Рішення №287967


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.11.06р.


Справа № А23/200


За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Антарес", м. Дніпропетровськ

до Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень № 0000052304/0 від 21.03.06, № 0000052304/1 від 19.04.06.


Головуючий колегії Добродняк І.Ю.

                                                   Суддя Стрелець Т.Г.

                                                                                Суддя Татарчук В.О.

Представники сторін:

Від позивача: Зайцев М.В. – представник, дов. від 23.01.06

Від відповідача: Скоп К.В. – голова ДПРІ ДПА, дов. від 18.07.06 №17254/10/10

Шпак Н.О. – зав.сектором, дов. від 18.07.06 №17255/10/10

Логойда Т.В. – головний держподатковий інспектор відділу, дов. від 01.11.05 №19349/10/10

Обертович М.Г. – начальник юр.відділу, дов. від 26.08.05 №14837/10/10


СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом з урахуванням заяви про зміну позовних вимог (вих.№29/07-06 від 19.07.06) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень № 0000052304/0 від 21.03.06, №0000052304/1 від 19.04.06, №0000052304/2 від 26.06.06 про визначення суми податкового зобов’язання з урахуванням штрафних санкцій з податку на доходи нерезидентів в розмірі 66363399,90 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що висновок відповідача про порушення позивачем пп."е" п.п.13.1, 13.2 ст.13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (неподання до перевірки сертифіката резидентності компанії "TAIGER INC" (USA) –продавця цінних паперів українських емітентів, несплата податку на доходи нерезидента) не відповідає фактичним обставинам і нормам чинного законодавства, оскільки за вимогами ст.13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" оподаткуванню підлягає прибуток нерезидента від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього Закону, який виплачується резидентом України з джерелом його походження з України.

Фактично нерезидентом понесені витрати на придбання цінних паперів, які перевищили суму виплачуваного на його користь доходу, внаслідок чого об’єкт оподаткування мав від’ємне значення і податок не утримувався. Відповідно, в даному випадку немає необхідності в наданні довідки про резидентність контрагента позивача.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що вказані податкові повідомлення-рішення винесені на підставі акту перевірки, проведеної на підприємстві–позивача, під час якої встановлено порушення позивачем певних норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

01.11.06 відповідачем подано письмове клопотання про зобов'язання позивача надати до суду інформацію про всі зафіксовані в системі реєстру зміни та події, що виникали щодо купівлі-продажу простих іменних акцій ВАТ "Укрнафтогазгеологія" та ВАТ "Ремточмеханізм", які є предметом договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між покупцем - компанією "TAIGER INC" (USA) та продавцем - компанією "BRUE ISLAND GROUP LIMITED" (Британські Віргінські острови).

В даному письмовому клопотанні, а також додаткових пояснення відповідачем зазначено, що у зв'язку з тим, що позивачем не надано первинних документів (розпорядження на перереєстрацію цінних паперів), підтверджуючих понесення витрат нерезидента, позивач повинен сплатити податок з усієї перерахованої суми доходу компанії "TAIGER INC" (USA)), так як цей доход і є прибутком нерезидента.

До перевірки позивачем надані копії документів (договори та акти прийому-передачі), із яких вбачається, що позивач у квітні 2005 року отримав цінні папери - акції прості іменні, які нерезидент (компанія "TAIGER INC" (USА)) придбав у компанії "BRUE ISLAND GROUP LIMITED" (Британські Віргінські острови) лише у серпні 2005 року, що ставить під сумнів здійснення купівлі-продажу цінних паперів нерезидентами. Будь-які відомості реєстратора про перехід права власності на цінні папери (а саме такі відомості реєстратора є доказами як понесення нерезидентом - компанією "TAIGER INC" (USA) витрат на придбання акцій, так і взагалі здійснення операцій з продажу цих акцій) відсутні.

Позивач в судовому засіданні проти задоволення клопотання про витребування від позивача додаткових документів заперечує, посилається на те, що ці документи не стосуються предмету спору.

