Рішення №275344

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95000, м.Сімферополь, вул. К.Маркса, 18, к. 313

РІШЕННЯ

Іменем України

25.09.2006

Справа №2-30/14390-2006

За позовом Сакської ОДПІ, м. Саки, вул. Курортна, 57.

До відповідача Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи - ОСОБА_1, м. Саки, вул. АДРЕСА_1.

Про припинення підприємницької діяльності

Суддя Ловягіна Ю.Ю.   

П Р Е Д С Т А В Н И К И

Від позивача - Корницька, представник за дов. від  15.08.2006 р. за № 675/9/10-0 у справі.

Від відповідача - не з'явився

                  

Суть спора: Позивач - Сакська ОДПІ - звернулась  до господарського суду АРК із позовом про припинення підприємницької діяльності відповідача - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи  - ОСОБА_1, м. Саки, вул. АДРЕСА_1.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги, просить припинити підприємницьку діяльність відповідача.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився. Вимоги суду не виконав. Про день розгляду справи був сповіщеній належним чином рекомендованою кореспонденцією.

Справа розглядається на підставі наявних матеріалів у порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представника позивача, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Управлінням економіки Сакської районної державної адміністрації проведена державна реєстрація: ОСОБА_1, м. Саки, вул. АДРЕСА_1, про що видано свідоцтво від 14.04.1997 р. № НОМЕР_1.

За довідкою Сакської ОДПІ у м. Саки відповідач  з 01.10.2003 р. не представляє в органи податкової служби податкові накладні декларації, фінансову звітність.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №  2181-ІІІ» платники податків повинні надавати в органи ДПІ звітність із періодичністю, встановленої нормами чинного законодавства.

Пункт 1.2 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.19991 р. № 1252-ХІІ, передбачає обов'язок платників податків, зборів ( обов'язкових платежів) подавати в державні податкові органи відповідно до діючого законодавства декларації та бухгалтерську звітність.

Відповідно до ст. 7 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 г. № 436-IV відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, Господарським Кодексом України, Законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів міського самоврядування, а також іншими нормативними актами.  

Згідно зі ст. 58 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 г. № 436-IV, скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними, або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону або установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно зі ст. ст. 238, 239 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 г. № 436-IV, до суб'єктів господарювання за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, можуть бути застосована адміністративно-господарська санкція - скасування державної реєстрації та ліквідації суб'єкта господарювання.

        Відповідно до ст. 247 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 г. № 436-IV, при здійсненні суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації.

      Згідно з ч. 2 ст. 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 г. № 755-IV, одним з підстав для прийняття судом рішення про припиненні підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, зокрема э  неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону. 

    При таких обставинах, позовна заява підлягає задоволенню.

    Згідно з листом Вищого Арбітражного Суду України № 01-8/359 від 25.09.97р. «Про деякі питання щодо вирішення спорів, пов'язаних з поданням позовів громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи», якщо громадянин у передбачених законом підстав звільнений від сплати державного мита, це не означає звільнення його від сплати як суб'єкта підприємницької діяльності і учасника господарського процесу.

    Витрати по оплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу віднести на відповідача відповідно до ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України.

З урахуванням викладеного,  керуючись ст. ст. 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу  України, суд -

ВИРІШИВ:

1.          Позовну заяву задовольнити.

2.          Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи - ОСОБА_1, м. Саки, вул. АДРЕСА_1, зареєстрованого Управлінням економіки Сакської районної державної адміністрації,  про що видано свідоцтво від 14.04.1997 р. № НОМЕР_1.

3.          Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1, м. Саки, вул. АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2, місце народження - Барнаул, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1., відомостей  про розрахункові рахунки не має) на користь державного бюджету України (р/р 31118095600002 у банку одержувача: Управління Державного казначейства в АР Крим, одержувач: Держбюджет м. Сімферополь, МФО 824026, ЗКПО 22301854) 85 грн. державного мита.

4.          Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1, м. Саки, вул. АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2, місце народження - Барнаул, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1., відомостей  про розрахункові рахунки не має)  на користь Державного підприємства «Судовий інформаційний центр», (м. Київ, пр-т. Перемоги, 44, р/р № 26002014180001 у ВАТ «Банк Універсальний», м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370) 118 грн. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5.          Накази видати після набрання рішенням законної сили.

6.          Копію цього рішення, після набранням ним законної сили, направити до державного реєстратора за місцем знаходження відповідача.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим                                        Ловягіна Ю.Ю.