Рішення №291502

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2006 р. Справа № 386/4-06

Суддя господарського суду Київської області Попікова О.В, розглянувши справу

За позовом

Державної податкової інспекції у Вишгородському районі,

м. Вишгород

до

Товариства з обмеженою відповідальністю “Електро”, смт. Димер

про

стягнення 5539,49 грн.

секретар судового засідання: Холоденко Н.О.


за участю представників:

від позивача

Назарець О.С., за дов. від 19.10.06р. № 14322/08/10;

від відповідача

Коваль А.А. (паспорт).

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 14.11.2006р. о 12 год. 50 хв. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено на 24.11.2006р., про що повідомлено сторін після проголошення вступної та резолютивної частини постанови.


Обставини справи:

До господарського суду Київської області 09.10.06р. надійшла позовна заява ДПІ у Вишгородському районі до Товариства з обмеженою відповідальністю “Електро” про стягнення 5539,49 грн. податкової заборгованості. Позовні вимоги обґрунтовані приписами пункту 2.3 статті 2 та підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України „Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000р. з огляду на те, що станом на 13.10.06р. загальна сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю “Електро” перед бюджетом становить 5539,49 грн., яка в добровільному порядку відповідачем не сплачена.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.10.06р. відкрито провадження у даній адміністративній справі.

14.11.06р. присутній у судовому засіданні представник відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю “Електро” заявив усне клопотання про відстрочку виконання рішення суду терміном на 6 (шість) місяців, вказане клопотання мотивоване тим, що відповідач знаходиться у скрутному фінансовому становищі.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд,


встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Електро” станом на 13.10.06р. має податкову заборгованість перед бюджетом загалом на суму 5539,49 грн., що складається з:

-          податку на додану вартість на суму 5173,05 грн.;

-          податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів на суму 366,44 грн.

Згадана заборгованість підтверджується наявними у матеріалах справи: копіями декларацій з ПДВ, копією розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів від 15.01.04р. № 45; та розрахунком податкового боргу ТОВ “Електро” станом на 13.10.06р.

Позивачем відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” направлено відповідачу першу податкову вимогу від 23.02.04р. № 1/134 на загальну суму податкового боргу за узгодженим податковим зобов’язанням в розмірі 100,44 грн. (31.03.04р. вручена відповідачу); 17.05.04р. ДПІ у Вишгородському районі направила відповідачу другу податкову вимогу № 2/353 на загальну суму податкового боргу за узгодженим податковим зобов’язанням в розмірі 41,32 грн. (19.05.04р. вручена відповідачу).

14.06.04р. ДПІ у Вишгородському районі було проведено камеральну перевірку своєчасності сплати ПДВ товариством з обмеженою відповідальністю “Електро”, в ході перевірки працівниками ДПІ встановлено факт порушення відповідачем п.п. 5.3.1, п. 5.3 статті 5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, за результатами перевірки складено акт № 248/7/15-2-16/30770187. Позивачем 14.06.04р. винесено податкове повідомлення-рішення №0003341500/0, яким відповідачу визначена сума штрафу з ПДВ на підставі підпункту 17. 1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” в розмірі 10% узгодженої суми податкового зобов’язання, сплаченої з затримкою, і яка становить: 335,59 грн.(14.06.04р. вручене відповідачу). Згадане податкове повідомлення рішення не було оскаржено ні в судовому, ні в адміністративному порядку.

ДПІ у Вишгородському районі було проведено перевірку своєчасності сплати ТОВ “Електро” податкового зобов’язання з податку на додану вартість за квітень місяць 2004 р., перевіркою встановлено факт порушення п.п. 5.3.1, п. 5.3 статті 5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, а саме: несвоєчасно сплачено ПДВ за квітень 2004р., за результатами перевірки складено акт від 18.07.06р. № 262/7/15-317/30770187.

