Рішення №291477


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

"28" листопада 2006 р. 11:42

справа № 20-2/290


Господарський суд міста Севастополя в складі:

судді Шевчук Н.Г.,


при секретарі: Соколові Д.В.,


представника Севастопольського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів –Федорова М.Б.

представника приватного підприємства „Хімагромаркетинг” –Тюшляєва А.В.,


розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Севастопольського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів до приватного підприємства „Хімагромаркетинг” про зобов’язання надати звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів,

в с т а н о в и в:


Севастопольське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулось в суд з позовною заявою до приватного підприємства „Хімагромаркетинг” про зобов’язання надати звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Позов мотивовано порушенням відповідачем вимог Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 № 875-ХІІ та Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями) установами й організаціями штрафних санкцій у відділення Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку і використання цих коштів, затвердженого Постановою КМУ № 1767 від 28.12.2001 щодо представлення у 2005 році щорічного звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за затвердженою формою.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, вважає їх обґрунтованими та просить позов задовольнити.

Відповідач позов не визнав, зазначивши, що жодним діючим нормативно-правовим актом не передбачено, що реєстрація у Фонді здійснюється шляхом надання звіту Фонду, таким чином процедура реєстрації повинна передувати процедурі надання звіту та він не може надати звіт про працевлаштування інвалідів з порушенням процедури реєстрації у Фонді (вх. № 34220 від 28.11.2006).

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши інші докази в межах позовних вимог, суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити з таких підстав.


Відповідно до статті 10 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”№ 875-12 від 21.03.91 (далі - Закон) фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Виходячи з Положення про Севастопольське міське відділення Фонду України соціального захисту інвалідів, затвердженого директором Фонду 01.11.2002, відділення є територіальним органом урядового органу державного управління –Фонду соціального захисту інвалідів, на яке, зокрема, покладено здійснення в установленому порядку виконання загальнодержавних програм соціального захисту інвалідів і фінансування заходів по соціально-трудовій і професійній реабілітації інвалідів, для створення робочих місць для інвалідів.

Відповідно до статті 19 Закону для усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів в розмірі 4 % від загальної кількості працюючих, якщо кількість працюючих від 8 до 25 чоловік –встановлюється норматив у кількості 1 робочого місця.

Згідно з підпунктом 2 пункту 4 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою КМУ № 1434 від 26.09.2002 (далі - Положення) Фонд відповідно до покладених на нього завдань забезпечує реєстрацію у територіальних відділеннях Фонду підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і господарювання, на яких працює 8 і більше чоловік, та одержання від них звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Згідно зі статтею 8 Закону державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 1 Положення Фонд соціального захисту інвалідів є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому.

Згідно з пунктом 9 вказаного Положення для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням з Мінпраці утворюються територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності його працівників.

Відповідно до пункту 2 Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого постановою КМУ № 1767 від 28.12.2001 підприємства, на яких працює 8 і більше чоловік, реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) за своїм місцезнаходженням і щороку не пізніше 1 лютого подають до зазначених відділень звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою, що затверджується наказом Мінпраці за поданням Фонду та погоджується з Держкомстатом.

Порядок реєстрації у Фонді, строки подання йому звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та перевірки щодо її реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подачі щорічного звіту визнаються Кабінетом Міністрів України.

Прикінцевими положеннями цього Закону передбачалось, що Кабінет Міністрів України у 5-ти місячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен прийняти відповідні акти, що випливають із цього Закону. Однак, Кабінетом Міністрів України по теперішній час порядок реєстрації підприємств у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів та строки подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів не визначено.

Згідно зі статтею 70,71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування.

На підставі викладеного суд не приймає до уваги доводи позивача про те, що реєстрація відповідача Фондом визначається шляхом надання звіту Фонду про зайнятість і працевлаштування інвалідів, оскільки згідно зі статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” реєстрація у Фонді передує наданню звіту.

Тому позовні вимоги про зобов’язання приватного підприємства „Хімагромаркетинг” надати звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів на підприємстві за 2005 рік Севастопольському міському відділенні Фонду соціального захисту інвалідів є такими, що не підлягають задоволенню.


Враховуючи викладене, керуючись статтями 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України №2747-ІV від 06.07.2005, суд


п о с т а н о в и в:


У задоволені адміністративного позову відмовити повністю.Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Севастопольського апеляційного господарського суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня складання постанови в повному обсязі заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку частини п’ятої статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана в строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

Суддя Н.Г.Шевчук

          

04.12.2006