Рішення №291395

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"24" листопада 2006 р. Справа № 03/465-06

вх. № 13012/1-03


Суддя господарського суду Подобайло З.Г.

при секретарі судового засідання Гуцевич М.П.

за участю представників сторін:

позивача - Старжинська О.С. , довіреність № 13-367 від 18.01.06.р. відповідача - не з’явився

розглянувши справу за позовом ВАТ "Мегабанк" м.Х-в

до ТОВ "Неон", м. Х-в

про стягнення 724174,05 грн.


ВСТАНОВИВ:


Позивач, ВАТ „Мегабанк”, звернувся до господарського суду з позовом вякому просить стягнути з відповідача, ТОВ „Неон”, заборгованість в розмірі 724 174,05 грн., що виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов’язань за кредитним договором №59/2005 від 16.06.05.р., укладеного між ним та відповідачем, та складається з суми боргу за наданим кредитом - 220 000,0 грн.; 500 000,0 грн. штрафу та 4 174,05 пені, а також стягнути з відповідача судові витрати, сплачені позивачем під час звернення до суду з позовом.

У судовому засіданні 09.11.06.р. позивач надав суду заяву про збільшення позовних вимог в якій просить суд достроково розірвати кредитний договір №59/2005 від 16.06.05.р., стягнути з відповідача суму заборгованості та штрафних санкцій за вказаним кредитним договором у розмірі 2 616 576,45 грн. Вказана заява була прийнята судом до розгляду.

Відповідач , ТОВ „Неон” у судове засідання не з’явився, відзив на позовну заяву не надав, про причини неявки суд не повідомив. Ухвали про порушення провадження по справі, ухвали про відкладення розгляду справи повернулись до суду з поштовою відміткою” за зазначеною адресою не проживає”. Згідно свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ „Неон” зареєстрований за адресою м. Харків, вул. Артема, 46. На вимогу суду позивач надав довідку з Єдиного Державного реєстру в якій вказано про державну реєстрацію змін до установчих документів від 04.05.2005 р. за № 1 та копію нової редакції Статуту ТОВ „Неон” на якому зазначено про проведення державної реєстрації змін , згідно яких вбачається , що змін стосовно юридичної адреси не внесено. З довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців №137372, серія АБ така юридична особа існує, записи про припинення, порушення провадження у справі про банкрутство та про припинення у зв’язку з рішенням про визнання відповідача банкрутом відсутні. Виходячи з норм Закону України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, Цивільного кодексу України (ст.93) місцезнаходження юридичної особи визначається місцем його реєстрації, якщо інше не встановлене законом, тобто керівні органи підприємств повинні діяти за юридичною адресою, а відповідно і отримувати кореспонденцію, тому суд вважає їх належним чином повідомленими про дату та час слухання справи.

Враховуючи вказані обставини, суд вважає можливим розглянути позовну заяву відповідно до ст.75 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

Між позивачем та відповідачем було укладено кредитний договір № 59/2005 від 16.06.2005р. (надалі Договір). Відповідно до умов Договору позивач надає відповідачу кредит в розмірі 2 000 000, 0 грн. на строк з 16.06.2005 р. до 15.06.09.р. на придбання нерухомості, автотранспорту, торгівельних кіосків, сировини та інших основних засобів зі сплатою 18 % річних.

Відповідно до п. 2.1 Договору надання кредиту здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з позичкового рахунку № 206345291.

Позивач свої зобов’язання щодо надання кредитних коштів виконав у повному обсязі, відповідач отримав 16.06.05 р. кредитні кошти в розмірі 2 000 000,0 грн., про що свідчить виписка з рахунку № 206345291.

Повернення кредиту згідно з п. 2.4 Договору здійснюється згідно графіку повернення кредиту, зазначеного в Додатку 1, який є невід’ємною частиною кредитного договору.

Згідно з п. 4.2.1 відповідач зобов’язаний повернути отриманий кредит в повному обсязі до 16 години 00 хвилин 15 червня 2009 року згідно з графіком повернення кредиту.

В порушення прийнятих на себе зобов’язань відповідач не повернув згідно з графіком в строк до 30.06.06.р. кредитні кошти в розмірі 155 000,0 грн. в зв’язку з чим за період з 01.07.06.р. до 30.09.06.р. утворилась заборгованість в розмірі 65 000,0 грн. Також відповідач в строк до 30.09.06.р. не повернув кредитні кошти в розмірі 155 000,0 грн., в зв’язку з чим станом на 01.10.06.р. заборгованість за кредитом становила 220 000 ,0 грн.

