Рішення №278860

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

          

02 листопада 2006 р.

№ 2-17/432-2006(2-17/14635-2005)Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого, судді:

суддів:

Добролюбової Т.В.,

Гоголь Т.Г.,

Продаєвич Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу

Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Береговий", с. Молочне, Сакський р-н., АР Крим

на рішення

господарського суду АР Крим від 07.02.2006

та постанову

Севастопольського апеляційного господарського суду від 25.04.2006

у справі

№ 2-17/432-2006

за позовом

Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Береговий", с. Молочне, Сакський р-н., АР Крим

до

Фермерського господарства "Петіково", с. Молочне, Сакський р-н., АР Крим

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

Відділ державної виконавчої служби Сакського міськрайонного управління юстиції, м.Саки, АР Крим

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс", с. Молочне, Сакський р-н., АР Крим

про

стягнення 40033,18грн.

за участю представників сторін:

від позивача:

Кошенко А.Ф. за дов. від 11.04.06

від відповідача:


не з'явилися, належно повідомлені про час і місце засіданні суду

від третіх осіб:
Відповідно до ст. 1114 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу належним чином повідомленні про час і місце засідання суду (ухвала Вищого господарського суду України від 11.09.2006, надіслана сторонам у справі –12.09.2006), проте представники відповідача та Доповідач: Продаєвич Л.В.

третіх осіб не скористалися своїм правом, наданим статею 22 Господарського процесуального кодексу України щодо участі їх представників у засіданні суду касаційної інстанції.

Подане представником Фермерського господарства "Петіково" клопотання про слухання справи за участю його представника, який може прибути у судове засідання із запізненням, колегією суддів відхилено, з огляду на те, що розгляд скарги був призначений об 13год. 10хв., а фактично розгляд розпочався об 14год. 40хв.


ВСТАНОВИВ:


22.09.2005 року Сільськогосподарський виробничий кооператив "Береговий" (правонаступник КСП "Береговий") звернувся до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовом про стягнення з Фермерського господарства "Петіково" на підставі статей 526, 530, 611, 625, 651 Цивільного кодексу України заборгованості з орендної плати за період з 19.05.1999 по 01.09.2005 року з урахуванням індексу інфляції у загальній сумі-39645,27 грн., а також 3% річних у розмірі 387,91 грн. та про розірвання договору оренди.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням умов договору оренди польового стану відділення №1 від 19.05.1999 року.

Фермерське господарство "Петіково" у відзиві на позов та доповненнях до нього проти позовних вимог заперечувало, посилаючись на те, що:

-протягом періоду з 19.05.1999 по 01.03.2000 орендна плата господарством сплачувалася у повному обсязі;

-актом від 19.12.2000 року польовий стан був переданий Командитному товариству "Альянс", у користуванні якого об’єкт оренди перебував до 21.08.2003 року;

-21.08.2003 року ВДВС Сакського районного управління юстиції при проведенні виконавчих дій відносно боржника (СВК "Береговий") складений акт опису і арешту майна, у тому числі польового стану;

-між ВДВС Сакського районного управління юстиції та громадянином Петіковим В.П. 05.12.2003 року укладено договір зберігання майна–польового стану;

-зобов'язання є припиненим у зв'язку з передачею об’єкта оренди до командитного товариства "Альянс" згідно з приписами статті 220 Цивільного кодексу України.

Крім того, господарство, посилаючись на наявну у нього заборгованість з 19.05.1999 по 19.12.2000 року вважає, що вимоги про її стягнення заявлені позивачем з пропуском визначеного статями 71 Цивільного кодексу УРСР та 257 Цивільного кодексу України строку позовної давності; а користування польовим станом на теперішній час обґрунтовує договором зберігання від 05.12.2003 року.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 05.12.2005 до участі у справі залучені треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору –ВДВС Сакського райуправління юстиції та ТОВ "Альянс".

Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 07.02.2006 (суддя Гайворонський В.І.) –у задоволенні позову відмовлено.

Судове рішення вмотивоване тим, що Сільськогосподарський виробничий кооператив "Береговий" не є правонаступником в частині спірного майна, і відповідно не є правонаступником права за договором оренди вказаного майна. Судом визнано, що користування польовим станом здійснюється на підставі договору зберігання, який у встановленому законом порядку не визнано недійсним, і відповідно відносини зберігання не мають відношення до договору оренди.

За апеляційною скаргою Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Береговий" судове рішення переглянуте в апеляційному порядку і постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 25.04.2006 (судді: Сотула В.В. –головуючий, Горошко Н.П., Гонтар В.І.) залишене без змін, але з інших правових підстав.

Постанова вмотивована тим, що:

-договір оренди не містить відомостей про склад об’єкта оренди та його місця розташування, що свідчить про недосягнення сторонами згоди щодо усіх істотних умов договору оренди;

-позивачем не вчинено будь–яких дій, спрямованих на передачу спірного майна;

-фермерське господарство не здійснювало орендних платежів, а позивачем в свою чергу не заявлялися вимоги про їх сплату.

За цих обставин, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про недоведеність позивачем існування між сторонами орендних правовідносин.

Не погоджуючись з прийнятими у справі судовими рішеннями, Сільськогосподарський виробничий кооператив "Береговий" звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою про їх скасування, прийняття нового рішення про задоволення позовних вимог або повернення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, з огляду на те, що суди прийняли рішення з порушенням норм процесуального права та невірним застосуванням норм матеріального права.

