Рішення №283459

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

43010, м. Луцьк, пр. Волі, 54 а

ПОСТАНОВА


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2006 р.

Справа № 03/88-72А.за заявою Луцької об’єднаної державної податкової інспекції, м. Луцьк

до відповідача Сільськогосподарського виробничо-наукового товариства з обмеженою відповідальністю «Колос», с. Підгайці Луцького району

про застосування адміністративного арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунку платника податків

Суддя Сініцина Л.М.

При секретарі Пастушук А.М.


Представники:                                                  

від позивача: Таран О.П. –гол. держ. под. інспектор, дов. в справі

від відповідача: н/зСуть спору: Луцька об’єднана державна податкова інспекція просить суд застосувати до Сільськогосподарського виробничо-наукового товариства з обмеженою відповідальністю «Колос»адміністративний арешт у вигляді зупинення операцій на рахунках в ВОД АППБ «Аваль», ВАТ «Укрексімбанк», в Волинській області філії «Промінвестбанку»строком на 96 робочих годин з моменту винесення рішення господарським судом. Свої вимоги обґрунтувала тим, що 04.07.2006р. Луцькою ОДПІ проведено перевірку СВН ТзОВ «Колос»з питань збереження активів, які перебувають у податковій заставі за період з 01.01.2006р. по 25.03.2006р. Перевіркою було встановлено, що у зв’язку з несплатою СВН ТзОВ «Колос»фіксованого сільськогосподарського податку в сумі 6416,76 грн. по строку сплати 30.09.2004р. виникло право податкової застави, про що йому було надіслано першу податкову вимогу 06.09.2004р. та другу –12.10.2004р., в державному реєстрі рухомого майна 18.11.2004р. внесено запис про заставу, другий запис від 08.12.2005р. згідно акту опису майна від 07.12.2005р. Станом на 01.01.2006р. податковий борг СВН ТзОВ «Колос»складає 66 156,86 тис. грн., станом на 01.02.2006р. –67278, 87 тис. грн., станом на 01.03.2006р. –67 703,22 тис. грн. Протягом періоду з 01.01.2006р. по 25.03.2006р. службові особи СВН ТзОВ «Колос»із заявами на реалізацію активів до Луцької ОДПІ не звертались; в порушення абзацу а) пп. 8.6.1 п. 8.6 ст.8 Закону України №2181 СВН ТзОВ «Колос»в період податкової заборгованості було здійснено операцію з відчуження основних засобів. Без згоди органів державної податкової служби відчужено активи підприємства на загальну суму 130 674,00 грн., та завдано збитків державі. Згідно первинних бухгалтерських документів на підприємстві відсутнє будь-яке ліквідне майно, яке може бути використане як джерело погашення податкового боргу в подальшому. 10.10.2006р. до Луцької ОДПІ від начальника УПМ ДПА у Волинській області надійшло подання про застосування адміністративного арешту активів платника податків. 11.10.2006р. об 15 год. 00 хв. заступником начальника Луцької ОДПІ прийнято рішення №5 про наявність обставин, які є підставою для застосування арешту у вигляді зупинення операцій на рахунку.

Сільськогосподарське виробничо-наукове товариство з обмеженою відповідальністю «Колос»відзиву на заяву суду не подало, представник в судове засідання ні 13.10.2006р., ні 13.11.2006р., ні 27.11.2006р. не з’явився, хоча відповідач належним чином був повідомлений про день, час і місце розгляду справи, про що свідчить підпис про отримання на ухвалі (а.с.2), на повідомленнях про вручення поштового відправлення –повісток (а.с.110,120).

В судовому засіданні представник заявника вимоги підтримав.

Із досліджених матеріалів справи, пояснень представника заявника, господарський суд —

В С Т А Н О В И В:Актом Луцької об’єднаної державної податкової інспекції від 04.07.2006р. «Про результати перевірки СВН ТзОВ «Колос»з питань збереження активів, які перебувають в податковій заставі, згідно Закону України №2181 від 21.12.2000р. за період із 01.01.2006р. по 25.03.2006р.»встановлено порушення вимог підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»№2181-ІІІ від 21.12.2000 року –без згоди органів державної податкової служби відчужено активи підприємства на загальну суму 130 674,00 грн.; тобто шляхом самовільного відчуження активів, які перебувають у податковій заставі посадовими особами завдано збитків державі у загальній сумі 130 674,00 грн. (а.с.13-20).

На підставі рапорту старшого оперуповноваженого УПМ ДПА у Волинській області від 09.10.2006р. (а.с.8); подання про застосування адміністративного арешту активів платника податків від 10.10.2006р. (а.с. 9) заступником начальника Луцької ОДПІ прийнято рішення №5 від 11.10.2006р. про наявність обставин, які є підставою для застосування арешту у вигляді зупинення операцій на рахунку (а.с.7).

Як вбачається з матеріалів справи, а саме, довідки ДПІ у Луцькому районі № 186 від 28.03.2000р., сільськогосподарське виробничо-наукове ТзОВ «Колос»взято на обік як платник податків 28.03.2000р. (а.с.10).

