Рішення №279526

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


09.11.06 р.                     Справа № 20/338пн                               

09 листопада 2006 р. справа № 20/338пн


Суддя господарського суду Донецької області Донець О.Є.

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом: Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м.Маріуполя, м.Маріуполь

до відповідача: Громадської організації „Клуб мандрівників”, м.Маріуполь

про припинення юридичної особи


За участю представників:

від позивача: Лукащук Т.М. –дов.

від відповідача: не з’явився

СУТЬ СПОРУ:


До господарського суду Донецької області звернулася Жовтнева міжрайонна державна податкова інспекція м.Маріуполя, м.Маріуполь, із позовом до Громадської організації „Клуб мандрівників”, м.Маріуполь, про припинення юридичної особи.


В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що з 01.04.05 р. відповідач не надає податкову звітність, за адресою зазначеною у статуті, не знаходиться, а також на приписи Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, Закону України „Про систему оподаткування”, Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, Закону України „Про об’єднання громадян”, Закону України „Про державну податкову службу”.


Відповідач до судового засідання не з’явився, відзиву на позов та витребуваних судом документів не надав, у зв’язку з чим справу розглянуто за наявними в ній документами в порядку ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, суд ВСТАНОВИВ:


Рішенням виконкому Маріупольської міської ради народних депутатів від 19.04.95 р. № 112/5 зареєстровано громадську організацію „Клуб мандрівників”, м.Маріуполь.


Згідно із п.1.2, 1.3 Статуту Громадської організації „Клуб мандрівників”, вона є незалежною громадською організацією, що діє на підставі статуту, законодавства України, є юридичною особою.


Відповідно до п.1.4 Статуту, відповідач забезпечує задоволення прав та захист законних економічних, спортивних інтересів громадян-членів Клуба.


Суть позову полягає у вимогах про припинення відповідача-юридичної особи шляхом скасування державної реєстрації Громадської організації „Клуб мандрівників”, м.Маріуполь, у зв’язку із неподанням податкової звітності з 01.04.05 р. на підставі ст.38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.


Згідно із ст.3 зазначеного закону, дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.


Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних організацій, політичних партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій.


Відповідно до ст.4 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.


Статтею 33 зазначеного закону передбачено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.


Статтею 38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” встановлено, що підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є:


визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути;


провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;


невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону;


неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;


наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.


Разом з тим, Закон України „Про об’єднання громадян” є спеціальним законом, який регулює порядок створення діяльності, припинення діяльності об’єднань громадян, їх права та обов’язки, відповідальність за порушення встановлених для цих об’єднань норм та правил.


Згідно із ст.1 зазначеного закону, об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.


Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією.


Дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством.


Особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки.


Відповідно до ст.3 Закону України „Про об’єднання громадян”, громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.


Згідно із ст.24 Закону України „Про об’єднання громадян”, об'єднання громадян, створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.


Статтею 26 зазначеного закону передбачений порядок здійснення фінансового контролю.


Так, об'єднання громадян у встановленому порядку подають фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.


Щорічно на підставі фінансових декларацій у газеті "Голос України" публікуються списки осіб, пожертвування яких на користь політичних партій перевищують розмір, що визначається Верховною Радою України.


Спеціальна комісія Верховної Ради України, до складу якої входять депутати - представники усіх представлених у парламенті політичних партій, розглядає їх фінансову діяльність за рік і доповідає свої висновки на пленарному засіданні Верховної Ради України.


У разі порушень фінансової дисципліни політична партія несе відповідальність згідно з законодавством. Незаконні надходження вилучаються за рішенням суду у порядку, встановленому законом, і зараховуються до Державного бюджету України.


Згідно із ст.27 Закону України „Про об’єднання громадян”, посадові особи легалізуючих органів об'єднань громадян та громадяни за порушення законодавства про об'єднання громадян несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.


Об'єднання громадян несуть відповідальність, передбачену цим Законом та іншими законодавчими актами України.


Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущене за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.


Статтею 28 вищевказаного закону визначено вичерпний перелік стягнень, які можуть бути застосовані до об’єднання громадян за порушення законодавства, а саме:


попередження;


штраф;


тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності;


тимчасова заборона (зупинення) діяльності;


примусовий розпуск (ліквідація).


Згідно із ст. 19 Закону України „Про об’єднання громадян”, припинення діяльності об'єднання громадян може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).


Реорганізація об'єднання громадян здійснюється відповідно до його статуту. Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у порядку, встановленому цим Законом.


Ліквідація об'єднання громадян здійснюється на підставі статуту або рішення суду.


Статтею 32 Закону України „Про об’єднання громадян” визначено порядок примусового розпуску (ліквідації) об’єднання громадян, вичерпний перелік випадків, коли до об’єднання громадян застосовується даний вид стягнення, а також органи, яким надано право ініціювати примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян.


Так, згідно із ст.32 вищевказаного закону, за поданням легалізуючого органу або прокурора рішенням суду об'єднання громадян примусово розпускається (ліквідується) у випадках:


1) вчинення дій, передбачених статтею 4 цього Закону.


2) систематичного або грубого порушення вимог статті 22 цього Закону.


3) продовження протиправної діяльності після накладення стягнень, передбачених цим Законом.


4) зменшення кількості членів політичної партії до числа, коли вона не визнається як така.


Суд одночасно вирішує питання про припинення випуску друкованого засобу масової інформації об'єднання громадян, яке примусово розпускається.


Про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян реєструючий орган протягом п'ятнадцяти днів після набрання рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової інформації.


Рішення про примусовий розпуск всеукраїнських та міжнародних громадських організацій на території України приймається судом.


Відповідно до ст.4 Закону України „Про об’єднання громадян”, не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є:


зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави;


підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав;


пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму;


розпалювання національної та релігійної ворожнечі;


створення незаконних воєнізованих формувань;


обмеження загальновизнаних прав людини.


Забороняється створення і діяльність політичних партій, керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також будь-яких структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади, у Збройних Силах та Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, на державних підприємствах, в установах і організаціях, державних навчальних закладах.


Статтею 22 зазначеного закону передбачено, що політичним партіям, їх установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше майно від:


іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства;


державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім випадків, передбачених законами України;


підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків;


нелегалізованих об'єднань громадян;


анонімних пожертвувачів.


Політичні партії не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності.


Політичні партії зобов'язані щороку публікувати свої бюджети для загального відома.


Таким чином, при поданні позову позивачем не враховано особливостей щодо підстав та порядку припинення юридичної особи – громадської організації, якою є відповідач, встановлених Законом України „Про об’єднання громадян”, який у даному випадку є спеціальною нормою стосовно Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.


Позивачем залишено поза увагою, що в силу приписів ст.32 Закону України „Про об’єднання громадян” ініціатором ліквідації юридичної особи – громадської організації може бути лише легалізуючий орган або прокурор.


За даних обставин суд дійшов висновку про неможливість задоволення позову.

Керуючись ст.ст. 4-2), 4-3), 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.3, 4, 33, 38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, 1, 3, 4, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 32 Закону України „Про об’єднання громадян”, судВ И Р І Ш И В :


У задоволенні позову Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м.Маріуполя, м.Маріуполь, до Громадської організації „Клуб мандрівників”, м.Маріуполь, про припинення юридичної особи – Громадської організації „Клуб мандрівників”, м.Маріуполь, шляхом скасування державної реєстрації – відмовити.


Вступну та резолютивну частини рішення оголошено 09.11.06 р.

Повний текст рішення підписано 14.11.06 р.


          


Суддя Донець О.Є.                               


Надруковано 3 прим.:

1 – позивачу;

1 – відповідачу;

1 – у справу