В засіданні суду касаційної інстанції скаржник уточнив вимоги касаційної скарги та просив в межах строку позовної давності стягнути борг по орендній платі.

Скаржник вважає, що висновок суду про відсутність орендних правовідносин не відповідає фактичним обставинам справи, зроблений без урахування того, що договір оренди до теперішнього часу не розірваний. Вважає, що суд по - різному дає оцінку умовам договору оренди та умовам договору зберігання, а відтак висновки суду про відсутність договірних правовідносин є незаконними та зроблені з порушенням вимог статті 153 Цивільного кодексу УРСР та статті 638 Цивільного кодексу України.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, перевіривши матеріали справи, повноту встановлення обставин справи і проаналізувавши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, вислухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника позивача, обговоривши доводи касаційної скарги дійшла висновку про наявність підстав для її часткового задоволення виходячи із такого:

В силу статті 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом даного спору є вимога позивача про стягнення з Фермерського господарства "Петіково" заборгованості з орендної плати за період з 19.05.1999 року по 01.09.2005 року за договором оренди польового стану відділення №1 від 19.05.1999 року, укладеного між КСП "Береговий" та Фермерським господарством "Петіково".

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність у позивача права на отримання орендних платежів у зв'язку з тим, що останній не є правонаступником в частині спірного майна та відповідно не є правонаступником права за договором оренди, а суд апеляційної інстанції визнав відсутність існування орендних правовідносин за договором від 19.05.1999року.

Проте, з такими висновками судів попередніх інстанцій судова колегія не погоджується, вважає їх такими, що не відповідають нормам матеріального права та фактичним обставинам справи, виходячи із такого:

Відповідно до чинного на час укладення договору цивільного законодавства договір найму (оренди) вважався укладеним з моменту, коли сторонами в належній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов договору.

Нормами Цивільного кодексу в редакції 1963 року, зокрема, статею 263 були передбачені наслідки ненадання майна наймачеві: право останнього витребувати майно і вимагати відшкодування збитків, завданих затримкою виконанням, або з свого боку відмовитися від договору і стягнути збитки, завдані його невиконанням.

Умовами договору від 19.05.1999 було передбачено, що володіння та користування об'єктом оренди настає одночасно з підписанням договору сторонами, при цьому, власником орендованого майна–польового стану залишається орендодавець–КСП "Береговий".

Термін дії договору визначено у пункті 5.1, а саме - до 19.05.2005 року і останній вважається продовженим у разі, якщо жодна із сторін не заявить про його розірвання за один місяць до закінчення оренди.

Відповідно до Статуту СВК "Береговий", кооператив є правонаступником КСП "Береговий" в об'ємах частини майна, яка перейшла до кооперативу в результаті реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства.

Судами, при вирішенні даного спору не з’ясовано чи входить об'єкт оренди до частини майна, яка переходить до кооперативу. Наявний у справі акт від 19.12.2000 свідчить про передачу майнового паю в натурі, у тому числі польового стану від КСП "Береговий" під матеріальну відповідальність представнику командитного товариства "Альянс" Петікову В.П., який від імені Фермерського господарства "Петіково" підписав спірний договір оренди.

Також, судами не дана належна правова оцінка наявним у справі податковим накладним та рахункам-фактурам, які виписані позивачем на сплату орендних платежів, а також суперечливим твердженням відповідача, в яких він посилається на сплату орендної плати протягом періоду з 19.05.1999 до 01.03.2000, а потім визнає наявну за цей період заборгованість за договором оренди.

Обґрунтування правомірності користування відповідачем польовим станом умовами договору зберігання від 05.12.2003, судова колегія вважає помилковим, оскільки зазначений договір укладений в особі гром. Петікова В.П., підпис якого скріплено печаткою Фермерського господарства "Петіково". Вказаний договір укладено на підставі акта опису й арешту майна СВК "Береговий" від 21.08.2003, проте, суди не звернули увагу на те, що 28.10.2005 державним виконавцем винесена постанова про зняття арешту з майна СВК "Береговий".

Таким чином, з матеріалів справи вбачається, що господарськими судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи та ухваленні судових рішень не взято до уваги та не надано належної правової оцінки всім доказам у справі в їх сукупності, що враховуючи суть спору, свідчить про неповне з'ясування судом всіх обставин, які мають суттєве значення для правильного вирішення господарського спору.

Отже, у зв’язку з недотриманням судами попередніх інстанцій процесуальних норм при розгляді даної справи, внаслідок чого неповно з’ясовані обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, колегія суддів, з урахуванням роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених у постанові від 29.12.1976 №11 "Про судове рішення" вважає, що ухвалені судові рішення підлягають скасуванню, а справа–передачі на новий розгляд.

Під час нового розгляду господарському суду необхідно врахувати, що рішення є законним тоді, коли суд, виконавши вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши всі обставини справи, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, а обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини справи, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими у судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України,

ПОСТАНОВИВ:


Рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 07.02.2006 та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 25.04.2006 у справі № 2-17/432-2006 –скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Автономної Республіки Крим.

Касаційну скаргу Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Береговий", с. Молочне, Сакський р-н., АР Крим –задовольнити частково.


Головуючий, суддяТ. Добролюбова

СуддяТ. Гоголь


СуддяЛ. Продаєвич