Рішення №291389


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


22.11.2006 Справа № 30/254-06

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий Головко В.Г. - доповідач

судді: Лисенко О.М., Чоха Л.В.

секретар: Мацекос І.М.

за участю представників сторін:

від позивача –Заїка О.В., Білобров І.О., довіреність від 15.09.2006

від відповідача –Чорнокнижний Л.С., керівник

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу селянського (фермерського) господарства "Лани-2000" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2006р. у справі №30/254-06

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агропродсервіс", м.Кременчук

до селянського (фермерського) господарства "Лани-2000", с.Дебальцеве Васильківського району Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості в сумі 17882грн.


В С Т А Н О В И В :

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2006р. у справі №30/254-06 (суддя Євстигнеєва Н.М.) позов товариства з обмеженою відповідальністю "Агропродсервіс" до селянського (фермерського) господарства "Лани-2000" про стягнення заборгованості в сумі 17882грн. задоволено в частині стягнення основного боргу у сумі 15200грн. В решті позову відмовлено.

Не погодившись з зазначеним рішенням відповідач звернувся до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення як прийняте при неповному з’ясуванні обставин, що мають значення для справи, та при невідповідності висновків, викладених в рішенні, обставинам справ, посилаючись на наступне:

-          суд не звернув увагу на ту обставину, що договір на збирання цукрового буряка укладався на площу посіяної культури в господарстві в розмірі 150га, а не на збирання на конкретному полі площею 116га;

-           проігноровано, що відповідно до актів приймання передачі виконаних робіт підтверджується заборгованість відповідача перед позивачем в сумі 9700грн.;

-           судом не взято до уваги, що після фактичної відмови позивача виконувати умови договору, 05.10.2005р. був складений комісійний акт, який направлено позивачеві з метою двостороннього обстеження площі фактично зібраного цукрового буряка на полі.

У відзив на апеляційну скаргу позивач та його представники у судовому засіданні просили рішення суду залишити без змін, а апеляційну скаргу –без задоволення.

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги і відзиву на неї, суд дійшов до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Із матеріалів справи вбачається, що 26 серпня 2005 року між товариством з обмеженою відповідальністю „Агропродсервіс” (виконавець) та СФГ „Лани-2000” (замовник) був укладений договір №26-08-05/1, згідно пункту 1.1 якого позивач зобов’язався своєчасно, якісно на свій ризик і власними силами здійснити на земельних ділянках замовника агротехнічні роботи, а замовник зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити виконані роботи (а.с.10-11).

Виконавець зобов’язується виконати роботи за цим договором в повному обсязі в строк з 02 по 10 вересня 2005 року (п.2.2.4 договору).

На виконання умов договору сторонами було складено та підписано акти приймання-передачі виконаних робіт: акти виконаних робіт по збиранню цукрового буряка згідно договору №26-08-05/1 від 11.09.2005 року та від 27 вересня 2005 року (а.с.12-13).

Згідно акту виконаних робіт від 11 вересня 2005 року позивач виконав роботи на площі 50га на суму 42500грн., а згідно акту виконаних робіт від 27.09.2005 року - на площі 42га на суму 35700грн.

Зазначені акти виконаних робіт складені та підписані повноваженими представниками сторін, що було підтверджено у судовому засіданні.

Згідно п.3.3 договору оплата вартості виконаних робіт здійснюється замовником шляхом безготівкового перерахування (або в натуральній формі) грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця, на підставі виставленого рахунку.

Оплата за виконані об’єми може корегуватися у випадку зміни умов роботи додатковими угодами, які підписуються сторонами.

29 грудня 2005 року позивач направив на адресу відповідача претензію з проханням оплатити виконані роботи згідно договору №26-08-05/1 від 26.08.2005 року в сумі 18200грн. та пеню в розмірі 1768,36грн. (а.с.14), що підтверджується поштовим повідомленням №91028/1 від 04.01.2006 року (а.с.16).

У відповідь на претензію відповідач зазначив, що згідно акта виконаних робіт повинно бути зібрано 92 га цукрового буряка по ціні 850грн. за один гектар, а фактично зібрано тільки 82га, тому СФГ „Лани-2000” повинно заплатити позивачу суму 69700грн. Оскільки відповідачем сплачено суму 60 000грн., то залишок складає 9700грн., який відповідач зобов’язувався заплатити до 31.01.2006 року.

Відповідач частково здійснив оплату виконаних робіт, перерахувавши на рахунок позивача: 22.09.2005 року –30 000грн., 13.10.2005 року –20 000грн., 20.10.2005 року – 10 000грн., 31.01.2006 року - 3000грн., а всього 63000грн.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно
до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 ЦК України).

На день звернення з позовом до суду заборгованість відповідача за виконані роботи склала (78200-63000) 15200грн., тому суд вірно задовольнив в цій частині вимоги позивача.

Одночасно судом, з посиланням на умови договору та чинне законодавство, обґрунтовано відмовлено в задоволенні вимог щодо стягнення пені, 3% річних та інфляційних витрат.

Доводи апеляційної скарги щодо невиконання позивачем умов договору з посиланням на акт комісії від 5.10.2005р. не можуть бути прийняті до уваги, оскільки участь в його складанні прийняли зацікавлені особи.

Інші доводи апеляційної скарги не заслуговують на увагу, оскільки не впливають на вирішення справи по суті.

Таким чином, підстав для скасування рішення суду відповідно до ст.104 Господарського процесуального кодексу України не вбачається.

Надмірно сплачене державне мито за перегляд справи в апеляційному порядку квитанцією №13 від 29 вересня 2006р. в сумі (90-76) 14грн. підлягає поверненню скаржникові відповідно до ст.8 Декрету Кабінету міністрів України “Про державне мито”.

Керуючись ст.99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, суд


ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2006р. у справі №30/254-06 залишити без змін, а апеляційну скаргу селянського (фермерського) господарства "Лани-2000" –без задоволення.

Повернути скаржникові надмірно сплачене державне мито в сумі 14грн. відповідно до ст.8 Декрету Кабінету міністрів України “Про державне мито”.

Видачу довідки про повернення зайво сплаченого державного мита за перегляд справи в апеляційному порядку доручити господарському суду Дніпропетровської області.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку.


Головуючий В.Г. Головко

Судді О.М. Лисенко

Л.В. Чоха