Рішення №291378

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2006 р.

Справа № 4-8-11/240-05-6978А

Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого                                                                       Єрмілова Г.А.

Суддів :                                                                                Воронюка О.Л.

                                                                                          Лашина В.В.

при секретарі                                                                                 Ковальчук Р.Л.


за участю представників сторін:

від позивача - Кучеренка І.В., довіреність № б/н від 01.03.06;

від відповідача - Сивак А.Л., довіреність № 1188-08/2006 від 13.07.06;


Розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Молокозавод” (далі - ТОВ „Молокозавод”)

на постанову господарського суду Одеської області від 14.09.2006р.

у справі № 4-8-11/240-05-6978А

за позовом ТОВ „Молокозавод”

до Одеського обласного відділення Антимонопольного комітету України

про визнання недійсним рішення


Відповідно до ст.150 КАС України в судовому засіданні оголошувалась перерва до 21.11.06р.

          За клопотанням представників сторін фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалась.

В С Т А Н О В И Л А:


У липні 2005 року ТОВ “Молокозавод” звернулось до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №09-рш від 13.05.2005р. про накладення штрафу в розмірі 17000 грн. за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Рішенням господарського суду Одеської області від 19.10.2005 року позов задоволено з підстав порушення відповідачем п.11 ст. 7, п. 12 ст. 17, ст. 22-1 Закону України „Про Антимонопольний комітет”, ст. ст. 2, 3, 40, 48, п. 13 ст. 50, ч.3 п.2 ст. 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, а також ч.6 п.5, п. п. 21, 23, 48 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.12.2005 року рішення суду першої інстанції скасовано та відмовлено в задоволенні позову через недоведеність позивачем порушення відповідачем порядку прийняття рішення від 13.05.05р.

          Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 24.05.06р. зазначені судові рішення у справі скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.

          Постановою господарського суду Одеської області від 14.09.06р. (суддя Літвінов С.В.) в позові ТОВ „Молокозавод” до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції відмовлено.

Рішення господарського суду мотивоване тим, що позивачем, в порушення, п.13 ст. 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції,” на запит органу АМК України у зв'язку з дослідженням ринку закупівлі та переробки молока і ринку реалізації молочної продукції в Одеській області не була надана інформація, необхідна для виконання заводом захисту економічної конкуренції.

Господарський суд дійшов висновку, що таке неподання інформації, яка запитувалася у ТОВ „Молокозавод”, перешкоджає виконанню функцій, покладених державою на Одеське обласне територіальне відділення АМК України, а саме дослідженню ринку закупівлі та переробки молока і ринку реалізації молочної продукції в Одеській області.

Не погоджуючись з постановою господарського суду, ТОВ „Молокозавод” подало апеляційну скаргу, де просить її скасувати та прийняти нову постанову, якою позов задовольнити, посилаючись на неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд І інстанції вважав встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи; а також порушення господарським судом норм матеріального та процесуального права.

В апеляційній скарзі зазначається, що ТОВ „Молокозавод” не отримувало від відповідача, в порушення ч.2, ч.4 п. 48 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням АМК України від 29.06.1998р. № 169-р., жодних повідомлень про день, час і місце розгляду справи.

Позивач вважає неправомірним застосування органом АМК України до товариства передбаченої ст. 48 Закону України „Про захист економічної конкуренції” відповідальності у вигляді накладення штрафу із-за відсутності обґрунтованих доказів того, що неподання товариством витребуваної інформації впливає чи може вплинути на економічну конкуренцію на території України.

Позивач зауважує також на перевищення Одеським обласним територіальним відділенням АМК України своїх повноважень, яке виразилося у тому, що відповідач діяв всупереч дорученню Прем’єр-міністра України № 8703/96 від 31.07.2002р. відносно проведення аналізу роботи великих підприємств і безпідставно прийняв рішення про порушення товариством законодавства про захист економічної конкуренції, оскільки ТОВ „Молокозавод” до великих підприємств не відноситься.

          У запереченнях на апеляційну скаргу Одеське обласне територіальне відділення АМК України вважає апеляційну скаргу необґрунтованою та просить залишити її без задоволення, а оскаржувану постанову –без змін.

          Заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи на предмет їх юридичної оцінки господарським судом Одеської області, проаналізувавши застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга ТОВ „Молокозавод” не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи, на доручення Антимонопольного комітету України № 3/1-534 від 27.05.2002 р. та № 3/1-79714 від08.2002 р., щодо аналізу ринку продукції тваринного походження, доручення № 13/01-135 від 31.05.2002 р. щодо аналізу ринку закупівлі сировини тваринного походження для промислової переробки по пунктам щодо проведення постійного моніторингу та аналізу механізму формування цін на сировину тваринного походження та продукцію її переробки та доручення № 3/1-803 від 04.07.2003 р. щодо аналізу ціноутворення на ринку закупки тваринницької сировини, а також доручення Кабінету Міністрів України №5497/96 від 23.05.02р. досліджувався ринок закупівлі та переробки молока.

На виконання завдань, покладених Антимонопольним комітетом, Одеським обласним територіальним відділенням були зроблені відповідні запити до суб'єктів господарювання, в тому числі і до ТОВ “Молокозавод”, м. Арциз. Так, в запиті № 1923-03/2004 від 21.10.04 р. підприємству було запропоновано надати в десятиденний термін необхідну для розгляду органами АМК України інформацію згідно з нумерацією пунктів запиту (1-10) та завірити всі відомості підписом керівника та печаткою, а також пропонувалось показники за п.п.2-7 надавати щомісячно за звітний місяць до 15 числа наступного за звітним місяця.

          Зазначений запит отримано ТОВ „Молокозавод” 26.10.04р., про що свідчить відмітка у поштовому повідомленні.

Проте, у зв’язку з неподанням товариством інформації у встановлені головою відділення строки, згідно з розпорядженням Одеського обласного територіального відділення АМК від №06-р від 23.02.05р., було розпочато розгляд справи № 06-03/2005 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 13 ст. 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, про що ТОВ „Молокозавод” повідомлено листом №386-03/2005 від 23.02.05р.

Крім того, на адресу ТОВ “Молокозавод” було надіслано Подання № 03 Пд від 03.03.05р. з попередніми висновками в зазначеній справі (лист територіального відділення АМК №471-03/2005 від 04.03.05р.), яке одержано товариством 09.03.05р.

В подальшому, рішенням адміністративної колегії територіального відділення АМК від 13.05.05р. № 09-рш у справі № 06-03/2005 визнано, що ТОВ „Молокозавод”, не надавши витребувану відповідачем інформацію, вчинило порушення, передбачене пунктом 13 ст.50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”; в зв’язку з чим на зазначене підприємство відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 названого Закону накладено штраф у сумі 17000грн.

Статтями 1, 3, 7 Закону України “Про Антимонопольний комітет України” встановлено, що АМК України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницької діяльності. Особливості цього статусу обумовлюються завданнями та повноваженнями АМК України та його органів. До завдань, зокрема, належить здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Повноваження АМК України та його органів визначені у вказаному законі та у Положенні про територіальне відділення АМК України.

Так, згідно з п. 3, 8 названого Положення, територіальне відділення має повноваження вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків тощо. Голова територіального відділення має повноваження вимагати для перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції необхідні документи та іншу інформацію.

Обов’язок господарюючих суб’єктів подавати на вимогу органу АМК України, голови територіального відділення АМК України, уповноважених ними працівників АМК України, його територіального відділення документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання АМК України, його територіальним відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, встановлений в ст.22-1 Закону України „Про Антимонопольний комітет України”.

За правилами ст.22 названого Закону розпорядження, рішення та вимоги територіального відділення Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення, а також вимоги уповноважених ними працівників в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

При цьому, ч. 2 цієї статті передбачено, що невиконання законних вимог органів АМК України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Пунктом 13 ст.17 Закону України “Про Антимонопольний комітет України” встанолено, що Голова територіального відділення АМК України має повноваження проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).

Таким чином, судова колегія доходить висновку, що лише в процесі дослідження ринку, в даному випадку, закупівлі та переробки молока та реалізації молочної продукції, можливо визначити, яке становище на ринку займає ТОВ “Молокозавод” і чи вбачаються в його діяльності ознаки порушення конкурентного законодавства.

