Рішення №274711

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


15.11.2006 р.                                                              справа №40/171


Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:головуючого:

Мирошниченка С.В.

суддів

М'ясищева А.М., Скакуна О.А.,за участю представників сторін:


від позивача:

Малюженко Р.М.-за довір.

Квашук О.Є.-за довір.,

від відповідача:

Заговоріч Є.Г.-за довір.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Відкритого акціонерного товариства "Укрвуглебуд" м.Донецькна рішення господарського суду


Донецької областівід

15.09.2006 рокупо справі

№40/171за позовом

Відкритого акціонерного товариства "Укрвуглебуд" м.Донецьк

до

Державного підприємства "Красноармійськвугілля" м.Димитров Донецька область

про

стягнення 8323037грн.00коп.


Відкрите акціонерне товариство "Укрвуглебуд" м.Донецьк подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду Донецької області від 15.09.2006р. по справі №40/171.

Цим рішенням господарський суд Донецької області (суддя Підченко Ю.О.) в задоволенні позову відмовив в повному обсязі.

Позивач наполягає на скасуванні рішення в зв"язку з тим, що воно суперечить вимогам закону та не відповідає фактичним обставинам справи.

Розглянувши апеляційну скаргу, апеляційний суд встановив:

02.10.2003р. сторони уклали договір №1, предметом якого є об"єднання майна та зусиль у сфері розробки кам"яного вугілля та його реалізації для задоволення попиту підприємств на вугілля, збільшення результатів фінансово-господарської діяльності учасників договору (п.1.1.договору).

Відповідно до розділу 3 договору ДП "Красноармійськвугілля" (відособлений підрозділ-шахта ім. Стаханова) забезпечує ВАТ "Укрвуглебуд" технологічними умовами для ведення гірничних робіт, надає послуги: подачу воздуха у кількості не менше 4 тис. куб. м/хв. для провітрювання північного крила пласта К-5 откатувального квершлага пл. К5 гор.986 м (ПК20) та в.п. квершлага пл.К5 гор. 825 м. Здійснювання контролю ПГР силами ділянки ВТБ. Введення дегазації ділянки участку ПР по ТБ при отработкі північних лав пл. К-5, згідно проекту за виключенням монтажу трубопроводу дегазації по виробленню пласту К5 та для північного крила пл.К5. Подачу енергопостачання напругою 6 кВ на ділянку робіт ВАТ "Укрвуглебуд". Подачу розрахункової кількості води по протипожежному ставу до вентиляційного квершлагу пласта К5 гор.825 та до откатувального квершлагу пл.К5 гор.986 м. Видачу гірської маси на збагачувальну фабрику "Комсомольська". Здійснення силами ділянки ОТК контролю якості ділянкової горної маси шляхом відбору проб згідно нормативним документам.

Відповідно до розділу 4 ВАТ "Укрвуглебуд" забов"язується отримати спеціальний дозвіл на видобичу кам"яного вугілля пласта К-5 в межах шахтного поля (п.4.2.). Здійснювати проведення гірничих виработок; проводити видобичу вугілля та його реалізацію (п.п.4.4., 4.5. договору).

Позивач отримав спеціальний дозвіл №3343 від 13 липня 2004р. та №3344 від 13 липня 2004р. строком на 7 років на видобування вугілля (а.с.51-52 т.3).

Факт видобування вугілля позивачем та подальшої його реалізації підтверджується актами приймання-передачі (а.с.53-90 т.3), крім того, середній рівень реалізації вугільного концентрату з січня 2005р. по листопад 2005р. підтверджується довідкою ВАТ "Укрвуглебуд" (а.с.76 т.1).

02.10.2003р. ці сторони уклали додатково договір №1-А, відповідно до якого відповідач забов"язався на забезпечення виконання договору про спільну діяльність забов"язався надавати позивачу послуги, в тому числі: послуги скипового підйому, послуги клетьєвого підйому; подачу енергопостачання напругою 6 кВ на ділянку робіт, подачу повітря для провітрювання північного крила пласта К-5, тощо.