Відповідно до ст.70 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Виходячи з фактичних обставин справи, суті заявлених позивачем вимог, суд вважає, що клопотання відповідача задоволенню не підлягає, оскільки документи, які просить витребувати відповідач, не стосуються предмету доказування.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -


В С Т А Н О В И В :

За результатами виїзної планової документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства позивача за період з 01.10.02 по 50.09.05 Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська (відповідачем) складений акт № 23-23-2-31037491 від 09.03.06.

В ході перевірки відповідачем встановлено, що в порушення пп. "е" п. 13.1, п.13.2 ст.13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" позивачем до перевірки не надано сертифікат резидентності компанії "TAIGER INC" (USA.Cheynne), не сплачено податок на доходи нерезидента у ІІ кварталі 2005 року по операціям з купівлі-продажу цінних паперів (акцій простих іменних ВАТ "Укрнафтогазгеологія" та ВАТ "Ремточмеханізм") відповідно до укладених позивачем з зазначеним нерезидентом імпортних договорів.

На підставі зазначеного акту відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення № 0000052304/0 від 21.03.06, яким визначена сума податкового зобов’язання з податку на прибуток нерезидентів в розмірі 66363399,93 грн., з яких 22121133,30 грн. - основний платіж, 44242266,60 грн. –штрафні (фінансові) санкції.

Сума основного платежу 22121133,30 грн. визначена відповідачем, виходячи з встановленої ставки податку на прибуток нерезидентів (15%) від усієї перерахованої позивачем суми на рахунки компанії "TAIGER INC" (USA) за відповідними договорами купівлі-продажу цінних паперів –147474222,00 грн.

Вказане податкове повідомлення-рішення оскаржено позивачем в порядку ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

За результатами розгляду скарг позивача податковими органами у встановленому порядку винесені рішення, якими скарги залишені без задоволення, податкове повідомлення-рішення –без змін.

19.04.06 відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення № 0000052304/1 про визначення суми податкового зобов’язання з податку на прибуток нерезидентів в розмірі 66363399, 93 грн. (22121133,30 грн. - основний платіж, 44242266,60 грн. –штрафні (фінансові) санкції);

26.06.06 –винесено податкове повідомлення-рішення № 0000052304/2 про визначення суми податкового зобов’язання з податку на прибуток нерезидентів в розмірі 66363399, 93 грн. (22121133,30 грн. - основний платіж, 44242266,60 грн. –штрафні (фінансові) санкції).

Суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, між позивачем, від імені якого діє Інвестиційна компанія "Бізнес-Інвест" на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АА № 770454 від 12.10.04 на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів та замовлення № 8 до договору на комерційне обслуговування на ринку пайових цінних паперів № К-58 від 08.04.05, та продавцем - нерезидентом компанією "TAIGER INC" (USA) укладені договори купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів (простих іменних акцій ВАТ "Укрнафтогазгеологія", ВАТ "Ремточмеханізм"): №№ К-59 від 08.04.05, К-60 від 11.04.05, К-61 від 12.04.05, К-67 від 19.04.05, К-68 від 20.04.05, К-83 від 27.04.05, К-86 від 28.04.05.

Відповідно до умов цих договорів продавець зобов'язується передати у власність позивачу прості іменні акції, номінал, кількість та вартість яких, а також загальна сума угоди визначені пунктом 1.1 договорів, а позивач - прийняти та оплатити цінні папери.

Відповідно до пункту 2 договорів позивач повинен повністю сплатити продавцю загальну суму угоди на протязі 10 банківських днів з моменту підписання договору обома сторонами.

Право власності на цінні переходять від продавця до покупця в момент зарахування цінних паперів на рахунок у ЦП позивача.

Перереєстрація прав власності здійснюється в депозитарній системі обліку цінних паперів згідно Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 №61.