У зв’язку з наявністю у відповідача податкового боргу, що стверджується розрахунками фіксованого сільськогосподарського податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища (а.с.74-82), корінцями податкових повідомлень-рішень, актом перевірки (а.с.83-101), картками особового рахунку платника податків (а.с.25-70), на його адресу відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»від 21.12.2000р. №2181 з подальшими змінами та доповненнями (далі Закон України №2181) було направлено дві податкові вимоги. Перша вимога №1/258 від 06.09.2004р., отримана керівником особисто, друга вимога №2/313 від 12.10.2004р., надіслана рекомендованим листом 18.10.2004р. (а.с.11-12).

Згідно статті 8 вищевказаного Закону у Державному реєстрі застав рухомого майна 19.11.2003р. повторно 08.12.2005р. зареєстровано податкову заставу, що стверджується витягами з Державного реєстру застав рухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна (а.с.23-24).

Довідкою про наявність заборгованості по платежах до бюджету по СНВ ТзОВ «Колос»стверджується, що станом на 11.10.2006р. сума податкової заборгованості по СНВ ТзОВ «Колос»складає 208 904,63 грн. (а.с. 21).

Однак, незважаючи на вищезазначені обставини, рішенням загальних зборів співвласників майнових та земельний паїв реорганізованого КСП «Колос»від 04.03.2006р. затверджено список майна для передачі з балансу ТзОВ «Колос»на спілку співвласників майнових паїв реорганізованого КСП «Колос»та включено його в майновий фонд спілки (а.с.73, 131-132).

Згідно договору оренди від 04.03.2006р. співвласники майна передали належні їм на праві спільної часткової власності основні засоби Товариству з обмеженою відповідальністю «Гор-Агро»(а.с.122-130).

Відповідно до підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону України №2181, платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом: купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком готової продукції, товарів і товарних засобів, робіт та послуг за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні.

Згідно підпунктів 9.1.1, 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону України № 2181, виключним способом забезпечення можливості погашення платником податків податкового боргу є адміністративний арешт активів, який може бути застосовано, якщо з’ясовується, що платник податків порушує правила відчуження активів, визначені пунктом 8.6 статті 8 цього Закону.

Підпунктом 9.3.9 пункту 9.3 статті 9 вищезазначеного Закону передбачено, що арешт активів у вигляді зупинення операцій на рахунку платника податків здійснюється за заявою податкового органу виключно на підставі рішення суду в порядку передбаченому законодавством.

Відповідно до пункту 9.5 розділу 9 Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 25.09.2001р. № 386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2001 року за №865/6056, зупинення операцій на рахунку платника податків здійснюється на підставі відповідного рішення суду.

Отже, оскільки активи сільськогосподарського виробничо-наукового ТзОВ «Колос»знаходяться в податковій заставі, а товариство без дозволу податкового органу їх відчужило, в порушення вимог чинного податкового законодавства, вимоги заявника підставні, підтверджені матеріалами справи.

СВН ТзОВ «Колос»пояснень щодо заяви Луцької ОДПІ, щодо зупинення операцій на рахунку, суду не подало, заяви не заперечило, представник в судові засідання тричі не з’являвся.

Однак, як вбачається з відповіді Державної виконавчої служби у Луцькому районі №16939 від 24.11.2006р. на запит суду, на виконання виконавчого листа господарського суду №9/88-1 від 19.06.2006р. про стягнення з СГВН ТзОВ «Колос»66 948,54 грн. в користь Луцької ОДПІ, державним виконавцем проведено арешт грошових коштів боржника у АППБ «Аваль»№ 26003956, № 26041156, № 26042155, № 26043110; № 260014571, № 260063849, ВАТ «Державний експортно –імпортний банк»- №252330186135, № 260050186135; арешт з рахунку № 260483011476 у ВЦВ «Промінвестбанк»знято 14.09.2006р. в зв’язку з надходженням на даний рахунок коштів цільового призначення для виплати матеріальних допомог (а.с.133-134).

Отже, вимога Луцької ОДПІ підлягає до задоволення частково, в частині застосування арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунках платника податків, що знаходяться у Волинській обласній філії «Промінвестбанку», оскільки на вказані заявником рахунки у ВОД АППБ «Аваль»та у ВАТ «Укрексімбанк»вже накладено арешт державною виконавчою службою у Луцькому районі.

Керуючись Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” Порядком застосування адміністративного арешту активів платників податків, статтями 70,71,86,94,158-163,186 Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд ,-П О С Т А Н О В И В:1. Заяву задоволити частково.

2.Застосувати до Сільськогосподарського виробничо-наукового товариства з обмеженою відповідальністю «Колос», Луцький район, с. Підгайці, код ЄДРПОУ 0373733 арешт активів у вигляді зупинення операцій на рахунках №260043011476 (980) та №260483011476 (980) у Волинській обласній філії «Промінвестбанку»у м. Луцьку МФО 303138 строком на 96 робочих годин.

          3. В решті вимог відмовити.

          4. Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у 20 денний строк, постанова суду набирає законної сили після закінчення цього 20 денного строку. Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного господарського суду. Заява про апеляційне оскарження постанови може бути подана до адміністративного апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня проголошення постанови. Апеляційна скарга на постанову може бути подана протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.          Суддя                                                                                Л.М.Сініцина

В повному обсязі постанову складено ___11.2006 року.