Тобто, витребування у позивача територіальним відділенням АМК відомостей грунтувалось на приписах чинного законодавства, та, навпаки, їх неподання товариством у встановлені строки є порушенням ч.13 ст.50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, що тягне за собою встановлену відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 цього Закону відповідальність.

При цьому слід зазначити, що факт неподання витребуваної головою Одеського територіального відділення АМК України інформації безпосередньо зафіксовано в позовній заяві і не оспорюється представниками товариства.

З урахуванням викладеного не можуть бути взяті до уваги доводи позивача про порушення територіальним відділенням доручення Кабінету Міністрів України №8703/96 від 31.07.02р., яке стосувалося лише великих підприємств, до яких ТОВ „Молокозавод” не відноситься, оскільки запит органу АМК №1923-03-/2004 від 21.10.04р. був зроблений не лише на підставі названого доручення, а й у зв'язку з дослідженням ринку закупівлі та переробки молока і ринку реалізації молочної продукції в Одеській області.

Судова колегія відхиляє також твердження ТОВ „Молокозавод” щодо порушення відповідачем п.48 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції” при прийнятті рішення № 09-рш через неналежне повідомлення позивача про день, час і місце проведення слухання шляхом направлення запрошення телефонограмою з огляду на таке.

Ч. 2 п. 48 названих Правил, передбачено, що органи комітету, які розглядають справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі. Про день, час та місце проведення слухання у справі особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніше ніж за 5 днів до проведення слухання.

          ТОВ “Молокозавод” було своєчасно повідомлено телефонограмою від 30.04.05 р.

Посилання позивача на те, що витяг з журналу телефонограм, наданий відповідачем, не є належним доказом повідомлення позивача про день, час і місце проведення слухання по справі, судовою колегією не приймаються до уваги, оскільки законодавством не встановлено, в який саме спосіб належить повідомити зацікавлену особу про проведення засідання адміністративної колегії. Вказане положення визнано і представниками позивача в судовому засіданні.

Доводи ТОВ „Молокозавод” про те, що суд І інстанції не з’ясував чи впливає або може вплинути на економічну конкуренцію на території України неподання товариством витребуваної інформації судовою колегією відхиляються, оскільки приписи ст.ст. 50, 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, що визначають неподання інформації на запит теритоірального відділення АМК України як порушення законодавства про захист економічної конкуренції та встановлюють відповідальність за нього, не ставлять в залежність застосування санкції за неподання інформації від впливу зазначеної обставини на економічну конкуренцію.

Таким чином, висновок господарського суду про те, що ненадання витребуваної інформації є результатом винних дій позивача, відповідає вимогам закону та ґрунтується на матеріалах справи, повно і всебічно досліджених місцевим господарським судом.

Судова колегія окремо відзначає, що статтею 40 Закону України “Про захист економічної конкуренції” передбачені права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, а саме, наводити докази, подавати клопотання, усні і письмові пояснення (заперечення), а також знайомитись з матеріалами справи.

ТОВ “Молокозавод” до прийняття спірного рішення Одеським обласним територіальним віділенням АМК України мало можливість скористатись своїми правами, передбаченими законодавством щодо надання заперечень, доказів, пояснень тощо, за умов, якщо Товариство вважало, що дії територіального відділення не відповідають законодавству.

Між тим, ТОВ “Молокозавод” було проігнороване як попередження про відповідальність за неподання інформації, викладене в запиті № 1923-03/2004 від 21.10.04 р., так і Подання з попередніми висновками № 03 Пд від 03.03.2005р.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що підстави для задоволення апеляційної скарги ТОВ „Молокозавод” –відсутні.


Керуючись ст.ст. 160, 167, 198, 200, 205, 254 КАС України, колегія суддів –


ухвалила:          


Апеляційну скаргу ТОВ „Молокозавод” залишити без задоволення.

Постанову господарського суду Одеської області від 14.09.2006р. у справі № 4-8--11/240-05-6978А - без змін.

Ухвала набуває законної сили з дня її оголошення і може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України.


Головуючий суддя                                                   Г.А. Єрмілов


Суддя                                                             О.Л. Воронюк

Суддя В.В. Лашин