Продавець зобов’язується протягом одного банківського дня з моменту підписання договору обома сторонами поставити покупцю обумовлені договором цінні папери. Перереєстрація прав власності на цінні папери здійснюється шляхом переказу цінних паперів з рахунку у ЦП продавця у Зберігача –ЗАТ "Юніверсал Сек'юрітіз" на рахунок у ЦП позивача у Зберігача –ТОВ "ФК "Гамбіт".

Договори виконані сторонами належним чином, цінні папери передані позивачу, в рахунок оплати за них позивачем перераховані кошти в національній валюті України на рахунок контрагента позивача –нерезидента в загальній сумі 147474222,00 грн.

Так за договором № К-59 від 08.04.05 позивачем придбані цінні папери - акції прості іменні ВАТ "Укрнафтогазгеологія" на загальну вартість 21415282,00 грн. Перераховані грошові кошти на рахунок нерезидента в сумі 21415282,00 грн. платіжним дорученням №2 від 08.04.05.

Згідно розпорядження на перереєстрацію цінних паперів 11.04.05 №2, виписки про обіг на рахунку №005009 в цінних паперах зазначені вище прості іменні акції зараховані Зберігачем на рахунок позивача. Актом виконаних робіт від 11.04.05 з нерезидентом підтверджено продаж цінних паперів на суму 21415282,00 грн.

За договором № К-60 від 11.04.05 позивачем придбані цінні папери - акції прості іменні ВАТ "Ремточмеханізм" на загальну вартість 21396200,00грн. Перераховані грошові кошти на рахунок нерезидента в сумі 21396200,00 грн. платіжним дорученням №4 від 11.04.0.

Згідно розпорядження на перереєстрацію ЦП 12.04.05 №4, виписки про обіг на рахунку №005009 в цінних паперах зазначені вище прості іменні акції зараховані зберігачем на рахунок позивача. Актом виконаних робіт від 12.04.05 з резидентом підтверджено продаж цінних паперів на суму 21415282,00 грн.

За договором № К-61 від 12.04.05 позивачем придбані цінні папери - акції прості іменні ВАТ "Укрнафтогазгеологія" на загальну вартість 21392140,00 грн. Перераховані грошові кошти на рахунок нерезидента в сумі 21392140,00 грн. платіжним дорученням № 6 від 12.04.05.

Згідно розпорядження на перереєстрацію ЦП 13.04.05 №5, виписки про обіг на рахунку №005009 в цінних паперах зазначені вище прості іменні акції зараховані Зберігачем на рахунок позивача. Актом виконаних робіт від 13.04.05 з нерезидентом підтверджено продаж цінних паперів на суму 21392140,00 грн.

За договором № К-67 від 19.04.05 позивачем придбані цінні папери - акції прості іменні ВАТ „Ремточмеханізм”. Загальна вартість договору - 21193200,00 грн. На виконання своїх зобов'язань перед нерезидентом позивачем перераховані грошові кошти за цінні папери в сумі 21193200,00 грн. на рахунок нерезидента платіжним дорученням №8 від 19.04.05.

Згідно розпорядження на перереєстрацію ЦП 21.04.05 № 6, виписки про обіг на рахунку №005009 в цінних паперах зазначені вище прості іменні акції зараховані Зберігачем на рахунок позивача. Актом виконаних робіт від 21.04.05 з нерезидентом підтверджено продаж цінних паперів на суму 21193200,00 грн.

За договором № К-68 від 20.04.05 позивачем придбані цінні папери - акції прості іменні ВАТ "Ремточмеханізм". Загальна вартість договору - 21071400 ,00 грн. На виконання своїх зобов'язань перед нерезидентом позивачем перераховані грошові кошти за цінні папери у сумі 21071400,00 грн. платіжним дорученням №10 від 20.04.05 на рахунок нерезидента.

Згідно розпорядження на перереєстрацію ЦП 21.04.05 №7, виписки про обіг на
рахунку №005009 в цінних паперах зазначені вище прості іменні акції зараховані
Зберігачем на рахунок позивача. Актом виконаних робіт від 21.04.05 з
нерезидентом підтверджено продаж цінних паперів на суму 21071400,00 грн.