07.12.2005р. на відокремленому підрозділі-шахти ім.Стаханова виникла аварія з груповим нещасним випадком, що підтверджується матеріалами справи (а.с.13-33). Висновком експертної комісії по аварії, яка виникла 07.12.2005р., від 31.12.2005р. встановлено, що головною причиною аварії був прорив водовугільної пульпи із вугільної ями №2 гор.986 в зумпф скипового стволу. Причинами, які обумовили виникнення аварії виявилися:

-попадання шахтної води у вугільну яму №2 скипового стволу.

-незадовільний стан водовідлівних комплексів.

-розроблений шахтою "Проект виконання робіт з очищення огляду і ремонту зумпфа головного скипового стволу "не передбачає заходи безпеки у випадку попадання шахтної води у завантажувальні ями скипового стволу.

-низька виробнича дисципліна робітників шахти при виникненні аварійної ситуації (а.с.30-33).

Тобто, експертна комісія встановила, що аварія виникла з вини відповідача.

Актом від 12.01.2006р. (а.с.34-36 т.2) встановлено, що внаслідок аварії були зупинені роботи з проведення гірничих виробок і видобичі вугілля. Були зупинені роботи: 2-й північний конвейерний штрих пласта К5; 4-й північний вентеляційний штрих пласта К5; магістральний конвейерний штрих пласта К5; магістральний конвейерний штрих пласта К5; 1-а північна коренна лава пласта К5. Всього вимушений простій позивача під час виконання ним робіт за договором про спільну діяльність, в зв"язку з аварією складає 33 дня або 792 часа. Втрати добичі складають 21931,8 тон вугільного концентрату. В зв"язку з цим позивач вважає, що йому завдані збитки з вини відповідача.

Відповідач проти позову заперечує з наступних підстав:

-оскільки за договором про спільну діяльність сторони мають спільну господарську мету, то жодна з сторін не може збагачуватися за рахунок іншої сторони.

-відповідно до п.п.9.1., 9.2. договору №1 загальні витрати та збитки відшкодовуються учасниками пропорційно їх внескам в загальне майно.

-за незадовільні результати спільної діяльності учасники договору відповідальності один перед іншим не несуть.

-позивач не має права виступати, так як договір про спільну діяльність не є юридичною особою.

На думку апеляційного суду ці заперечення до уваги прийняті бути не можуть з наступних підстав.

Позивачем в позові зазначене ВАТ "Укрвуглебуд", а відповідачем -ДП "Красноармійськвугілля" (а.с.2 т.1). Ці сторони є юридичними особами та на підставі ст.ст.1,2,21 ГПК України вони можуть бути сторонами в господарському процесі.

Глава 51 ЦК України встановлює правові наслідки порушення забов"язання-стаття 610 ЦК України передбачає, що порушенням забов"язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом забов"язання. Відповідно до ст.611 ЦК України у разі порушення забов"язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, в тому числі, відшкодування збитків та моральної шкоди.

При цьому відповідно до вимог ст.614 ЦК України відповідальність за порушення умов договору настає за наявності вини особи, яка порушила забов"язання. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання забов"язання.

Стаття 1130 ЦК України встановлює, що за договором про спільну діяльність сторони (учасники) забов"язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону.

Пунктом 1.1. договору №1 від 02.10.2003р. учасники забов"язалися спільно діяти у сфері розробки кам"яного вугілля та його реалізації для задоволення попиту підприємств на вугілля, підвищення результатів фінансово-господарської діяльності учасників договору. Роботи повинні проводитися на пласті К-5.

Як вже відзначалося вище, відповідач, як учасник договору, повинен був відповідно до п.п.3.5.-3.5.7. договору забезпечити позивача технологічними умовами для ведення гірничих робіт.

Внаслідок аварії, яка виникла за вини відповідача, роботи по видобутку вугілля на пласті К5 тимчасово не проводилися протягом 33 діб, що підтверджується матеріалами справи. За цей період, з вини відповідача, дії для досягнення спільної мети: задоволення попиту на вугілля, а також підвищення результатів фінансово-господарської діяльності учасників договору не здійснювалися. Тобто з вини відповідача умови договору про спільну діяльність не виконувалися.