Враховуючи порушення відповідачем умов Договору, керуючись ст. 188 Господарського Кодексу України, п. 4.3.1. Договору, згідно з яким у випадку порушення відповідачем умов Договору позивач має право вимагати дострокового розірвання Договору та повернення отриманого відповідачем кредиту, сплати нарахованих процентів та комісійної винагороди зі стягненням штрафу у розмірі, визначеному розділом 7 Договору, позивач 12.10.2006 р. звернувся до відповідача з письмовою пропозицією щодо розірвання Договору. Однак відповіді на цю пропозицію позивач від відповідача не отримав.

Сума заборгованості наданого та неповернутого кредиту згідно з Договором станом на 06.11.2006 р. становить 1 910 000,0 грн.

Згідно з п. 7.1. Договору за користування кредитом понад строку, встановленого п. 4.2.1. Договору, відповідач сплачує позивачеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення виконання. Сума пені, нарахована позивачем згідно з п. 7.1, складає 6 576,45 грн.

Згідно з п. 7.2. Договору відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 25% від суми отриманого кредиту за невиконання будь-якого з прийнятих на себе обов’язків згідно з пп. 4.2.1.-4.2.3 – у розмірі 25 % від суми отриманого кредиту; за невиконання будь-якого з прийнятих на себе обов’язків згідно з пп. 4.2.4-4.2.10, 4.2.12-4.2.16 – у розмірі 10 - відсотків від суми отриманого кредиту.

Згідно п. 1.1. Договору відповідач отримані від позивача кошти у розмірі 2 000 000,0 грн. мав витратити на придбання нерухомості, автотранспорту, торгівельних кіосків, сировини та інших основних засобів. А згідно п. 4.2.15. Договору в строк до 25.06.2005 р. відповідач мав додатково забезпечити виконання своїх зобов’язань за Договором шляхом застави придбаного за рахунок кредитних коштів майна. Згідно Акту перевірки цільового використання кредиту, наданого ТОВ „Неон”, від 11.08.2005 р. відповідач використав кошти наданого йому кредиту відповідно до умов п. 1.1 Договору. Крім того, згідно Акту перевірки цільового використання кредиту на отримані кошти кредиту було придбано автотранспорт згідно Договору купівлі-продажу майна, укладеного між ТОВ „Неон” та ЗАТ „Лізинг.Ко”Хліб України» від 14.06.2005 р. та Акту передачі майна від 14.06.2005 р. Однак , в порушення вимог п. 4.2.15 Договору відповідач не виконав встановлену у ньому вимогу про додаткове забезпечення виконання своїх зобов’язань за Договором шляхом застави придбаного за рахунок кредитних коштів майна, не надав банку в заставу автотранспорт, придбаний ним згідно Договору купівлі-продажу майна від 14.06.2005 р.

Враховуючи порушення відповідачем п. 4.2.1 та 4.2.15. Договору, відповідно до п. 7.2. Договору Відповідачу були нараховані штрафи за невиконання умов п. 4.2.1. - в розмірі 500 000,0 грн., за невиконання умов п. 4.2.15. - в розмірі 200 000,0 грн.

Враховуючи, що відповідно до статті 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та чинного законодавства, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджуються доданими до матеріалів справи доказами, не спростовані відповідачем та визнані судом такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 44-49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 6,8,9, 124,129 Конституції України, ст.ст.1,4,12,43, 47-49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -


ВИРІШИВ:


Позов задовольнити.

Стягнути з ТОВ „Неон”, 61002, м. Харків, вул. Артема, 46 (п/р 260030322 у ВАТ “Мегабанк”, МФО 351629, код ЄДРПОУ 31236135) на користь ВАТ “Мегабанк”, м. Харків, вул. Артема, 30 (к/р 32001179300 в Управлінні НБУ Харківської області МФО 351447) 2 616 576,45 грн. заборгованості за кредитним договором № 59/2005 від 16.06.05.р., яка складається: 1 910 000,0 грн. – заборгованість за кредитом ; 700 000,0 грн. – штраф, нарахований згідно з п. 7.2 кредитного договору 59/2005 від 16.06.05.р.; 6 576,45 грн. – пеня, нарахована згідно з п.7.1 кредитного договору 59/2005 від 16.06.05.р.

Достроково розірвати кредитний договір № 59/2005 від 16.06.05.р.

Стягнути з ТОВ „Неон”, 61002, м. Харків, вул. Артема, 46 (п/р 260030322 у ВАТ “Мегабанк”, МФО 351629, код ЄДРПОУ 31236135) на користь ВАТ “Мегабанк”, м. Харків, вул. Артема, 30 (к/р 32001179300 в Управлінні НБУ Харківської області МФО 351447) 25 585,0 грн. державного мита та 118,0 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


Суддя Подобайло З.Г.

Рішення підписано 24.11.06 р. о 16:45 год.