вбачається з матеріалів справи, Відповідачем на виконання Розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 12.06.2003 року №256 “Про формування продовольчих ресурсів для забезпечення потреб населення області продовольчим зерном у 2003 році” ДП “Чортківський комбінат хлібопродуктів” закупило зерно врожаю 2003 року від сільгоспвиробників Тернопільської області по цінах доведених Розпорядженням голови Тернопільської облдержадміністрації від 13.08.2003 року №371 “Про встановлення граничного розміру цін на зерно сільськогосподарських культур” (а.с.79).

Як вбачається з матеріалів справи та пояснень представника Відповідача (скаржника), зобов‘язання по договору №8/45 від 20.08.2003 та від 03.08.2003 року року на поставку 14,6 тонн зерна пшениці по цінах, які були доведені Розпорядженням голови Тернопільської ДА від 13.08.2003 року №371 виконано в повному обсязі , оплатив здану продукцію на протязі 10 банківських днів , перерахувавши за здану продукцію кошти, що підтверджують платіжні доручення №455 від 14.08.2003 року на суму 2000,00 грн. (а.с.34), №461 від 14.08.2003 року на суму 3358,24 грн. (а.с.34), №519 від 20.08.2003 року на суму 6347,47 грн. (а.с.33). З наведеного вище вбачається, що договірні зобов‘язання сторін виконані в повному обсязі.

Як вбачається з матеріалів справи , кошти за продукцію в розмірі 14600 тонн перераховані Відповідачем протягом серпня 2003 року (а.с.33-34). Додаток до договору №8/45 сторонами укладено 31.10.2003 року, а зобов‘язання по договору купівлі –продажу зерна від 03.08.2003 року та від 20.08.2003 року на час укладення додатку до договору 8/45 виконанні в повному обсязі.

Відповідно, до цього суд першої інстанції помилково прийшов до висновку про стягнення з Відповідача 6 497,00 грн. доплати за зерно пшениці встановленої додатком до договору №8/45 від 14.08.2003 р., укладеним 31.10.2003 року після виконання сторонами зобов‘язань та припинення договірних відносин.

Крім цього, в матеріалах справи наявна копія акту Контрольно –ревізійного відділу в Чортківському районі Тернопільської області за № 29-40/5 про проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП “Чортківський КХП” від 12.02.2004 року, в якому вказано, що станом на день перевірки заборгованості ДП “Чортківський КХП” перед господарствами області по доплаті в цінах за зерно, закладене в Держрезерв, немає (а.с.71-74).

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду України від 02.11.2006 року зобов‘язано сторін провести звірку взаєморозрахунків , в якій відобразити номер і дату накладних по яких поставлено зерно відповідачу, номер та дату платіжного документа, по яких здійснено оплату та доплату за поставлене зерно.

На виконання сторонами проведено звірку взаєморозрахунків , оригінал акту якої подано Відповідачем в судовому засіданні (а.с.108).

З акту звірки взаємних розрахунків, який підписаний сторонами та скріплений печатками, вбачається, що станом на 31.10.2006 р. існує нульове сальдо.

Оцінивши докази в їх сукупності, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду , прийшла до висновку про підставність доводів апеляційної скарги та невідповідність рішення місцевого господарського суду нормам чинного законодавства.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 103,104, 105 ГПК України, -

Львівський апеляційний господарський суд ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Державного підприємства “Чортківський комбінат хлібопродуктів” задоволити.

2.Рішення Господарського суду Тернопільської області від 31.08.2006 року у справі № 4/237-3045 скасувати та прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог Приватного сільськогосподарського підприємства “Нива Придністров‘я”, с.Синьків, Заліщицького району, Тернопільської області до Державного підприємства “Чортківський комбінат хлібопродуктів”, м. Чортків, Тернопільської області про стягнення 6 497,00 грн. відмовити.

3.Судові витрати по справі покласти на Позивача.

4.Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку .

5.Матеріали справи № 4/237-3045 повернути Господарському суду Тернопільської області.

Головуючий суддя                                                                                Л.Л.Давид

Суддя                                                                                                    Г.Т.Кордюк

Суддя                                                                                                    Х.В.Мурська