Рішення №279590

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


14.11.06 р.                     Справа № 37/360пн                               

за позовом Державної податкової інспекції у Київському районім. Донецька

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційної фірми „Мідас”, м. Донецьк.

про припинення юридичної особи

Суддя господарського суду Донецької області Яманко Валентина Григорівна

при секретарі судового засідання Шкурідіної І. О.


Представники:

від позивача: Мавроді В.В. – за дов. № 12660/10/10-013 від 22 серпня 2006 року,

від відповідача: не з’явився.

СУТЬ СПОРУ:

До господарського суду Донецької області заявлено позов (арк. справи 3) за позовом Державної податкової інспекції у Київському районі м. Донецька до Виробничо-комерційної фірми „Мідас”, м. Донецьк про припинення юридичної особи.

30 жовтня 2006 року господарським судом Донецької області було порушено провадження по справі (арк. справи 1).

Відповідач відзив на позов суду не представив, у судове засідання не з’явився, свого представника для участі у розгляді справи у судове засідання не направив, хоча про місце, дату і час розгляду справи був судом належним чином повідомлений, що підтверджують штамп канцелярії господарського суду Донецької області на ухвалі та поштове повідомлення № 4796590 від 1 листопада 2006 року (арк. справи 11), не пояснив причини нез’явлення у судове засідання.

Зважаючи на достатність представлених позивачем документів, неповідомлення відповідачем поважних причин нез’явлення у судове засідання, згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглянута за наявними у ній матеріалами.

Позивачем не було заявлене клопотання щодо здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв’язку з чим відповідно до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України судом не здійснювалося фіксування судового процесу. Позивач у судовому засіданні 14 листопада 2006 року уточнив повну назву відповідача – товариство з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційної фірми „Мідас”, м. Донецьк.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне:

Відповідач – товариство з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційна фірма „Мідас”, м. Донецьк був зареєстрований Київським районним виконавчим комітетом м. Донецька 26 грудня 1994 року як суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, про що було видане свідоцтво про державну реєстрацію (арк. справи 4). Місцезнаходження відповідача згідно статуту (арк. справи 5-6): м. Донецьк, вул. Університетська, 80. Відповідач був включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за № 20351701, про що свідчить довідка Донецького обласного управління статистики від 13 жовтня 1998 року (арк. справи 7). Відповідно до довідки форми № 4-ОПП № 6205/10/28-213 від 20 березня 2002 року (арк. справи 14) відповідач перебуває на податковому обліку в державній податковій інспекції Київського району м. Донецька з 5 квітня 1994 року за № 560.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 9 Закону України “Про систему оподаткування” № 1251 – ХІІ від 25 червня 1991 року, платники податків і зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів ( обов’язкових платежів).

Підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” №2181-ІІІ від 21 грудня 2000 року платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у податковій декларації.

Підпунктом 16.4 статті 16 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР передбачено, що платники податків в строки, передбачені законом, надають до податкового органу податкову декларацію по прибутку за звітний період.

Підпунктом 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР передбачено, що в строк, встановлений законом для відповідного податкового періоду, платник податку подає органу державної податкової служби за місцем свого знаходження податкову декларацію незалежно від того, чи виникли у цьому періоді податкові зобов’язання чи ні.

Пунктом 3 статті 10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року передбачено, що державні податкові інспекції контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів.

Відповідно до довідки позивача № 15614/10/19-013 від 13 жовтня 2006 року (арк. справи 10) відповідач станом на 10 жовтня 2006 року заборгованості перед бюджетом не має.

Відповідач не надає податкову звітність по податкам та зборам до податкового органу з 20 листопада 2004 року, тобто – більш одного року, що підтверджено декларацією з податку на прибуток підприємства за 3 квартали 2004 року вхід. № 60402 від 1 жовтня 2004 року (арк. справи 15-16) та актом позивача № 1145 від 17 жовтня 2006 року (арк. справи 8), висновком позивача (арк. справи 9).

Пунктом 17 статті 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року в редакції Закону України № 3813-ХІІ від 24 грудня 1993 року із змінами і доповненнями станом на 1 січня 2006 року, органи податкової служби мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно з пунктами 1, 2 статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” неподання юридичною особою протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності є підставою для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи.

Враховуючи викладене, а також те, що відповідач не представив доказів надання податкових декларацій та документів фінансової звітності до податкового органу протягом року, позовні вимоги державної податкової інспекції у Київському районі м. Донецька про припинення юридичної особи - відповідача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Державне мито стягується з відповідача на користь Державного бюджету України відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України у зв’язку з задоволенням позовних вимог та оскільки позов заявлено податковим органом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись підпунктом 16.4 статті 16 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, підпунктам 2 пункту 1 статті 9 Закону України “Про систему оподаткування”, пунктом 3 статті 10, пунктом 17 статті 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року в редакції Закону України № 3813-ХІІ від 24 грудня 1993 року із змінами і доповненнями станом на 1 січня 2006 року, пунктами 1, 2 статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15 травня 2003 року, Законом України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року, статтями 2, 4, 12, 22, 32-35, 43, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Припинити юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційної фірми „Мідас”, м. Донецьк (83114, м. Донецьк, вул. Університетська, 80, код ЄДРПОУ 20351701, зареєстроване Київським районним виконавчим комітетом м. Донецька 26 грудня 1994 року).

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційної фірми „Мідас”, м. Донецьк (83114, м. Донецьк, вул. Університетська, 80, код ЄДРПОУ 20351701, рахунки в установах банку відсутні) на користь Державного бюджету України (рахунок 31114095600006 в Головному управлінні Державного казначейства у Донецькій області, ЄДРПОУ 34687001, МФО 834016, одержувач – відділ Державного казначейства у Київському районі) державне мито у розмірі 85 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У день набрання рішенням законної сили – 27 листопада 2006 року направити копію рішення Управлінню державної реєстрації Донецької міської ради (83100, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 151) за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційної фірми „Мідас”, м. Донецьк для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про судове рішення.

У судовому засіданні 14 листопада 2006 року оголошено повний текст рішення в присутності представника позивача.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.


          


Суддя Яманко В.Г.                               


вик. Шкурідіна І.О.

т. 305-61-06
Надруковано 4 примірника:

1.          Позивачу – 1.

2.          Відповідачу – 1.

3.          Держ. реєстр. – 1.

4.          У справу – 1.

________________________________________________________________________________

Адреса і телефон господарського суду Донецької області:

83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 381-88-46.