Рішення №291371


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.11.06р.


Справа № 20/447-06

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю промислово-торгівельна компанія "Вуглепром", м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпракс", м. Дніпропетровськ

про стягнення 80 114 грн. 90 коп.

Суддя Пархоменко Н.В.

Представники :

Від позивача: Різник С.Г., представник за довір. №б/н від 20.09.2006р.;

Від відповідача: представник не з'явився.

Суть спору :

Позивач просить стягнути з відповідача 56 000 грн. 00 коп. основного боргу за поставлені товари, 22 500 грн. 00 коп. пені, 714 грн. 90 коп. –3% річних, 900 грн. 00 коп. індексу інфляції, а також судові витрати.

Відповідач свого представника у судове засідання не направив, у відзиві позовні вимоги не визнав.

Справа розглядається за наявними в справі матеріалами, відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України .

За згодою представника позивача у судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частина рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши докази в сукупності, господарський суд, -

Встановив :

30.03.05 року між Товариством з обмеженою відповідальністю промислово-торгівельною компанією "Вуглепром" (Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтерпракс" (Покупець) було укладено Договір № 29 поставки товару.

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов”язується поставити лінію сушки бугорчатої прокладки мод. ЛС-800 в кількості однієї штуки, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити даний товар.

Відповідно до п. 2.1. Договору розрахунки між Постачальником та Покупцем здійснюються в порядку 60% передплати на розрахунковий рахунок Постачальника протягом десяти календарних днів з дати підписання Договору.

Враховуючи загальну вартість товару, а саме 150 000,00 грн. Покупець до 11 жовтня 2005 року, повинен був сплатити на користь Постачальника частину вартості товару в розмірі 90 000,00 грн.

На підставі п.2.1 Договору, 20 жовтня 2005 року ТОВ „Інтерпракс” перераховано на користь ТОВ ПТК „Вуглепром” суму коштів в порядку передоплати за товар в розмірі 60 000,00 грн. та 15 грудня 2005 року ТОВ „Інтерпракс” було перераховано на користь ТОВ ПТК „Вуглепром” суму коштів в порядку передплати за товар в розмірі 30 000,00 грн.

Відповідно до п.2.2 Договору подальший розрахунок між Постачальником та Покупцем (30%) здійснюється протягом 5 банківських днів з моменту повідомлення Постачальником покупця про готовність товару до відвантаження.

Таким чином, сума коштів, яка перерахована ТОВ „Інтерпракс” Позивачу за поставлений товар складає 90 000,00 грн..

05 травня 2006 року на підставі накладної № 33 ТОВ ПТК „Вуглепром” поставлено на адресу ТОВ „Інтепракс” товар, а саме лінію сушки бугорчатої прокладки мод. ЛС-800 загальною вартістю 150 000 грн.00 коп., в тому числі ПДВ 25 000,00 грн..

Згідно з п.п 2.3 Договору кінцевий розрахунок між Постачальником та Покупцем (10%) здійснюється протягом 5 банківських днів з моменту переходу права власності на товар (п.3.3 даного Договору).

Відповідно до п.3.3 Договору право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання уповноваженим представниками обох сторін акту приймання-передачі.

05 травня 2006 року між сторонами було підписано акт приймання-передачі товару, що свідчить про перехід права власності на товар саме 05 травня 2006 року.

Заборгованість відповідача перед позивачем підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків станом на 29.08.2006р. та 26.10.2006р. який підписано представником відповідача та скріплено печаткою .

20 вересня 2006 року ТОВ „Інтерпракс” було перераховано на користь ТОВ ПТК „Вуглепром” суму коштів за поставлений товар в розмірі 4 000,00 грн.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю промислово-торгівельна компанія "Вуглепром" поставило Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпракс” товар на суму 150 000,00 грн., відповідач частково розрахувався за поставлений товар.

Після звернення до суду відповідач сплатив позивачу 11.10.2006 року 30 000 грн.00 коп., та 22.09.2006 року –4 000 грн. 00 коп., сплачено до звернення позивача до суду що підтверджується банківськими виписками.

Всього відповідачем на користь позивача після його звернення до суду сплачено – 30 000 грн. 00 коп. в цій частині провадження у справі підлягає припиненню відповідно пункту 1-1 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України за відсутністю предмету спору, в частині стягнення 4 000 грн.00 коп. позовні вимоги задоволенню не підлягають оскільки вони були перераховані до звернення позивача до суду .

На момент розгляду справи заборгованість відповідача перед позивачем складає 22 000,00 грн.

Відповідно статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору одностороння відмова від виконання зобов’язань не допускається.

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення у сумі –900,00 гр (за період 01.05.06р -01.09.06 р.), а також 3 % річних від простроченої суми , якщо інших розмір процентів не встановлений договором або законом що складає –714,90грн. (за період з 01.05.06. по 28.09.06 р).

Відповідно до п. 4.2 Договору у випадку порушення покупцем більш ніж на 10 календарних днів терміну розрахунків, передбачених п. 2.2 та 2.3 Договору, останній сплачує постачальнику пеню в розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожен день прострочки, але не більше 15% від загальної суми Договору позивач нарахував пеню у сумі 22 500,00 грн. за період з 10.05.2006 року по 12.10.2006 року, суд вважає що пеня підлягає частковому стягненню оскільки відповідно до Статті 3 Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань” розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, таким чином з урахуванням положень вищезазначеного закону розмір пені складає - 6008 грн.58 коп. (за період з 01.05.06. по 22.09.06 р).
З огляду на викладене, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню в сумі 22 000 грн.00коп. основного боргу, 900 грн.00 коп. інфляційних втрат , 714 грн.90 коп. - 3 % річних , 6008 грн.58 коп. пені .

В решті позову відмовити.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються пропорційно задоволених вимог .

Керуючись статтями 49, 82-84 , 116 Господарського процесуального кодексу України , господарський суд ,-

ВИРІШИВ :

Провадження у справі в частині стягнення –34 000 грн. 00 коп. основного боргу припинити за відсутністю предмету спору .

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпракс", (49000 м. Дніпропетровськ , вул.. Сухумська б.30, р/р 2600330011357 у ДФ ВАТ „ВаБанк” м. Дніпропетровськ, МФО 305868, ЄДРПОУ 24234783) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю промислово-торгівельна компанія "Вуглепром",(49008 м. Дніпропетровськ , вул.. Робоча 89 а, р/р 26001300001324 в ДФ АКБ „Форум” м. Дніпропетровськ, МФО 306878, ЄДРПОУ 25004022) - 22 000 ( двадцять дві тисячі ) грн. 00 коп. основного боргу.. 900 ( дев’ятисот ) грн.00 коп. інфляційних втрат , 714 ( сімсот чотирнадцять ) грн. 90 коп. - 3 % річних , 6008 ( шість тисяч вісім ) грн. 58 коп. пені , 596 ( п’ятсот дев’яносто шість ) грн.23 коп. витрат по сплаті державного мита та 87 ( вісімдесят сім ) грн. 82 коп. витрат по інформаційно - технічному забезпеченню процесу.

В решті позову відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя Н.В. Пархоменко

Дата підписання рішення 20.11.2006р.