Рішення №278774

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

________________________________________________ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ_____________________________________________________

Справа № 22-а-1953-Ф/06     Головуючий суду першої інстанції:                    Левченко В.П.

Суддя-доповідач суду апеляційної інстанції:     Притуленко О.В.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

19 жовтня 2006 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у м. Феодосії у складі:

головуючого - судді              Ломанової Л.О.

суддів:                                     Кателіна В.П.,

Притуленко О.В.

при секретарі                         Апостолові О.О.

в присутності позивача та представника відповідача, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Феодосії справу адміністративної юрисдикції за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Державної податкової адміністрації в АР Крим про визнання недійсним наказу про звільнення та зміну формулювання підстави звільнення за апеляційною скаргою голови Державної податкової адміністрації в АР Крим на постанову Керченського міського суду АР Крим від 3 липня 2006 року,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом до Державної податкової адміністрації в АР Крим про визнання недійсним наказу про звільнення та зміну формулювання підстави звільнення.

Вимоги мотивував тим, що він проходив службу у податковій міліції на посаді старшого слідчого у званні майора податкової міліції і наказом Державної податкової адміністрації в АР Крим (далі - ДПА в АР Крим) НОМЕР_1 звільнений у запас Збройних Сил України за підпунктом «б» пункту 64 (через хворобу) Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114. На час звільнення позивач мав вік 44 роки і тому вважає, що має право на звільнення за підпунктом «а» пункту 65 Положення, що надає йому право отримувати 5% надбавку до відповідних сум грошового забезпечення. Крім того, вказав, що на підставі статті 26 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» він підлягає звільненню у відставку за станом здоров'я як непридатний до військової служби. Просив суд визнати недійсним наказ ДПА в АР Крим НОМЕР_1 про його звільнення за підпунктом «б» пункту 64 Положення та змінити формулювання підстави звільнення на підпункт «а» пункту 65 Положення.

Постановою Керченського міського суду АР Крим від 3 липня 2006 року позов ОСОБА_1 задоволений.

Не погодившись з постановою суду, голова ДПА в АР Крим подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права та на невідповідність висновків суду обставинам справи, просить скасувати її та прийняти нову, якою повністю відмовити в задоволенні позову.

Апелянт зазначає, що при вирішенні спору судом дана неналежна оцінка запереченням на пояснення позивача щодо того, що неправильне формулювання причини його звільнення з органів податкової міліції призвело до негативних для нього наслідків у вигляді зниження розміру пенсії, а також звертає увагу на неправильне застосування судом норм матеріального права.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які брали участь у справі, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Вирішуючи спір, суд першої інстанції виходив з того, що рапорт про звільнення, поданий позивачем не є підставою для його звільнення, а лише вираженням наміру ОСОБА_1 звільнитись. При цьому підставою для звільнення є правова норма -підпункт а пункту 65 Положення. Проте з таким висновком не може погодитись колегія суддів.

З матеріалів справи вбачається, що позивач 18 липня 1986 року був знятий з військового обліку, що тривало до 28 лютого 2006 року (а.с. 7), в тому числі під час служби в податковій міліції - з 20 грудня 1997 року до 22 листопада 2005 року (а.с. 9). 15 листопада 2005 року позивач звернувся до голови ДПА в АРК із рапортом про звільнення за підпунктом «б» пункту 64 (через хворобу) Положення (а.с. 25). Наказом голови ДПА в АРК НОМЕР_1 ОСОБА_1 було звільнено до запасу з підстави, зазначеній у рапорті (а.с. 10).

Частиною 1 статті 24 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» встановлено, що особи начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, а відповідно до частини 2 наведеної статті особи, прийняті на службу до податкової міліції, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції Державної податкової адміністрації України.

Наведені норми свідчать про неможливість застосування Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», на який посилається позивач, для визначення підстави його звільнення з органів податкової міліції.

Спірні правовідносини регулюються Положенням, відповідно до пункту 2 якого позивач під час служби в податковій міліції за званням належав до старшого начальницького складу.

Пунктом 7 Положення встановлено, що особи старшого начальницького складу (за винятком полковників міліції та полковників внутрішньої служби) перебувають на службі в органах внутрішніх справ до 45 років, і, відповідно до пункту 8 Положення, звільненню в запас з постановкою на військовий облік або у відставку підлягають ті особи старшого начальницького складу, які досягли встановленого для них пунктом 7 віку. Особи ж старшого начальницького складу, які не досягли граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ, дострокового звільняються зі служби з підстав, виключний перелік яких міститься у абзаці 5 пункту 8 Положення, у відповідності до якого на підставі пункту 64 Положення і було звільнено позивача оскаржуваним наказом (а.с. 10).

Колегія суддів не може взяти до уваги посилання позивача на необхідність його звільнення у відставку як непридатного до військової служби, оскільки з матеріалів справи вбачається, що військово-лікарською комісією ГУ МВС України в АР Крим позивач визнаний непридатним до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у військовий час (а.с. 11). Наявність такого висновку військово-лікарської комісії є підставою для звільнення у запас (з постановкою на військовий облік), передбаченою у підпункті «б» пункту 64 Положення.

Крім того, звільнення позивача Наказом голови ДПА в АРК від 22 листопада відповідає волевиявленню позивача, яке міститься у його рапорті про звільнення від 15 листопада 2005 року (а.с. 25).

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про те, що фактичні обставини справи судом встановлені і дослідженні в повному обсязі, але зроблені висновки, які не відповідають обставинам справи, а також неправильно застосовані норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, про що йшлося у апеляційній скарзі, а відтак оскаржувана постанова підлягає скасуванню. При цьому інші доводи апеляційної скарги не мають правового значення і тому не взяті до уваги колегією суддів.

Враховуючи наведене, на підставі статті 24 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», керуючись статтями 195, 196, пунктом 3 статті 198, пунктами 3 і 4 статті 202, частиною 2 статті 205, статтею 207 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду АР Крим у м. Феодосії

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу голови Державної податкової адміністрації в АР Крим задовольнити.

Постанову Керченського міського суду АР Крим від 3 липня 2006 року скасувати.

Прийняти нову постанову, якою повністю відмовити у задоволенні адміністративного позову  ОСОБА_1.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня проголошення, однак може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом одного місяця, відповідно до частини 2 статті 212 Кодексу адміністративного судочинства України.