Рішення №274716

ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2

____________________________________________________________________________________П О С Т А Н О В А

Іменем України

21.11.2006 року Справа № 9/488ад

Луганський апеляційний господарський суд колегією суддів у складі:

головуючого:                              Журавльової Л.І.

суддів                                        Бородіної Л.І.

Перлова Д.Ю.

                                                            

при секретарі

судового засідання Шабадаш Д.С.

За участю представників

сторін:

від позивача:           повноважний представник у судове засідання не прибув;


від 1-го відповідача: Коваленко Л.І., начальник юридичного

відділу, довіреність №499/10 від 19.04.06;


від 2-го відповідача:          повноважний представник у судове засідання не прибув;

розглянувши матеріали

апеляційної скарги          Алчевської об”єднаної державної податкової інспекції, м.Алчевськ Луганської області

на постанову

господарського суду Луганської області

від           31 серпня 2006 року

у справі           №9/488ад (Ворожцов А.Г.)


за позовом           Дочірнього підприємства „Ніколь”, м.Луганськ


до 1-го відповідача          Алчевської об”єднаної державної податкової інспекції, м.Алчевськ Луганської області


до 2-го відповідача Відділення державного казначейства у

Перевальському районі, м.Перевальськ Луганської області


про           повернення безпідставно сплаченої суми за торгові патенти у розмірі 13880 грн. 80 коп.

В С Т А Н О В И В:


ДП “Ніколь” звернулось до господарського суду Луганської області з позовом до Алчевської ОДПІ та Відділення Державного казначейства у Перевальському районі з вимогою про стягнення зайвих та безпідставно сплачених коштів за торгові патенти, які були придбані у 2-му кварталі 2004 року та за чинні торгові патенти за 2-й квартал 2004 року в сумі 13880,80 грн.

Господарський суд Луганської області постановою від 31 серпня 2006 року у справі №9/488ад (суддя Ворожцов А.Г.) позов Дочірнього підприємства „Ніколь” задовольнив частково, повернуто позивачу з рахунку місцевого бюджету Перевальського району надміру сплачену вартість торгівельних патентів за 1-й квартал 2005 року у розмірі 561,60 грн. В решті позовних вимог відмовлено.

Постанова господарського суду Луганської області від 31.08.06 у справі №9/488ад (суддя Ворожцов А.Г.) мотивована наступним.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” у фіксованому розмірі (за рік).

Для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем розмір такої плати складав 1400 грн. до 1 січня 2004 року та 2800 грн. з 1 січня 2004 року, оскільки абзац другий частини 3 статті 5 був змінений Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, статтею 57 якого у 2004 році збільшена вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу.

Введення в дію зазначеного Закону з 1 січня 2004 року визначено безпосередньо нормами статті 111 цього Закону.

Зміна ставок оподаткування запроваджена Законом України “Про державний бюджет України на 2004 рік”, прийнятим Верховною Радою України у відповідності до ст. 91 Конституції України, шляхом внесення змін до відповідного закону.

Доводи позивача про відсутність зміни ставки плати за патенти через аналіз положень Закону України “Про державний бюджет на 2004 рік”, Закону України “Про державний бюджет на 2005 рік” та Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рік” від 23.12.04 № 2285-ІV та деякі інші законодавчі акти”, є помилковими, оскільки зазначення у Законі України “Про державний бюджет України на 2005 рік” та Законі України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рік” від 23.12.04 №2285-ІV та деякі інші законодавчі акти” про зміну ставок саме з розмірів, які були передбачені п. 3 ст. 5 Закону про патентування (у спірних правовідносинах –1400 грн.) цілком відповідає наведеним принципам законотворення та ніяким чином не свідчить про те, що Законом України “Про державний бюджет України на 2004 рік” не змінювались ставки плати за патенти у сфері грального бізнесу.

Суд дійшов висновку, що у випадку належної сплати вартості патентів за 1-й квартал 2005 року за ставками, що діяли на момент їх сплати (700 грн.), платник податку не може бути примушений сплачувати різницю, яка виникла у зв’язку зі збільшенням його розміру у майбутньому.

Щодо нарахування відповідачем вартості патентів у 2-му кварталі 2005 року, виходячи також із ставки плати за патенти у розмірі 4200 грн. на рік, суд визнав таке нарахування правомірним.

Таким чином позов ДП “Ніколь” частково задоволено у частині повернення безпідставної сплати за торгові патенти за 1-й квартал 2005 року у розмірі 561,60 грн. В решті позовних вимог відмовлено.

