Рішення №276759

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022, 

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2006 р.                                                            Справа № 11/426-06

вх. № 12627/4-11

Суддя господарського суду Черленяк М.І.

при секретарі судового засідання Хорунжа Є.В.

за участю представників сторін:

прокурора - Кріцина Н.Г., посвідчення № 116 від 27.09.01 року; позивача - Пащенко О.М., довіреність № 15754 від 17.08.06 року;  відповідача - ОСОБА_1, (підприємець);

розглянувши справу за позовом  Прокурора м. Харкова  в особі Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради м. Х-в  

до  СПД ФО ОСОБА_1, м. Х-в 

про розірвання договору оренди, стягнення 2851,54 грн. та виселення

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з позовом, в якому просить розірвати договір оренди НОМЕР_1від 05.02.03 року, стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість з орендної плати  в сумі 2478,70 грн. та пені 372,84 грн., виселити відповідача з приміщення площею 31,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, літ. "А-9" та повернути вказане приміщення позивачу. Позивач обгрунтовує позовні вимоги невиконанням відповідачем зобов"язань взятих на себе за договором оренди.

Прокурор та представник позивача у судовому засіданні підтримують заявлені позовні вимоги в повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні вказує на те, що об"єктом оренди не користується з 18.06.04 року, з підстав, що не залежать від відповідача, вказує на відсутність заборгованості перед орендодавцем, в зв"язку з чим, просить суд звільнити відповідача від стягнення грошових коштів. Також просить суд розірвати договір оренди, не заперечує проти виселення із орендованих приміщень, які, фактично, не займає тривалий термін.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, представників позивача та відповідача, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

05 лютого 2003 року між сторонами був укладений договір оренди нежитлового приміщення (будівлі)НОМЕР_1. Відповідно до умов якого, орендодавець (позивач по справі) надав у строкове платне користування орендарю (відповідачу по справі) нежитлове приміщення загальною площею 31,5 кв.м., розташоване за адресою: м. Харків,АДРЕСА_1, літ. " А-9". Договір укладено до 05.02.2004 року та відповідно до п. 8.8. договору діє до 05.02.2007 року.

Пунктами 3.2, 3.3. договору передбачено, що орендна плата вноситься щомісяця, протягом 15-ти календарних днів наступного місяця та сладає 90, 67 грн. в місяць без урахування ПДВ та індексу інфляції.

Однак, як стверджує прокурор та позивач, відповідач свої зобов'язання щодо своєчасного внесення орендної плати не виконав, внаслідок чого, станом на 01.08.06 року виникла заборгованість у розмірі 2851,54 грн., з яких: 2478,70 грн. заборгованості з орендної плати та 372,84 грн. пені.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином  відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Матеріали справи свідчать про те, що відповідач не вносив орендну плату протягом тривалого часу. З"ясовуючи причини невиконання відповідачем зобов"язань по сплаті орендної плати, судом встановлено, що починаючи з 18.06.2004 року відповідач не користувався спірним приміщенням, в зв"язку з тим, що вказане приміщення було затоплене не з його  вини, що підтверджується актом від 18.06.04 року та листом до прокуратури Фрунзенського району м. Харкова, та відповідач не мав можливості використовувати вказане приміщення за призначенням.

При таких обставинах, відповідач просить  при вирішенні спору в частині стягнення заборгованості застосувати частину 6 статті 762 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч. 6 ст. 762 ЦК України, наймач звільняється від сплати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Суд вважає посилання відповідача щодо неможливості використання об"єкту оренди з причин, за які він не відповідає такими, що заслуговують на увагу та доведеними під час розгляду справи, що дає підстави ствержувати про наявність правових підстав для звільнення відповідача від сплати орендної плати з 18.06.2004 року. За таких обставин, суд в частині стягнення заборгованості за договором оренди та пені відмовляє. 

Зважаючи на те, що між сторонами не підписаний акт приймання-передачі приміщення при його поверненні, як того вимагає п. 2.4. договору, суд вважає, що договір є фактично діючим, незважаючи на те, що відповідач і не користується приміщенням з 18.06.2004 року. Оскільки сторони не мають наміру на продовження договірних відносин, суд задовольняє позов про дострокове розірвання договору оренди.

Відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберігла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правовї підстави, зобов'язана повернути це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Оскільки, в матеріалах справи відсутні докази які б свідчили про факт передачі орендованого приміщення за належністю (відсутній акт прийому - передачі), суд дійшов висновку, що вимоги позивача про виселення відповідача з займаного приміщення обґрунтовані та вважає їх такими, що підлягають задоволенню.  

Відповідно до статті 44 та статті 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі часткового задоволення позову, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи викладене та керуючись статтями  6, 8, 19, 124, 129 Конституції України,  статтями 1, 4, 12, 33, 43, 47-49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Розірвати договір оренди нежитлового приміщення (будівлі)НОМЕР_1, укладений 05 лютого 2003 року між Управлінням комунального майна та приватизації Харківської міської ради та СПДФО ОСОБА_1

Виселити суб"єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1, відомості про поточні рахунки в установах банків в матеріалах справи відсутні) з приміщення площею 31,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Харків,АДРЕСА_1, літ. "А-9", та повернути це приміщення Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту  економіки та комунального майна Харківської міської ради ( м. Харків, пл. Конституції, 16, р/р 255563012847 Київська філія АКБ "Укрсоцбанк" в м. Харкові, МФО 351298, код 14095412).

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з суб"єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1, відомості про поточні рахунки в установах банків в матеріалах справи відсутні) на користь державного бюджету України (відділення державного казначейства м. Харкова, код ЄДРПОУ 24134490, рахунок 31113095600002 в Управління державного казначейства у Харківський області, МФО 851011, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності 095)-170,00 грн. державного мита.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з суб"єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1, відомості про поточні рахунки в установах банків в матеріалах справи відсутні) на користь державного підприємства "Судовий інформаційний центр", поштова адреса: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 44, поточний рахунок 26002014180001 у ВАТ "Банк Універсальний" м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370 - 118,00 грн. судових витрат.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В решті позову відмовити.

Повний текст рішення підписаний 22.11.06 року.

Суддя                                                                                            Черленяк М.І.

Справа 11/426-06