Рішення №279613

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


02.11.06 р.                     Справа № 8/173                               

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь",

ЄДРПОУ 31178655, м.Донецьк


до відповідача Донецької обласної ради професійних спілок, ЄДРПОУ 02657980,

м.Донецьк


про виділення майна та припинення правовідносин

Суддя Ємельянов А. С.

Представники:

від позивача: Браславський Р.Г.-по дов.

від відповідача: Блинова О.Л.-заст. зав.

В засіданні суду брали участь:


СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь", м.Донецьк, позивач, звернувся до господарського суду з позовом до відповідача, Донецька обласна рада професійних спілок, м.Донецьк, про:

-          виділення в натурі із спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, частки Товариства з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь", м.Донецьк, а саме, підземної стоянки літ.Г-1 площею 2200,3 кв.м., частини готельного комплексу з діловим центром літ.А-9 з прибудовою літ.А1-1 площею 5089,5 кв.м.;

-          припинення між позивачем та відповідачем правовідносин спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87.


Згідно із ст.22 Господарського процесуального кодексу України позивач заявою від 02.11.2006р. змінив предмет позову, заявивши вимоги про:

- виділення в натурі із спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, частки Товариства з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь", м.Донецьк, а саме, підземної стоянки літ.Г-1 площею 2200,3 кв.м., частини готельного комплексу з діловим центром літ.А-9 з прибудовою літ.А1-1 площею 5089,5 кв.м. у відповідності до технічної документації КП "БТІ м.Донецька" згідно з технічним паспортом від 05.05.2006р.;

- припинення між позивачем та відповідачем правовідносин спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87.


В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на наявність у нього права на виділення в натурі спірного майна, яке знаходиться у спільній частковій власності.


Відповідач у відзиві на позовну заяву від 02.11.2006р. змінені позовні вимоги визнав повністю.

02.11.2006р. відповідач звернувся до господарського суду з зустрічною позовною заявою до позивача про виділення в натурі частини будівлі, що знаходиться за адресою: 83048 м.Донецьк, вул.Артема, 87, площею 2495,60 кв.м., згідно технічного паспорту КП "БТІ м.Донецька" від 21.07.2005р.

Ухвалою господарського суду від 02.11.2006р. зустрічна позовні заява прийнята до спільного розгляду з первісним позовом.


В обгрунтування зустрічних позовних вимог відповідач посилається на норми ст.370 Цивільного кодексу України.

Позивач у відзиві на зустрічну позовну заяву від 02.11.2006р. визнав повністю зустрічні позовні вимоги.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, господарський суд встановив:

Згідно зі свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 24.07.2006р., витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданим 27.07.2006р. КП "БТІ м.Донецька", позивач є власником частини готельного комплексу з діловим центром літ.А-9 та з прибудовою літ.А1-1 площею 5089,5 кв.м., підземної стоянки літ.Г-1 площею 2241,0 кв.м., які розташовані за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87.


Решта частини будівлі готельного комплексу з діловим центром та профкурсами літ.А-9 площею 2495,6 кв.м., що розташована по вул.Артема, 87 у м.Донецьку згідно з наданими до матеріалів справи свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 23.06.2006р., витягом про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 03.07.2006р. належить відповідачу.


Відповідно до ст.355 Цивільного кодексу України встановлено, що майно, яке є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно), що виникає з підстав не заборонених законом.

Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності.

Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно.


Як встановлено судом, згідно з наявним в матеріалах справи витягом №11354520 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, складеним 27.07.2006р. КП "Бюро технічної інвентаризації м.Донецька", позивачу на праві власності належить частина готельного комплексу з діловим центром літ.А-9 та з прибудовою літ.А1-1 площею 5089,5 кв.м., підземної стоянки літ.Г-1 площею 2241,0 кв.м., який розташований за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87. Частина будівлі готельного комплексу з діловим центром та профкурсами літ.А-9 площею 2495,6 кв.м., що розташована по вул.Артема, 87 у м.Донецьку, належить відповідачу.


За поясненнями сторін, які у відповідності із ст.32 Господарського процесуального кодексу України, є доказами у справі, нерухоме майно за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, належить позивачу та відповідачу на праві спільної часткової власності.


Статтею 317 Цивільного кодексу України передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Власник згідно із ст.319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.


Виходячи зі змісту позовної заяви, у зв'язку з тим, що позивач здійснює фінансово-господарську діяльність, яка потребує залучення кредитних коштів, у позивача існує необхідність укладання кредитних договорів з банківськими установами.


Пунктом 2 ст.6 Закону України "Про іпотеку" встановлено, що майно, яке є у спільній власності, може бути передано в іпотеку лише за нотаріально посвідченою згодою всіх співвласників. Співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частку в спільному майні без згоди інших співвласників за умови виділення її в натурі та реєстрації права власності на неї як окремий об'єкт нерухомості.


В обґрунтування позовних вимог про виділення в натурі із спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, позивач посилається на неможливість передачі ним своєї частки майна, яке знаходиться у спільній власності, в іпотеку без виділення її в натурі та реєстрації права власності на неї як окремий об'єкт нерухомості.


Згідно із ст.364 Цивільного кодексу України співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.


Як встановлено судом, 22.08.2006р. позивач звернувся до відповідача з заявою про укладання договору про виділення в натурі частини нерухомого спільного майна, яке знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87.


