Рішення №278801

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

у м. Феодосії

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2006 року м. Феодосія колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у м. Феодосії у складі:

головуючого   - Ломанової Л.О.,

суддів               - Полянської В.О.,

Притуленко О.В. при секретарі -   Цендрі О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Феодосії цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до сільськогосподарського закритого акціонерного товариства „Симиренко" Бахчисарайського району АР Крим, відкритого акціонерного товариства „Симиренко" Совєтського району АР Крим про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою шляхом усунення перешкод в викорчуванні та вивозі з них дерев та пнів, за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Совєтського районного суду Автономної Республіки Крим від 29 травня 2006 року,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до відповідачів про усунення перешкод в користування земельною ділянкою шляхом усунення перешкод в викорчовуванні та вивозі з неї дерев та пнів. Позовні вимоги мотивовані тим, що він на підставі державного акту на право власності є власником земельної ділянки, частина якої знаходиться під багаторічними насадженнями. Багаторічні насадження не плодоносять, є непридатними для використання, оскільки закінчився строк їх експлуатації. Відповідачі перешкоджають йому викорчовувати дерева, і він не в змозі використати належну йому земельну ділянку і отримувати від цього прибуток, чим порушують його законне право власності.

Рішенням Совєтського районного суду АР Крим від 29 травня 2006 року позов задоволено частково.

Зобов'язано ВАТ „Симиренко" Совєтського району АР Крим усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою площею один гектар, що належить ОСОБА_1 на праві приватної власності на підставі державного акта НОМЕР_1. розташованою на території Прудовської сільської Ради Совєтського району АР Крим, шляхом викорчовування дерев та пнів на зазначеній земельній ділянці у строк не пізніше шістдесяти днів з моменту набрання цим рішенням суду законної сили. У разі, якщо ВАТ „Симиренко" не виконає рішення суду у частині викорчовування дерев та пнів протягом встановленого строку, то позивач вправі зробити цю дію за рахунок відповідача зі стягненням з нього необхідних витрат.

В задоволенні позовних вимог до СЗАТ «Симиренко» Бахчисарайською району АР Крим - відмовлено.

Гправа№ 22-Ц-1529-Ф/06                          Головуючий у першій інстанції

Корди к СВ. Суддя-доповідач Полянська В.О.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1 просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким задовольнити його позов. Апелянт вважаг. що рішення суду ухвалено з порушенням норм процесуального та матеріального права. Фактично рішенням суду визнано право власності на сад, який знаходиться на його земельній ділянці за ВАТ «Сімеренко», що суперечить вимогам ч. З ст. 373 ЦК України, ст. 79 Земельного кодексу України, згідно яких право власності на земельну ділянку розповсюджується і на многолітні насадження, яки знаходяться на ньому.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доповідь судді-доповідача. пояснення сторін по справі, які з'явилися у судове засідання, судова колегія вважає, що висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням вимог- матеріального та процесуального права.

Не може бути скасовано правильне по суті справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Згідно державного акту НОМЕР_1 на право власності на земельну ділянку позивач є власником земельної ділянки, що розташована на території Прудовської сільської Ради Совєтського району АР Крим і призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Із загальної площі земельної ділянки один га знаходиться під багаторічними насадженнями. Строк експлуатації цих насаджень минув, що підтверджується поясненнями сторін і розпорядженням Голови Советської держадміністрації НОМЕР_2 про списання багаторічних насаджень.

Судом першої інстанції встановлено, що багаторічні насадження, які розташовані на земельній ділянці ОСОБА_1, знаходяться на балансі ВАТ «Симиренко» і належать на праві власності цьому товариству, що підтверджується журналом розрахунку № 10 «Основні засоби» та довідкою ВАТ «Симиренко».

За цих підстав, судова колегія вважає, що суд зробив правильні висновки про відмову у задоволенні позову в частині зобов'язання відповідачів не перешкоджати позивачу у викорчовуванні та вивозі дерев та пнів, оскільки це може порушити право власності ВАТ «Симиренко» на багаторічні насадження, яке ніким у встановленому порядку не оспорено.

Стаття 152 Земельного кодексу передбачає право власника земельної ділянки вимагати усунення будь-яких порушень його права власності на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.

При таких обставинах ВАТ «Симиренко» неправомірно перешкоджає ОСОБА_1 у користуванні у доступі на належну йому земельну ділянку.

Меж тім доводи апелянта про те що багаторічні насадження належать йому, так як знаходяться на його земельній ділянці, судова колегія вважає неспроможними, оскільки згідно ч. 5 ст. 373 ЦК України власник земельної ділянки вправі використовувати усе, що знаходиться на неї, якщо не порушує прав інших осіб, тому доводи апелянта про те що він має право на використання дерев та пнів не є обгрунтованими.

Відповідно до ст. 4 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визнаний законами України.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції з урахуванням конкретних обставин справи у відповідності зі ст. 4 та ст. 217 ЦПК України суд, при визначенні способу захисту прав сторін та порядку виконання рішення, застосував найбільш прийнятний спосіб.

Судова колегія погоджується з рішенням суду першої інстанції, оскільки воно ухвалене на підставі досліджених доказів, яким надана належна правова оцінка. Судом правильно встановлені фактичні обставини справи, характер спірних правовідносин і ухвалене рішення, яке відповідає вимогам матеріального і процесуального чакону.

Доводи апеляційної скарги, яки грунтуються на сумнівах у виконанні рішення, не можуть бути взяті до уваги, тому, що вони стосуються стадії виконання рішення суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 303. 304. 307. 308. 313. 314. 315 І (ПК України, колегія судів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити.

Рішення Совєтського районного суду Автономної Республіки Крим від 29 травня 2006 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з дня її проголошення, однак може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двох місяців з дня набрапн законної сили.