За договором № К-83 від 27.04.05 позивачем придбані цінні папери - акції прості іменні ВАТ "Ремточмеханізм". Загальна вартість договору 20503000,00 грн. На виконання своїх зобов'язань перед нерезидентом позивачем перераховані на рахунок нерезидента грошові кошти за цінні папери у сумі 20503000,00 грн. платіжним дорученням №12 від 27.04.05.

Згідно розпорядження на перереєстрацію ЦП 28.04.05 №8, виписки про обіг на рахунку №005009 в цінних паперах зазначені вище прості іменні акції зараховані Зберігачем на рахунок позивача. Актом виконаних робіт від 28.04.05 з нерезидентом підтверджено продаж цінних паперів на суму 20503000,00 грн.

За договором № К-86 від 28.04.05 позивачем придбані цінні папери - акції прості іменні ВАТ "Ремточмеханізм". Загальна вартість договору 20503000,00 грн. На виконання своїх зобов'язань перед нерезидентом позивачем перераховані на рахунок нерезидента грошові кошти за цінні папери у сумі 20503000,00 грн. платіжним дорученням № 15 від 28.04.05.

Згідно розпорядження на перереєстрацію ЦП 29.04.05 №9, виписки про обіг на рахунку №005009 в цінних паперах зазначені вище прості іменні акції зараховані Зберігачем на рахунок позивача. Актом виконаних робіт від 29.04.05 з нерезидентом підтверджено продаж цінних паперів на суму 20503000,00 грн.

Згідно з вимогами ст. 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Підпунктом 13.2 ст. 13 Закону визначено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у пунктах 13.3 - 13.6, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 13.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, зокрема, розуміється прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього Закону (підпункт "е" п. 13.1 ст. 13 Закону).

За нормами статті 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на:

суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону;

суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону.

У відповідності з пп.5.2.9 п.5.2 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до складу валових витрат включаються витрати за операціями, передбаченими ст.7 цього Закону.

Пунктом 7.6 статті 7 цього Закону встановлено податковий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами.

У відповідності з п. 7.6.3 ст. 7 цього ж Закону під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Згідно з пп.7.6.1 п.7.6 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами чи деривативами такого ж, виду минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Усі інші витрати та доходи такого платника податку, крім витрат та доходів за операціями з пінними паперами (корпоративними правами) та деривативами, визначеними цим підпунктом, беруть участь у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Законом.

Таким чином, для визначення об’єкту оподаткування нерезидента необхідною умовою є встановлення наявності понесених нерезидентом витрат на придбання цінних паперів, які він в подальшому продав.

Виходячи з наданих позивачем документів вбачається, що продані позивачеві цінні папери придбані нерезидентом - компанією "TAIGER INC" (USA) за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладеними з компанією "BRUE ISLAND GROUP LIMITED" (Британські Віргінські острови): № ВТ-1/2601/05 від 26.01.05, № ВТ-1/2701/05 від 27.01.05, № ВТ-1/0702/05 від 07.02.05, ВТ-1/0202/05 від 02.02.05.

Факт приймання-передачі цінних паперів за договорами № ВТ-1/2601/05 від 26.01.05, № ВТ-1/2701/05 від 27.01.05, № ВТ-1/0702/05 від 07.02.05, ВТ-1/0202/05 від 02.02.05, перехід права власності на цінні папери до компанії "TAIGER INC" (USA) засвідчені відповідними актами прийому-передачі цінних паперів, складеними нерезидентами в квітні 2005 року, а також депозитарними розпорядженнями на виконання облікової операції, згідно з якими Зберігачем ЗАТ "Юніверсал Сек'юрітіз" в квітні 2005 року зараховані ці ж цінні папери на рахунок у ЦП нерезидента компанії "TAIGER INC" (USA) з рахунку у ЦП компанії "BRUE ISLAND GROUP LIMITED", виписками про обіг на рахунку в цінних паперах № 003002 нерезидента –компанії "TAIGER INC" (USA).