Алчевська об’єднана державна податкова інспекція в Луганській області не погодилась з рішенням господарського суду і подала апеляційну скаргу, в якій просить постанову господарського суду скасувати через неправильне застосування норм матеріального та процесуального права і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Алчевська ОДПІ зазначає, що згідно з п. 5 ст. 5 Закону України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” №98/96-ВР від 23.03.1996 року (з наступними змінами та доповненнями) оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Строк нарахування за 1-й квартал 2005 року припадає на 14.12.04; станом на 09.12.04 позивач мав 5 патентів на право здійснення операцій у сфері гральною бізнесу (гральні автомати). 09.12.04 до Перевальського відділення відповідача позивачем надано заяву на придбання торгового патенту в кількості 3 одиниці строком дії з 10.12.04 до 30.11.09 (вх.№1967 від 09.12.04, №1968 від 09.12.04).

Згідно з абз.2 п.5 ст.5 вищевказанного Закону під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу для використання грального автомату з грошовим або майновим виграшем становить 2800 грн на рік. Так як підприємством патенти придбані у першій декаді грудня, додатково донараховано до сплати плату за патент за 22 дні грудня.

Станом на 14.12.04 на момент строку нарахування плати за патент ДП «Ніколь»мало патенти на право здійснення послуг у сфері грального бізнесу в кількості 8 одиниць. Сума нарахувань склала: 8x700 грн=5600 грн ( по строку 14.12.04) за перший квартал 2005 року, (платіжна вимога-доручення від 14.12.04 - 3500 грн) та за нові 3 придбані патенти 2 602.1 7 грн ( по строку 10.12.04) за 22 дні грудня 2004 року та З місяці одноразового внеску, (квитанція №251/27 від 09.12.04 -2661,60 грн). Загальна сума нарахувань згідно вимог діючого законодавства в грудні склала 8 202,17 грн.

ОДПІ зазначає, що сума переплати, яка підлягає поверненню за 1 квартал 2005 року відсутня.

Відділення Державного казначейства у Перевальському районі відзивом від 25.10.06 №178 повідомило, що відповідно до „Порядку взаємодії органів державної податкової служби України та органів Державного казначейства в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов”язкових платежів) платникам податків” затвердженого наказом ДПА України та ДКУ від 18.03.03 №125/58.

Органи казначейства готують розрахункові документи для повернення надмірно або помилково сплачених до бюджету платежів на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів та інших органів, яким надано право примусового стягнення коштів.

Ухвалою від 19 жовтня 2006 року порушено апеляційне провадження, справа призначена до розгляду на 31 жовтня 2006 року.

Розпорядженням першого заступн7ика голови Луганського апеляційного господарського суду від 05.10.06 у справі №9/488ад для розгляду апеляційної скарги Алчевської об”єднаної державної податкової інспекції в луганській області на постанову господарського суду Луганської області від 31.08.06 у справі №9/488ад призначено судову колегію у складі: Журавльова Л.І. –суддя –головуючий, Бородіна Л.І. –суддя, Перлов Д.Ю. –суддя.

Сторони належним чином повідомлені про час, дату і місце розгляду справи.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом при винесенні постанови норм матеріального та процесуального права, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга Алчевської ОДПІ підлягає задоволенню, а постанова від 31 серпня 2006 року у справі №9/488ад підлягає скасуванню з наступних підстав.

Дочірнє підприємство „Ніколь” у якості суб’єкта підприємницької діяльності зареєстроване управлінням державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 23 квітня 2003 року, внесене в ЄДРПОУ з ідентифікаційним кодом 31783975.

Одним з видів підприємницької діяльності згідно Статуту позивача є надання послуг у сфері грального бізнесу –експлуатація гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем.

Позивач здійснює підприємницьку діяльність у сфері грального бізнесу на території Луганської області і має установи з надання гральних послуг на території Перевальського району.

11 червня 2004 року у термін, встановлений Законом України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.96 №98/96-ВР (далі –Закон №98/96-ВР) квитанцією №00651 позивач сплатив за 3-й квартал 2004 року вартість 5-ти чинних на момент сплати торгових патентів в сумі 2050 грн.

Згідно з квитанцією №00611 від 09.09.04 позивач здійснив оплату за 4-й квартал 2004 року 5-ти чинних торгових патентів в сумі 3500 грн.

У 4-му кварталі 2004 року позивач придбав 3 торгових патенти №517175-517177 строком дії з 10.12.04 по 31.11.09, за квитанцією №1301.

14.12.04 квитанцією №3737 позивач сплатив за 1-й квартал 2005 року 8 чинних торгових патентів на суму 3500 грн.

14 березня 2005 року позивач квитанцією № 50 сплатив за 2-й квартал 2005 року вартість 8-ми чинних торгових патентів в сумі 12600 грн.

Позивач з посиланням на положення Закону України “Про систему оподаткування”, Закону України “Про державний бюджет на 2004 рік”, Закону України “Про державний бюджет на 2005 рік” та Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рік” від 23.12.04 № 2285-ІV та деякі інші законодавчі акти”, вважає, що сплата торгових патентів у 2004 році та 1-му кварталі 2005 року за подвійними ставками, а за 2-й квартал 2005 року за потрійними ставками здійснена незаконно.