Відповідач посилається на п.9.1. договору, яким встановлено, що загальні витрати та збитки учасників покриваються за рахунок спільного майна. Разом з тим, п.11.3. договору, сторони передбачили, що за порушення умов договору виновна сторона відшкодовує завдані збитки, в тому числі втрачену вигоду у порядку, який передбачений чинним законодавством. Стаття 1137 ЦК України встановлює, що порядок відшкодування витрат і збитків, пов"язаних із спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між ними.

Таким чином. вимога позивача базується на законі та договорі.

Відповідач в засіданні суду не довів відсутність своєї вини в завданих збитках.

Стаття 224 ГК України під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, а також не одержані нею доходи, які б управнена сторона одержала б у разі належного виконання забов"язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Стаття 225 ГК України передбачає, що до складу збитків включаються, в тому числі, неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона мала право розраховувати у разі належного виконання забов"язання другою стороною. Пункт 3 статті 225 ЦК України встановлює, що при визначені розміру збитків, враховуються ціни, що існували за місцем виконання забов"язання на день подання до суду позову.

Відносно розміру збитків діє принцип про необхідність їх повної компенсації. Це означає, що підлягають відшкодуванню усі завдані неналежним виконанням забов"язань збитки, незалежно від характеру вини. Боржник шляхом відшкодування збитків повинен поновити майновий стан, який існував у кредитора би за відсутності порушення.

Наявність збитків, які підлягають відшкодуванню, повинна доводитися особою, яка заявляє вимоги про їх відшкодування. При цьому відшкодуванню підлягають збитки, які є безпосереднім та неминучим наслідком порушення боржником забов"язання.

В даному випадку, позивач наполягає на стягненні збитків в сумі 7895448грн., які є втраченою вигодою -неотриманим прибутком від спільної діяльності. При цьому позивач застосував ціну вугілля-360грн. за 1 тону, яка діяла на час виниклої аварії. Факт існування ціни підтверджується договорами на купівлю-продаж вугілля (а.с.91-100 т.3). Це відповідає вимогам п.3 ст.225 ГК України.

Для визначення суми збитків, по -перше, визначений обсяг середньоденної реалізації вугілля-664,6 тон. Далі кількість днів простою помножується на середньоденну реалізацію вугілля та на ціну вугілля. При цьому обсяги реалізації підтверджуються актами приймання-передачі вугілля за договорами купівлі-продажу (а.с.53-90 т.3). На думку апеляційного суду, розрахунок прибутку, який отримали б учасники спільної діяльності в сумі 7895448грн. за період простою ділянки видобичі, відповідає обставинам справи та доведений наявними доказами.

Як вже відмічено вище, позивач добросовісно виконував свої забов"язання за договором про спільну діяльність. За таких обставин його вимога про відшкодування завданих збитків є обгрунтованою. Але відшкодуванню підлягає не вся сума неотриманого прибутку від спільної діяльності, а частина цього прибутку, яка відповідає частині позивача в спільної діяльності-75%, яка встановлена п.6.2. договору про спільну діяльність-5921586грн.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що матеріалами справи доведений факт завдання збитків, їх розмір, вина відповідача у виниклих збитках, а також причинний зв"язок між діями відповідача та виниклими збитками.

З урахуванням викладеного, апеляційний суд вважає, що господарський суд не дав належної оцінки наявним доказам, тому прийняв невірне рішення. Тому рішення господарського суду скасовується.

Керуючись ст. ст. 103, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, - Донецький апеляційний господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


1)Апеляційну скаргу задовільнити частково.

2)Рішення господарського суду Донецької області від 15.09.2006р. у справі №40/171 скасувати.

3)Позов задовільнити частково.

4)Стягнути з Державного підприємства "Красноармійськвугілля" м.Димитрове Донецька область на користь Відкритого акціонерного товариства "Укрвуглебуд" м.Донецьк збитки в сумі 5921586грн.

5) В іншій частині в позові відмовити.

6)Господарському суду видати відповідний наказ.


Головуючий          Мирошниченко С.В.


Судді: М'ясищев А.М.


          Скакун О.А.


          

Надруковано: 5 прим.

          1. позивачу

          1. відповідачу

          1 у справу

          1 ДАГС

1.господарський суд