18.07.06р. ДПІ у Вишгородському районі винесено податкове повідомлення-рішення №0002491502/0, яким відповідачу визначена сума штрафу з ПДВ на підставі підпункту 17. 1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” в розмірі 50% узгодженої суми податкового зобов’язання, сплаченої з затримкою, і яка становить: 203,69 грн.(18.07.06р. розміщене на дошці податкових оголошень); податкове повідомлення-рішення №0002511502/0, яким відповідачу визначена сума штрафу з ПДВ на підставі підпункту 17. 1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” в розмірі 10% узгодженої суми податкового зобов’язання, сплаченої з затримкою, і яка становить: 33,56 грн.(18.07.06р. розміщене на дошці податкових оголошень); податкове повідомлення-рішення №0002501502/0, яким відповідачу визначена сума штрафу з ПДВ на підставі підпункту 17. 1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” в розмірі 20% узгодженої суми податкового зобов’язання, сплаченої з затримкою, і яка становить: 35,19 грн.(18.07.06р. розміщене на дошці податкових оголошень). Згадані податкові повідомлення рішення не були оскаржені ні в судовому, ні в адміністративному порядку.

          Відповідно до ввідної частини Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів),включаючи збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Саме цим Законом і запроваджене поняття податкового зобов’язання, податкового боргу, як податкового зобов'язання узгодженого платником податків або встановленого судом, але не сплаченого у встановлений строк, а також пені, нарахованої на суму такого податкового зобов'язання.

Приписами підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачено, що активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду. В інших випадках платники податків самостійно визначають черговість та форми задоволення претензій кредиторів за рахунок активів, вільних від заставних зобов’язань забезпечення боргу. Відповідно до пункту 1.6 статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” примусове стягнення - звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків.

Також Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” визначений і порядок погашення податкового боргу платника податків за узгодженим податковим зобов’язанням та порядок звернення стягнення на активи платника податків за узгодженим податковим зобов’язанням. Зокрема, приписами підпункту 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачено, що у разі коли інші, передбачені цим Законом, заходи з погашення податкового боргу не дали позитивного результату, податковий орган здійснює за платника податків та на користь держави заходи щодо залучення додаткових джерел погашення узгодженої суми податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а за їх недостатності - шляхом продажу інших активів такого платника податків. Стягнення коштів здійснюється шляхом надіслання банку, обслуговуючому платника податків, платіжної вимоги на суму податкового боргу або його частини. Продаж інших активів здійснюється на підставі рішення податкового органу, підписаного його керівником та скріпленого гербовою печаткою податкового органу.

Відповідно до вимог частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

ДПІ у Вишгородському р-ні. довела той факт, що проведені нею заходи, спрямовані на погашення податкового боргу ТОВ “Електро” не дали позитивного результату. Зокрема: активи відповідача в порядку статті 8 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” були передані в податкову заставу, про що 18.05.03р. зроблено запис у Державному реєстрі застав рухомого майна за № 1738-2742.

З огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку про правомірність позовних вимог та можливість їх задоволення з огляду на вимоги підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

          Відповідно до вимог статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), суд у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення. Під відстрочкою виконання рішення слід розуміти відкладення чи перенесення виконання рішення на новий строк, який визначається господарським судом.

          Враховуючи матеріальний інтерес сторін, їх фінансовий стан, беручи до уваги, що позивач не заперечує проти відстрочки виконання рішення господарський суд вважає за можливе задовольнити клопотання відповідача про відстрочку виконання рішення на підставі статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України терміном на 6 (шість) місяців.

Судові витрати розподіляються відповідно до ч. 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 71, 94, 158 –163, Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд


постановив:

          1. Позов задовольнити повністю.

          2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Електро” (07330, Київська обл., Вишгородський р-н., смт. Димер, вул. Дніпровська, 8, код 30770187) на користь Державної податкової інспекції у Вишгородському р-ні (07300, Київська обл., м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1А, код 13717811, р/р 614101000024/0 ВДК в Київській області) –5539 (п’ять тисяч п’ятсот тридцять дев'ять гривень) 49 коп. податкової заборгованості.

          3. Відстрочити виконання рішення терміном до 14 травня 2007 року.


Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

          Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України.Суддя Попікова О. В.


Дата складення та підписання постанови в повному обсязі –24.11.2006 року.