Позивач зазначає, що переплата вартості торгових патентів за 3-й квартал 2004 року складає 300 грн., за 4-й квартал 2004 року –1750 грн., за 1-й квартал 2005 року –700 грн., за 2-й квартал 2005 року –9800 грн., крім того, за придбані у 4-му кварталі 2004 року –1330,80 грн. На думку позивача, загальна сума переплати за торгові патенти складає: 300,0 грн. + 1750 грн. + 700,0 грн. + 9800 грн. + 1330,80 ГРН. = 13880,80 грн.

Статтею 14 Закону України "Про систему оподаткування" встановлено, що до загальнодержавних податків і зборів відноситься плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно з законами України.

Згідно статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" платники податків і зборів зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни. При цьому згідно частини 3 цієї статті обов'язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” №98/96-ВР від 23 березня 1996 року, патентуванню підлягають операції з надання послуг у сфері грального бізнесу, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами.

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік) для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем -1400 гривень до 1 січня 2004 року.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патен ту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал йо го дії.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа місяця, що передує зві тному кварталу. Тобто, суб’єкти підприємницької діяльності для здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу у 2 кварталі 2004 року, зобов’язані оплатити вартість торгових патентів до 15 березня 2004 року.

Статтею 57 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” встановлено, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України “Про патентування деяких видів діяльності” стосовно вартості торгового патенту на здійснення опе рацій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри "1400" замінити цифрами "2800".

Згідно статті 111 цього Закону він вводиться в дію з 01 січня 2004 року. Даний Закон діє протягом бюджетного року.

Статтею 1 Закону України “Про систему оподаткування” встановлено, що зміни і доповнення до цього Закону, інших за конів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподат кування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чиннос ті з початку нового бюджетного року.

Згідно частини 2 статті 7 Закону України "Про систему оподаткування" зміна податко вих ставок і механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) не можуть запроваджуватися Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

Відповідно положення п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України, законами України встановлюються система оподаткування, податки і збори.

На день сплати вартості патентів за 1-й квартал 2005 року, діяв Закон України “Про державний бюджет України на 2004 рік”, а тому, господарський суд Луганської області вірно дійшов висновку, що у випадку належної сплати вартості патентів за 1-й квартал 2005 року за ставками, що діяли на момент їх сплати, платник податку не може бути примушений сплачувати різницю, яка виникла у зв’язку зі збільшенням його розміру у майбутньому.

Відповідно до п.12 Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 №1077 (далі Положення) торговий патент видається суб'єкту підприємницької діяльності під розписку у триденний термін з дня подачі заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Датою придбання торгових патентів №517175, 517176, 517177 зазначена дата –10 грудня 2004 року.

Пунктом 13 Положення передбачено, що у разі придбання торгового патенту на право провадження діяльності, передбаченої Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", не з початку місяця (кварталу) розмір плати за торговий патент за перший звітний місяць (квартал) визначається пропорційно кількості календарних днів місяця (кварталу) починаючи з дня придбання торгового патенту.

У разі придбання торгового патенту після 15 числа звітного місяця (15 числа останнього місяця звітного кварталу) суб'єкт підприємницької діяльності одночасно сплачує вартість торгового патенту за наступний звітний місяць (квартал).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач фактично користувався вказаними торговими патентами у четвертому кварталі 2004 року, у зв”язку з чим господарським судом Луганської області невірно зроблено висновок щодо переплати позивачем вартості торгових патентів за перший квартал 2005 року у сумі 561 грн. 60 коп.

Щодо нарахування відповідачем вартості патентів у 2-му кварталі 2005 року, виходячи із ставки плати за патенти у розмірі 4200 грн. на рік, господарський суд Луганської області обгрунтовано зробив висновок про правомірність нарахування, оскільки на 15 березня 2005 року набули чинності зміни, внесені у Закон про патентування статтею 47 Закону України “Про державний бюджет України на 2005 рік”.


За таких обставин, у задоволенні позовних вимог слід відмовити.


На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 195, 196, п. 3 ч.1 ст. 198, п. 3 ч.1 ст. 202, ч.2 ст. 205, ст. 206, 254, п. 6 р. 7 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, Луганський апеляційний господарський суд


П О С Т А Н О В И В:


1. Апеляційну скаргу Алчевської ОДПІ на постанову господарського суду Луганської області від 31 серпня 2006 року у справі №9/488ад задовольнити.


2. Постанову господарського суду Луганської області від 31 серпня 2006 року у справі №9/488ад скасувати.


3. У задоволенні позовних вимог відмовити.


4. Постанова набирає законної сили з моменту проголошення.


5. Постанова може бути оскаржена у касаційному порядку у місячний строк до Вищого адміністративного суду України.Головуючий                                                                      Л.І. Журавльова
Суддя                                                                                Л.І. Бородіна

Суддя Д.Ю.ПерловПомічник судді С.О.Шинкарюк