Розрахунки між нерезидентами за переліченими вище договорами здійснені шляхом перерахування компанією "TAIGER INC" (USA) грошових коштів на рахунок компанії "BRUE ISLAND GROUP LIMITED", що підтверджено нотаріально засвідченими перекладами платіжних доручень №№ 47 від 06.04.05, 25 від 07.04.05, 24 від 08.04.05, 23 від 18.04.05, 7 від 19.04.05, 34 від 26.04.05, 35 від 27.04.05, витягів з пересилання системи міжнародних платежів SWIFT.

При дослідженні зазначених документів в їх сукупності встановлено, що вартість придбання контрагентом позивача - компанією "TAIGER INC" (USA) цінних паперів, перевищує вартість їх продажу, обумовлену договорами, укладеними нерезидентом з позивачем, у зв’язку з чим фактично нерезидент України - компанія "TAIGER INC" (USA) - резидент США отримав цінні папери на суму, яка значно перевищує доходи, які були виплачені йому позивачем.

Виходячи з аналізу зазначених вище норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", суд вважає, що об'єкт оподаткування податком на доходи нерезидентів в даному випадку має від'ємне значення, прибуток із здійсненої нерезидентом операції з продажу цінних паперів відсутній, внаслідок чого дії позивача при неутриманні податку з прибутку нерезидента є правомірними.

Заперечення відповідача з цього приводу суд вважає помилковими, такими, що суперечать фактичним обставинам та нормам діючого законодавства.

Суд вважає помилковим і висновок відповідача про необхідність надання позивачем документів, підтверджуючих резидентність компанії "TAIGER INC" (USA), а саме: сертифікату резиденції за формою № 6166, який видається Філадельфійським сервісним центром, що є структурним підрозділом Служби Внутрішніх Доходів США, і є офіційним урядовим документом (формою, затвердженою згідно із законодавством США) і єдиною формою підтвердження права особи (резидента США) на застосування Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 04.03.94, яка набула чинності 05.06.00.

Відповідно до визначеного Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 470, механізму застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, у тому числі з США, довідка, що видається компетентним органом кожної країни і підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, яка подається нерезидентом особі, яка виплачує йому доходи, є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України (п. 4 Порядку). Тобто мова йдеться про умови звільнення нерезидента від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України

В даному ж випадку доход від здійсненої нерезидентом операції з продажу цінних паперів відсутній, об’єкт оподаткування має від'ємне значення, у зв’язку з чим вимоги Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування на спірні відносини не розповсюджуються.

Також є неправомірним посилання відповідача на те, що позивачем придбані цінні папери українських емітентів, які фактично не існують. Наявність або відсутність емітентів зазначених цінних паперів на податковому обліку в податкових органах жодним чином не впливає на обіг їх цінних паперів, випуск та обіг яких не анульовано, не скасовано і не зупинено, у відповідності до законодавства про цінні папери та фондовий ринок в Україні. На момент укладання та виконання угод установчі документи емітентів цінних паперів в установленому порядку недійсними не визнано.

Виходячи з викладеного, суд вважає дії відповідача по визначенню податкового зобов’язання з податку на доходи нерезидентів в сумі 22121133,30 грн., нарахуванню штрафних (фінансових) санкцій в сумі 44242266,60 грн. неправомірними, оскаржувані податкові повідомлення-рішення є протиправними і підлягають скасуванню.

Керуючись ст.94, ст.ст. 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:


Задовольнити позов в повному обсязі.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська №0000052304/0 від 21.03.06, № 0000052304/1 від 19.04.06, №0000052304/2 від 26.06.06.

Стягнути з державного бюджету на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Антарес", м. Дніпропетровськ 3, 40 грн. судового збору.

Видати виконавчий лист.

Постанова набирає законної сили відповідно до ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий колегії


І.Ю. Добродняк

Суддя           Т.Г. Стрелець

Суддя                                                                                           В.О. Татарчук


                                                                                                                        05.12.06


Згiдно з оригіналомПомічник судді

Н.Ф. Голов'яшкіна