Рішення №278750

Справа № 22-ц-5351 / 2006 року Категорія : про стягнення суми боргу

Головуючий

1 інстанції - Гайдук Л.П.

Доповідач - Бородін М.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 листопада 2006 року судова колегія судової палати у цивільних спра­вах апеляційного суду Харківської області в складі:

головуючого-судді:                 - Бородіна М. М.,

суддів:                                       - Ларенка В.І.,

- Міненковій Н.О.,

при секретарі:                          - Половецькій А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційну скаргу ОСОБА_1 на заочне рішення Дзержинського ра­йонного суду м. Харкова від 8 червня 2006 року по цивільній справі за позо­вом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення суми боргу, -

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_2 23 серпня 2005 року звернувся у суд з позовом до ОСОБА_1 про стягнення суми боргу.

Заочним рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 8 че­рвня 2006 року позовні вимоги задоволені. Суд стягнув з ОСОБА_1. на користь ОСОБА_2.: 18 000 грн. боргу; 450 грн. - суму відсотків за користу­вання позиченими коштами; 135 грн. - суму відсотків за прострочення пове­рнення боргу; 16 грн. - судових витрат; 1500 грн. - витрат на отримання пра­вової допомоги.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1 просить скасувати заочне рішен­ня Дзержинського районного суду м. Харкова від 8 червня 2006 року та на­правити справу на новий розгляд в загальному порядку. У скарзі вказується, що судом першої інстанції рішення ухвалене з порушенням норм матеріаль­ного і процесуального права.

Матеріали справи містять відомості лише про єдине належне повідом­лення про судове засідання, призначене на 24.10.05р., однак, він не зміг з'явитись, оскільки був у відрядженні. Судове засідання, призначене на 16.11.05р. не відбулося через знаходження судді у нарадчій кімнаті по іншій справі. Судове засідання 22.12.05р. не відбулося через неявку позивача, спра­ву було призначено на 11-00 год. 27.01.06р. Незважаючи на це. судове засі­дання відбулося 26.01.06р. Він - ОСОБА_1 не був повідомлений про зміну дати розгляду справи. Судове засідання, призначене на. 17.02.06р., не відбулося через знаходження судді у нарадчій кімнаті по іншій справі. Опуб­ліковане оголошення у газеті «Прем'єр» про призначення справи на 03.04.06р. було здійснено з порушенням вимог ч.ч. 9, 10 ст. 74 ЦПК України щодо випадків, коли допускається сповіщення відповідача у такий спосіб, а саме: оголошення розміщено у неналежному друкованому органі. Судове за­сідання, призначене на 03.04.06р. не відбулося у зв'язку із перебуванням суд­ді у відпустці, слухання справи було призначено на 10 - ЗО год.   20.04.06р.

Незважаючи на це, судове засідання відбулося 20.04.06р.ю в інший час, а са­ме: о 15-00 год. Він - ОСОБА_1 не був повідомлений про зміну часу розгляду справи. Судове засідання, призначене на 14 - 20 год. 08.06.06р. від­булося також в інший час - о 15-00 год., про що свідчить протокол судового засідання. Про зміну часу розгляду справи він не повідомлявся.

Судом були порушені вимоги ч. 1 ст. 224 ЦПК України, яка передбачає можливість ухвалення заочного рішення лише у разі неявки у судове засідан­ня відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними.

Судом першої інстанції при ухваленні рішення були допущені й інші

порушення.                                                                                                   

Судова колегія,  заслухавши суддю-доповідача,  пояснення осіб, які   з'явились у судове засідання, дослідивши матеріали цивільної справи, вважає апеляційну скаргу обґрунтованою, а рішення суду таким, що підлягає скасу­ванню з направленням справи на новий розгляд.

Згідно ч. 1 ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання від­повідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повід­омлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані непо­важними, суд може ухвалити заочне рішення.

Вимоги ч. 1 ст. 224 ЦПК України судом першої інстанції не виконані.

На а. с. 45 міститься оголошення, опубліковане у газеті «Прем'єр» про виклик відповідача у судове засідання 03.04.06р. Однак, засідання суду у цей день не відбулося. Крім того, вказана газета є не тим засобом масової інфор­мації, де публікуються такі оголошення.

Крім того, згідно п. 9 ст. 74 ЦПК України, через оголошення у пресі викликається відповідач, місцезнаходження якого невідоме. Матеріали спра­ви свідчать, що відповідач зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

За таких обставин суд зобов'язаний був повідомити відповідача про судове засідання за правилами ч. ч. 1-6 ст. 74 ЦПК України.

Згідно п. З ч. 1 ст. 311 ЦПК України, допущені судом першої інстанції порушення є безумовною підставою для скасування рішення з направленням справи на новий розгляд.

Судова колегія, керуючись ст. ст. 303, 307, п. З ч. 1 ст. 311, 314, 317, 319 ЦПК України , -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольни­ти.

Заочне рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 8 червня

2006 року - скасувати та направити справу до суду першої інстанції на новий розгляд.                                                                                                     

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту

проголошення.