В листі №04-09/451 від 31.08.2006р. відповідачем було відмовлено позивачу в укладанні договору про виділення в натурі частини нерухомого спільного майна з посилання на відсутність підписаного між сторонами договору про спільну експлуатацію місць загального користування.


Відповідно до ст.15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно із ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, примусове виконання обов'язку в натурі; припинення правовідношення тощо.

Права та законні інтереси суб'єктів господарювання та споживачів за нормами ст.20 Господарського кодексу України захищаються шляхом визнання наявності або відсутності прав; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин тощо.


За вимогами ст.124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Суд у відповідності із ст.16 Цивільного кодексу України може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Як вказувалось вище, згідно із ст.364 Цивільного кодексу України співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Таким чином, з урахуванням вимог ст.16 Цивільного кодексу України суд може захистити передбачене ст.364 Цивільного кодексу України право співвласника на виділення у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.


Як встановлено судом, відповідач у відзиві на позовну заяву від 02.11.2006р. визнав повністю позовні вимоги про виділення в натурі із спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, частки Товариства з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь", м.Донецьк, а саме, підземної стоянки літ.Г-1 площею 2200,3 кв.м., частини готельного комплексу з діловим центром літ.А-9 з прибудовою літ.А1-1 площею 5089,5 кв.м. у відповідності до технічної документації КП "БТІ м.Донецька" згідно з технічним паспортом від 05.05.2006р.; припинення між позивачем та відповідачем правовідносин спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87.


В обгрунтування зустрічних позовних вимог відповідач посилається на норми ст.370 Цивільного кодексу України, зокрема, на наявність у нього права на виділення у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності з позивачем.

Позивачем визнані зустрічні позовні вимоги про виділення відповідачу в натурі частини будівлі, що знаходиться за адресою: 83048 м.Донецьк, вул.Артема, 87, площею 2495,60 кв.м., згідно технічного паспорту КП "БТІ м.Донецька" від 21.07.2005р.


Згідно з висновком про можливість виділення в натурі власності на нерухоме майно частки ТОВ "Готель "Централь" за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, складеним ДП "Науково-дослідницький і проектний інститут Донецький ПромбудНДІпроект", встановлено, що виділення в натурі зі спільної власності в нерухомому майні частки позивача можливо і на цільовому використанні об'єкта нерухомості. При цьому, у вказаній будівлі організовані окремі входи до об'єктів, які знаходяться у власності як позивача так і відповідача.

За приписом ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.


Виходячи з того, що згідно з ліцензією серії АБ №209714 від 29.03.2005р. ДП "Науково-дослідницький і проектний інститут Донецький ПромбудНДІпроект" надане право здійснювати обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, суд приймає до уваги вказаний вище висновок як доказ, що підтверджує можливість виділення у натурі частки із спірного майна, що є у спільній частковій власності.


Судом також приймається до уваги факт укладання 15.09.2006р. позивачем та відповідачем договору №1 про спільну експлуатацію місць загального користування будівлі готельного комплексу з діловим центром та профкурсами за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87.


Згідно до ч.5 ст.78 Господарського процесуального кодексу України в разі визнання позовних вимог господарський суд приймає рішення про задоволення позову.


За таких обставин, враховуючи, що дії позивача та відповідача щодо визнання первісного та зустрічного позовів не суперечать законодавству, не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, виходячи з того, що первісний та зустрічний позови повністю доведені позивачем, відповідачем, обгрунтовані матеріалами справи, вимоги за первісним та зустрічним позовами підлягають задоволенню.


Виходячи з того, що спір по справі, за висновками суду, виник з вини обох сторін, судові витрати підлягають розподілу між сторонами порівну.


На підставі викладеного, керуючись ст.ст.22, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

ВИРІШИВ:


Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Готель "Централь", м.Донецьк до Донецької обласної ради професійних спілок, м.Донецьк задовольнити повністю.


Виділити в натурі Товариству з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь", м.Донецьк із спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, частку, а саме, підземну стоянку літ.Г-1 площею 2200,3 кв.м., частину готельного комплексу з діловим центром літ.А-9 з прибудовою літ.А1-1 площею 5089,5 кв.м. у відповідності до технічної документації КП "БТІ м.Донецька" згідно з технічним паспортом від 05.05.2006р.


Припинити правовідносини спільної часткової власності нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 87, які склались між Товариством з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь", м.Донецьк та Донецькою обласною радою професійних спілок, м.Донецьк.


Зустрічні вимоги Донецької обласної ради професійних спілок, м.Донецьк до Товариства з обмеженою відповідальністю "Готель "Централь", м.Донецьк задовольнити повністю.


Виділити Донецькій обласній раді професійних спілок, м.Донецьк в натурі частину будівлі, що знаходиться за адресою: 83048 м.Донецьк, вул.Артема, 87, площею 2495,60 кв.м., згідно технічного паспорту КП "БТІ м.Донецька" від 21.07.2005р.


Стягнути з Донецької обласної ради професійних спілок, м.Донецьк на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Готель "Централь", м.Донецьк витрати по сплаті державного мита в сумі 42 грн. 50 коп., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 59 грн. 00 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


В судовому засіданні 02.11.2006р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.


Повний текст рішення підписано 06.11.2006р.


          

Суддя Ємельянов А.С.