Рішення №279491

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ


27.10.06 р.                     Справа № 3/355


Суддя господарського суду Донецької області Гассій О.В., розглянувши позовну заяву Управління Пенсійного фонду в Калінінському районі м. Донецька

До Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк, Відокремлений підрозділ „Шахта ім. М.І. Калініна”, м. Донецьк

про стягнення плати, що покриває фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених за списком № 1 у розмірі 68 784,11 грн.


ВСТАНОВИВ:


Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк, Відокремлений підрозділ „Шахта ім. М.І. Калініна”, м. Донецьк про стягнення плати, що покриває фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених за списком № 1 у розмірі 68 784,11 грн., розгляд якої згідно пунктів 6, 7 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року, до початку діяльності окружного адміністративного суду підвідомчий господарському суду Донецької області.

Оскільки, позовна заява № 3436/06 від 16.10.2006 р. подана позивачем з порушенням вимог підпункту 2 пункту 1, пункту 4 статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалою від 18.10.2006 р. залишив позову заяву без руху, встановивши строк до 27.10.2006 р. на усунення недоліків. Позивачем усунені недоліки, які стали підставою для залишення позовної зави без руху.

Керуючись статями 105, 106, 107, п. 2 ст. 108, пунктом 6, 7 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року, -


У Х В А Л И В:


Прийняти до розгляду позовну заяву Управління Пенсійного фонду в Калінінському районі м. Донецька до Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк, Відокремлений підрозділ „Шахта ім. М.І. Калініна”, м. Донецьк про стягнення плати, що покриває фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених за списком № 1 у розмірі 68 784,11 грн.та відкрити провадження в адміністративній справі № 3/355.

Призначити по адміністративній справі № 3/355 попереднє судове засідання на 9 год. 10 хв. "20" листопада 2006 року, у приміщенні господарського суду Донецької області, за адресою м. Донецьк, 83048, вул. Артема 157, кабінет № 211.

Позивачу надати:

·          оригінали для огляду доказів, на яких ґрунтуються позовні вимоги;

·          оригінал довіреності представника та документ, що підтверджує його особу (для огляду).

Відповідачу надати:

·          письмові заперечення проти позову, оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують заперечення, до матеріалів справи;

·          оригінал довіреності представника та документ, що підтверджує його особу (для огляду).

          Явка представників сторін у судове засідання є обов’язковою.

          Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, права та обов'язки сторін та третіх осіб передбачені статтею 49, 51, 54 Кодексу адміністративного судочинства України зазначені на зворотному боці ухвали.

Адміністративна справа розглядатиметься господарським судом Донецької області у складі судді Гассій О.В. одноособово.

          

Суддя Гассій О.В.


Вик. Костюк І.В.          

Надруковано 4 примірники:

1.Позивачу – 1.

2.Відповідачу – 2. (позовна заява з

доданими документами)

3.До справи – 1.Адреса і телефон господарського суду Донецької області: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 381-88-46.Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.


Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.