Рішення №278747

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

у м. Феодосії

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2006 року м. Феодосія колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у м. Феодосії у складі:

головуючого   - Ломанової Л.О.

суддів               - Полянської В.О.,

Притуленко О.В. при секретарі -   Цендрі О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Феодосії цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визначення додаткового строку для подання заяви про приинятгя спадщини і про визнання частково недійсними свідоцтв про право на спадщину за законом, за апеляційною скаргою ОСОБА_3 - представника ОСОБА_1 на рішення Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим від 03 липня 2006 року.

ВСТАНОВИЛА:

15 серпня 2005 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини. Позовні вимоги мотивовані тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його мати ОСОБА_4 і після її смерті відкрилася спадщина в м. Феодосії у вигляді рухомого і нерухомого майна. Про смерть матері він дізнався на слідуючий день, тобто 27 травня 2004 року, однак заяву про прийняття спадщини він не подав у строк передбачений ст. 1270 ЦК України з поважних причин, оскільки на той час він мешкав в Сполучених Штатах Америці, вчився там у університеті і не мав можливості виїхати в Україну для подання заяви. Порядок і строки оформлення спадщини йому відомі не були, про те, що заяву можливо переслати поштою він не знав.

Рішенням Феодосійського міського суду АР Крим від 03 липня 2006 р. відмовлено в позові ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визначення додаткового строку для подання заяви про приинятгя спадщини і про визнання частково недійсними свідоцтв про право на спадщину за законом від 17 березня 2005 року, виданих Першою Феодосійською нотаріальною конторою на ім'я ОСОБА_5 і ОСОБА_2.

На вказане рішення ОСОБА_3 - представником ОСОБА_1 була подана апеляційна скарга, в якій вона просить рішення скасувати, направити справу на новий судовий розгляд, оскільки, на думку апелянта, воно постановлене з порушенням норм діючого законодавства і суперечить фактичним матеріалам справи.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги, представник ОСОБА_1 посилається на те, що судом при вирішенні справи не дотримані вимоги цивільного законодавства, бо проігноровані посилання на поважність причин пропуску строку па

прийняття спадщини.___________________________________________________

Справа № 22-Ц-І753-Ф/06                     Головуючий у першій інстанції

Коваленко О.О.

      Суддя-доповідач Полянська В.О.

У запереченнях на апеляційну скаргу ОСОБА_2 просить апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доповідь судді-доповідача. пояснення представника позивача, відповідача, та представника відповідача, які з'явилися у судове засідання, перевіривши матеріали справи в межах доводів апеляційної скарги, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних піде гав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України строк для прийняття спадщини встановлений тривалістю шість місяців.

Дією, що свідчить про прийняття спадщини, є подача заяви про прийняті я спадщини до нотаріальної контори по місцю відкриття спадщини.

Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_1 у встановлений законом сірок заяви про прийняття спадщини після смерті матері не подав.

З   матеріалів   справи   вбачається,   що   про   смерть   спадкодавця   позивач   був і      повідомлений 27 травня 2004 року, тобто і про відкриття спадщини він іакож знав з гого ж дня.

Відповідно до ч. З статті 1272 ЦК України спадкоємцю, який пропустив строк для прийняття спадщини, суд може визначити додатковий строк для прийняття спадщини. якщо позивач надасть докази наявності поважних причин пропуску строку для прийняття спадщини. Поважними слід вважати ті причини, які роблять вчасне звертання в нотаріальну контору неможливим або важким.

Позивач посилається на те, що постійне проживання у Сполучених Штатах Америці, неможливість виїхати до України для подання заяви про прийняття спадщини є поважною причиною пропуску строку. Не погоджуючись з доводами позивача, суд першої інстанції правомірно вказав, що для прийняття спадщини позивачу необов'язково було приїжджати до України, достатньо було направити заяву поштою.

Окрім гого. з матеріалів справи вбачається, що у серпні 2004 року до Феодосії

приїжджала дружина ОСОБА_1. яка могла привезти його належно оформлену заяву

про прийняття спадщини (а.с.60), позивач сам з 13 лютого 2005 року по 22 лютого 2005

року знаходився у м. Феодосії та мав змогу проконсультуватись і звернутись з заявою

до суду.   Доводи позивача про те, що нотаріальна контора всупереч вимогам Інструкції «Про вчинення нотаріальних дій» належним чином не повідомила його о строках та порядок

прийняття спадщини, спростовуються матеріалами спадкової справи, з яких вбачається.

що позивачу по місту його реєстрації у м. Феодосії було надіслано повідомлення.      Не   є   поважною   причиною  пропуску  строку   прийняття  спадщини   юридична

   непоінформованість позивача.

             Не можна визнати обгрунтованим і довід позивача про те. що у Сполучених Штатах

Америці   не  існує   юридичних  контор,   в  яких  би   він  мав  можливість  отримати консультацію зі спадкового права.    За таких обставин суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про недоведеність позивачем, відповідно до ч. 1 ст. 60 ЦПК України, обставин, на які він посилається як на підставу своїх вимог, і правомірно відмовив у задоволенні йою вимог.

Доводи апелянта про розгляд справи по суті с пору іншим суддею, аніж тим, яким було відкрите провадження по справі, не є безумовною підставою скасування судовою рішення.

Судова колегія вважає, що, розглядаючи спір, суд першої інстанції повно і всебічно     дослідив і оцінив обставини по справі, надані сторонами докази, правильно визначив юридичну природу спірних правовідносин і закон, який їх регулює, ухвалив рішення з дотриманням вимог ст. 213 ЦПК України. Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду, тому скарга задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без зміни, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням вимог матеріального і процесуального права.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 303. 304, 307, 308. 313. 314. 315 ЦПК України, колегія судів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 - представника ОСОБА_1 на рішення Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим від 03 липня 2006 року відхилити.

Рішення Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим від 03 липня 2006 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з дня її проголошення, однак може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двох місяців з дня набрання законної сили.