Рішення №291446


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

____________________________________________________________________________________________________


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


30 листопада 2006 р. Справа № 7/317-06


Суддя господарського суду Мінєєва Н.В.

при секретарі судового засідання Юрчак Л.C. , розглянувши матеріали справи

за позовом: Державної податкової інспекції у м.Вінниці

до: Вінницької обласної асоціації "Землевласник Поділля", м.Вінниця

про припинення юридичної особи

          

Представники :

позивача : Кудріна А.В.-державний податковий інспектор-дов № 27958/10/10 від 08.12.05р.

відповідача : не з"явився


ВСТАНОВИВ :

Подана заява про припинення юридичної особи - Вінницької обласної асоціації "Землевласник Поділля"(м.Вінниця, пл.Жовтнева,1/к.212), яка зареєстрована Управлінням юстиції Вінницької області 16.07.02р. свідоцтво № 276.

Відповідач не виконав вимоги ухвали суду від 24.10.2006 року, у т.р. не надав письмові заперечення проти поданої заяви. Про день і час розгляду справи був належним чином повідомлений,що стверджується відміткою канцелярії суду вих.№№ 15066р-15070р. від 24.10.06р. Надіслані відповідачеві за його юридичною адресою повістки та ухвала про відкриття провадження у справі, повернулись до суду з поштовою відміткою: "по даній адресі адресат не значиться".

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Місцезнаходження юридичної особи зазначається у бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (п. 3 ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, далі - Закон № 755-ІV).

Відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру (ст. 17 Закону № 755-ІV).

У разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами до установчих документів юридичної особи або не підлягає державній реєстрації, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язаний подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі (ст. 19 Закону № 755-ІV).

Відповідно до довідки №13/5/2180 від 17.08.2006 року з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України місцезнаходженням відповідача є м.Вінниця, вул.пл.Жовтнева,1,к.212.

Ухвала суду від 24.10.2006 року з повістками надіслані відповідачу за цією адресою, що є належним повідомленням відповідача про день і час розгляду справи. Розшук судом сторони у справі, у разі її відсутності за адресою, зазначеною в реєстраційних документах останнього, законодавством не передбачений.

Окрім цього, з метою реалізації права зацікавлених осіб на участь у адміністративному процесі, судовими повістками від 24.10.2006 року про місце, дату та час розгляду справи були повідомлені засновники відповідача, що стверджується наявними в справі повідоменнями про направлення останнім рекомендованої кореспонденції.

Неприбуття представника відповідача в судове засідання, виходячи зі змісту ст.128 Кодексу адміністративного судочинства, не є перешкодою для розгляду справи.

Розглянувши матеріали адміністративної справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши надані ним докази, суд встановив наступне.

Вінницька обласна асоціація "Землевласник Поділля"(м.Вінниця, пл.Жовтнева,1/к.212), зареєстрована Управлінням юстиції Вінницької області 16.07.02р. свідоцтво № 276.Присвоєно ідентифікаційний код 26244260.

Воно є платником податків і зборів, передбачених Законом України „Про систему оподаткування”.

Статтею 9 Закону України „Про систему оподаткування” передбачені обов’язки платників податків і зборів (обов’язкових платежів), а саме: вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами; подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів); сплачувати належні суми податків і зборів (обов’язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Відповідно до ст. 4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” платники податків зобов’язані подавати податкову звітність до органу Державної податкової служби у строки, визначені цим Законом, тобто на протязі 40 календарних днів після закінчення звітного податкового періоду –кварталу.

Відповідач звіти про фінансово-господарську діяльність до органів державної податкової служби не подає з 2005 року, заборгованості перед бюджетом не має, що стверджується довідкою ДПІ у м.Вінниці №15948/10/15 від 09.10.2006 року.

Це стало підставою до звернення позивача з позовом до суду в силу наданих йому п.17 ст.11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 року повноважень.

Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 38 Закону України від 25.05.2003р. №755-ІV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” неподання протягом року органам Державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону є підставою для скасування державної реєстрації та припинення юридичної особи.

З урахуванням наведеного, позов підлягає задоволенню.

Керуючись розділом VII, ч.4 ст.94, ст.ст. 7, 71, 86, 160, 162, 163, 167, 255, 257 КАС України,

ПОСТАНОВИВ :


1.          Позов задовольнити.

2.          Скасувати державну реєстрацію- Вінницької обласної асоціації "Землевласник Поділля"(м.Вінниця, пл.Жовтнева,1/к.212), зареєстрована Управлінням юстиції Вінницької області 16.07.02р. свідоцтво № 276, ідентифікаційний код 26244260 .

3.          Припинити юридичну особу –Вінницької обласної асоціації "Землевласник Поділля"(м.Вінниця, пл.Жовтнева,1/к.212), зареєстрована Управлінням юстиції Вінницької області 16.07.02р. свідоцтво № 276, ідентифікаційний код 26244260 .

4.          Копію даної постанови, окрім сторін, надіслати державному реєстратору м.Вінниці для виконання вимог встановлених ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.


Відповідно до ст. 186 КАС України постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. При цьому апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження , якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до суду апеляційної інстанції через суд , який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.


Відповідно до ст. 254 КАС України постанова набирає законної сили після закінченя строку подання заяви про апеляційне оскарження. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений цим Кодексом, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає сили після закінчення цього строку.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.


Суддя Мінєєва Н.В.