Рішення №291451


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ


06 грудня 2006 р.           Справа 2/458-06


за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-австрійсько-німецьке підприємство "Укрінтерцукор", м. Київ

до:Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Сервіс", с. Гостине, Немирівський район, Вінницька область

про стягнення 65200 грн.


Головуючий суддя Мельник П.А.

При секретарі судового засідання Воробйова І.А.

Представники:

          позивача : Титаренко Т.І.

          відповідача : Артоуз Т.С.


Заявлено позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-австрійсько-німецьке підприємство «Укрінтерцукор», м. Київ до Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Сервіс», с. Гостине, Немирівський район, Вінницька область про стягнення 65200 грн. заборгованості згідно договору фінансового лізингу рухомого майна № 61 від 25.06.1998 р.

Позивач в судовому засіданні позовні вимоги підтримав.

Відповідач в судовому засіданні та у відзиві на позов №1 від 1.12.2006р. позовні вимоги визнав.

Розглянувши матеріали справи та додані докази, вислухавши пояснення представників сторін, суд, -

В С Т А Н О В И В:


25 червня 1998 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-австрійсько-німецьке підприємство "Укрінтерцукор" (надалі-Позивач) та Колективне сільськогосподарське підприємство "ім. Богдана Хмельницького" (після реформування Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Сервіс") (надалі-Відповідач) уклали договір фінансового лізингу рухомого майна б/к №61..

Згідно п. п. 1.1., 3.1., 3.2. договору №61 Лізингодавець (Позивач) передав належний йому на праві власності об'єкт лізингу Лізингоодержувачу (Відповідачу), а Лізингоодержувач прийняв об'єкт лізингу у виключне користування за відповідну плату, відповідно до строків та інших умов, які означені у даному договорі.

На підставі акту приймання - передачі від 25.06.1998 р., накладної №56 від 25.06.1998 та довіреності ГАЖ №521496 від 24.06.1998 Позивач передав, а Відповідач прийняв у користування 5 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

1.          культиватор "Європак - 6000" зав.№08051246,

2.          обприскувач "S-320" зав.№10051196,

3.          сівалку "Мультикорн" зав.№0295358,          

4.          копач "R-6" зав.№12050147,

5. навантажувач "L-6" зав.№21-706-028.

Згідно п. п. 7.1. - 7.5., 9.4.2 договору №61 та протоколу №1 до договору №61 Відповідач за користування об'єктом лізингу зобов'язувався своєчасно і повністю вносити періодичні лізингові платежі відповідно до обсягів та строків, означених у протоколі №1, який є невід'ємною частиною даного договору.

Згідно п. 9.4.3. договору у зв'язку із несплатою двох чергових лізингових платежів, Відповідач повернув Позивачу 3 одиниці сільськогосподарської техніки, відповідно до акту здачі-приймання від 23.06.2000 та накладної №123 від 23.06.2000 р.

01.12.2002 між Позивачем та Відповідачем була підписана угода про зміни до договору №61, згідно якої Сторони прийшли до згоди, що:

1)Лізингоодержувач повертає об'єкт лізингу Лізингодавцю;

2)несплачені станом на 01.12.2002 платежі у розмірі 285 037,01 грн. сплачуються протягом 5-ти років згідно графіка, який визначений в угоді про зміни до договору №61.

В рахунок погашення боргу Відповідач передав :

1.- 15.12.2002 - 400 л. бензину на суму 720 грн., згідно накладної №6,

2.- 13.01.2003 - 200 л. бензину на суму 340 грн., згідно накладної №1,

3.- 10.02.2003 - 300 л. бензину на суму 480 грн., згідно накладної №2,

4.- 06.03.2003 - 200 л. бензину на суму 300 грн., згідно накладної №3,

5.- 31.03.2003 - перераховано кошти на суму 1 000 грн. виписка з банку від 28.03.2003,

6.- 28.08.2003 - 26,156 т. ячменя на суму 17 001,40 грн., згідно накладної №13,

7.- 26.10.2003 - 9,228 т. кукурудзи на суму 4 429,44 грн., згідно накладної №3 .

Всього Відповідач передав в рахунок погашення боргу : 24 270,80 грн.

13.10.2005 Позивач звернувся до господарського суду Вінницької області у зв'язку з тим, що Відповідач не виконав свої зобов'язання щодо сплати чергових платежів (01.10.2004, 01.01.2005, 01.10.2005), які визначені в угоді про зміни до договору №61.

Рішенням господарського суду Вінницької області №12/337-05 від 17.11.2005 позов задоволений повністю.

На сьогоднішній день настав час сплати чергових платежів згідно графіка, який визначений в угоді до договору №61, а саме :

01.01.2006-32 600 грн., 01.10.2006-32 600 грн.

Однак, Відповідач свого зобов'язання, щодо сплати цих чергових платежів не виконав.

Станом на 16 жовтня 2006 р. сума заборгованості Відповідача перед Позивачем складає 65 200 грн., що також підтверджується актом звірки взаємних розрахунків.

Згідно ст. 11 Закону України «Про фінансовий лізинг»сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому договором.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову.

На підставі викладеного, враховуючи, що позов підтверджений матеріалами справи, відповідачем визнаний, тому підлягає задоволенню з віднесенням судових витрат на відповідача, відповідно до ст. 49 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись, ст.. 11 Закону України «Про фінансовий лізинг», ст. ст. 525, 526, ЦК України, ст. ст. 4-3, 4-5, 22, 32, 33, 43, 47-1, 49, 78, 82 - 84, 85, 115, 116 ГПК України, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовільнити.

Стягнути з сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Сервіс», с. Гостине, Немирівського району, Вінницької області, р/р 260008240 в ВОД АППБ «Аваль», м. Вінниця, МФО 302247, код 02128968 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-австрійсько-німецьке підприємство «Укрінтерцукор», 02032, м. Київ, вул.. Саксаганського, 93б, код 20036069, р/р 26005302002735 в АКБ «Мрія», м. Київ, МФО 321767, 65200 (шістдесят п’ять тисяч двісті грн.) основного боргу, 652 (шістсот п’ятдесят дві грн.) державного мита, 118 (сто вісімнадцять грн.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Мельник П.А.

Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.85ГПК України 06.12.06