Рішення №279615

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


16.11.06 р.                     Справа № 37/373пн                               

за позовом державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю „Фенікс”, м. Донецьк

про припинення юридичної особи

Суддя господарського суду Донецької області Яманко Валентина Григорівна

при секретарі судового засідання Шкурідіної І. О.


Представники:

від позивача: Ваховська Г.О. – за дов. № 56279/10/10-013 від 14 листопада 2006 року,

від відповідача: не з’явився.

СУТЬ СПОРУ:

До господарського суду Донецької області заявлено позов (арк. справи 3) державною податковою інспекцією у Ворошиловському районі м. Донецька до товариства з обмеженою відповідальністю „Фенікс”, м. Донецьк про припинення юридичної особи.

3 листопада 2006 року господарським судом Донецької області було порушено провадження по справі (арк. справи 1).

Відповідач відзив на позов суду не представив, у судове засідання не з’явився, свого представника для участі у розгляді справи у судове засідання не направив, хоча про місце, дату і час розгляду справи був судом належним чином повідомлений, що підтверджує штамп канцелярії господарського суду Донецької області на ухвалах та реєстром відправленої рекомендованої кореспонденції, не пояснив причини нез’явлення у судове засідання.

Зважаючи на достатність представлених позивачем документів, неповідомлення відповідачем поважних причин нез’явлення у судове засідання, згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглянута за наявними у ній матеріалами.

Позивачем не було заявлене клопотання щодо здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв’язку з чим відповідно до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України судом не здійснювалося фіксування судового процесу.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне:

Розпорядженням виконавчого комітету Ворошиловської районної ради народних депутатів м. Донецька № 610/7р від 17 листопада 1994 року було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю „Фенікс”, м. Донецьк як суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, про що було видане свідоцтво про державну реєстрацію. Місцезнаходження відповідача згідно статуту (арк. справи 8-9): м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 12/4. Відповідач був включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за № 22011464, про що свідчить довідка з ЄДРПОУ від 1 вересня 2006 року (арк. справи 10). Згідно довідок форми № 4-ОПП № 5130-15-3 від 26 лютого 1999 року (арк. справи 6), № 16-С від 23 жовтня 2006 року (арк. справи 13) відповідач перебуває на обліку державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька з 21 листопада 1994 року за № 1651.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 9 Закону України “Про систему оподаткування” № 1251 – ХІІ від 25 червня 1991 року, платники податків і зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів).

Підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” №2181-ІІІ від 21 грудня 2000 року платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у податковій декларації.

Підпунктом 16.4 статті 16 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР передбачено, що платники податків в строки, передбачені законом, надають до податкового органу податкову декларацію по прибутку за звітний період.

Підпунктом 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР передбачено, що в строк, встановлений законом для відповідного податкового періоду, платник податку подає органу державної податкової служби за місцем свого знаходження податкову декларацію незалежно від того, чи виникли у цьому періоді податкові зобов’язання чи ні.

Пунктом 3 статті 10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року передбачено, що державні податкові інспекції контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів.

Відповідач згідно довідки позивача від 20 жовтня 2006 року (арк. справи 11) заборгованості перед Державним бюджетом України не має. Відповідно до довідки позивача від 20 жовтня 2006 року (арк. справи 12) відповідач відкритих рахунків в установах банків не має.

Відповідач не надає податкову звітність по податкам та зборам до податкового органу з 4 кварталу 2003 року, тобто – більш одного року, що підтверджено декларацією з податку на прибуток підприємства за 2004 рік вхід. № 137263 від 11 січня 2005 року (арк. справи 16), та актом позивача № 228 від 23 жовтня 2006 року (арк. справи 5).

Пунктом 17 статті 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року в редакції Закону України № 3813-ХІІ від 24 грудня 1993 року із змінами і доповненнями станом на 1 січня 2006 року, органи податкової служби мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно з пунктами 1, 2 статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” неподання юридичною особою протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності є підставою для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи.

Враховуючи викладене, а також те, що відповідач не представив доказів надання податкових декларацій та документів фінансової звітності до податкового органу протягом року, позовні вимоги державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька про припинення юридичної особи - відповідача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Державне мито стягується з відповідача на користь Державного бюджету України відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України у зв’язку з задоволенням позовних вимог та оскільки позов заявлено податковим органом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись підпунктом 16.4 статті 16 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, підпунктам 2 пункту 1 статті 9 Закону України “Про систему оподаткування”, пунктом 3 статті 10, пунктом 17 статті 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року в редакції Закону України № 3813-ХІІ від 24 грудня 1993 року із змінами і доповненнями станом на 1 січня 2006 року, пунктами 1, 2 статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15 травня 2003 року, Законом України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року, статтями 2, 4, 12, 22, 32-35, 43, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Припинити юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю „Фенікс”, м. Донецьк (83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 12/4, код ЄДРПОУ № 22011464, зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Ворошиловської районної ради народних депутатів м. Донецька № 610/7р від 17 листопада 1994 року).

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Фенікс”, м. Донецьк (83086, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 12/4, код ЄДРПОУ № 22011464, рахунки в установах банку відсутні) на користь Державного бюджету України (рахунок 31114095600006 в Головному управлінні Державного казначейства у Донецькій області, ЄДРПОУ 34687001, МФО 834016, одержувач – відділ Державного казначейства у Київському районі) державне мито у розмірі 85 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У день набрання рішенням законної сили – 28 листопада 2006 року направити копію рішення Управлінню державної реєстрації Донецької міської ради (83100, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 151) за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю „Фенікс”, м. Донецьк для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про судове рішення.

У судовому засіданні 16 листопада 2006 року оголошено повний текст рішення в присутності представника позивача.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.


          


Суддя Яманко В.Г.                               


вик. Шкурідіна І.О.

т. 305-61-06

Надруковано 4 примірника:

1.          Позивачу – 1.

2.          Відповідачу – 1.

3.          Держ. реєстр. – 1.

4.          У справу – 1.

________________________________________________________________________________

Адреса і телефон господарського суду Донецької області:

83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 381-88-46.