Рішення №278835

Справа № 22-а - 5606/2006р.

Категорія: трудове                                                       Головуючий 1 інстанції:

Зуб Г.А. Доповідач: Шаповал Н.М.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 листопада 2006 p., Судова колегія судової палати у цивільних справах апеляційного суду Харківської області в складі:

Головуючого -                  -   Шаповал Н.М.

суддів                                 -  Хребтова В.П.. Підлісної І.А.

при секретарі                    -   Дмитренко A.M.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові цивільну справу за апе­ляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу судді Київського районного суду м. Харкова від 04 липня 2006 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Харківського текстильного технікуму, 3-я особа: директор текстиль­ного технікуму, ОСОБА_2 про переслідування за громадську дія­льність та зняття дисциплінарних стягнень ,-

ВСТАНОВИЛА:

02              червня 2006 року ОСОБА_1 звернулась до суду з вищевказаним позовом.

Ухвалою судді Київського районного суду м. Харкова від 06 червня 2006 року по­зовна заява залишена без руху.

Ухвалою судді того ж суду від 04 липня 2006 року позовна заява визнана непода-ною та повернута позивачки.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1 ставить питання про скасування ухвали судді та прийняття її позивної заяви до розгляду, оскільки вона відповідає вимогам ст. 119 ЦПК УКРАЇНИ . Також просить вирішити питання про відкриття провадження по справі

Судова колегія, заслухавши доповідь судді, пояснення сторін, перевіривши матері­али справи й обговоривши доводи апеляційної скарги, вважає, що вона підлягає частково­му задоволенню з наступних підстав.

Залишаючи позовну заяву ОСОБА_1 без руху, суддя посилався на те, що вона не відповідає вимогам ст. 119 ЦПК УКРАЇНИ , оскільки позовна заява складена не розбір­ливим почерком, у позові не має посилання на законодавство, не вказана адреса та повне ім.»я третьої особи, не сплачений судовий збір і відсутня квитанція про сплату інформа­ційно - технічного забезпечення.

З такими висновками погодитись не можна за таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 119 ЦПК України, позовна заява подається в письмовій формі.

Матеріали справи свідчать про те, що позовна заява викладена не машинописним текстом, але текст можливо прочитати, тому, це не є підставою для застосування ч.2 ст. 121 ЦПК України.

Відсутність адреси і ім.»я та по батькові третьої особи - директора Харківського текстильного технікуму також не є підставою для повернення позову, оскільки позивачка вказує адресу самого технікуму та прізвище директора.

Оскільки позовні вимоги випливають із трудових правовідносин, позивачі, відпові­дно до п.1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України « Про державне мито» , від сплати державного мита звільняються.

На час апеляційного провадження по справі позивачкою був сплачений збір за ін­формаційно - технічне забезпечення, тобто усунений недолік позовної заяви. (а.с. 34)

Питання щодо підсудності справи вирішується суддею на стадії відкриття прова­дження по справі. Якщо суддя встановить, що справа не підсудна цьому суду, він може застосувати наслідки, викладені у ст. 115 ЦПК України.

Судова колегія приходить до висновку, що з урахуванням викладеного ухвала суд­ді Київського районного суду м. Харкова від 04 липня 2006 року підлягає скасуванню з направленням справи до того ж суду для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, ч.1 п.З ст. 312, 314, 315, 317, 319 ЦПК України судова колегія ,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу судді Київського районного суду м. Харкова від 04 липня 2006 року скасу­вати. Справу направити до того ж суду для вирішення питання про відкриття проваджен­ня по справі.