Рішення №291503

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16

тел. 230-31-77

ПОСТАНОВА

Іменем України


"01" грудня 2006 р. Справа № 387/4-06

Суддя господарського суду Київської області Попікова О.В, розглянувши справу

За позовом

Державної податкової інспекції у Вишгородському районі, м. Вишгород

до

Приватного підприємства „Бурса”, м. Вишгород

про

Стягнення 1658,99 грн.

секретар судового засідання: Холоденко Н.О.


за участю представників:

від позивача

Назарець О.В., дов. від 19.10.06р. № 16322/08/10

від відповідача

не з’явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належно.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 01.12.2006р. о 10 год. 10 хв. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено на 06.12.2006р., про що повідомлено сторін після проголошення вступної та резолютивної частини постанови.


Обставини справи:


До господарського суду Київської області 23.10.06р. надійшла позовна заява ДПІ у Вишгородському р-ні. (далі –позивач) до ПП „Бурса” про стягнення 1658,99 грн. податкової заборгованості. Позовні вимоги обґрунтовані приписами пункту 2.3 статті 2 та підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України „Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000р з огляду на те, що станом на 13.10.06р. загальна сума заборгованості ПП „Бурса” перед бюджетом становить 1658,99 грн., яка в добровільному порядку відповідачем не сплачена.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.10.06р. відкрито провадження у даній адміністративній справі.

У зв’язку з поверненням ухвали про відкриття провадження у адміністративній справі № 387/4-06, яка була направлена на адресу господарським судом Київської області був зроблений судовий запит в порядку статті 69,71 КАС України від 14.11.06р. до Головного управління статистики у Київській області. У відповіді на вказаний запит від 27.11.06р.№ 02/2-08/1284 Головне управління статистики у Київській області надало інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Київській області з якої вбачається, що Приватне підприємство „Бурса” юридична адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, проспект Івана Мазепи, 9, ідентифікаційний код –33251789.

Враховуючи, що представник відповідача в судове засідання не з'явився, відзиву на позовну заяву не надав, хоча про день, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином ухвалами суду, справа відповідно до частини 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України розглядається за наявними в ній матеріалами, без участі представника відповідача.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд,

встановив:


Приватне підприємство „Бурса” станом на 13.10.06р.” має податкову заборгованість перед бюджетом загалом на суму 1658,99 грн., що складається з:

          1.Податку на прибуток на суму 339,99 грн.

          2.Податку на додану вартість на суму 1319,00 грн.

Згадана заборгованість підтверджується наявними у матеріалах справи: розрахунком від 19.10.06р. №14381/7/24 суми податкового боргу станом на 13.10.06р., актом від 28.07.05. № 347/7/15-1-16/210 про результати перевірки своєчасності подання податкової звітності, копією податкової декларації з ПДВ, рішенням від 14.11.05р. №24 про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу, актом від 22.03.06р. №418/33 про порушення платіжної дисципліни, корінцем податкового повідомлення-рішення, корінцями першої та другої податкових вимог.

ДПІ у Вишгородському р-ні. проведено перевірку своєчасності подання податкової звітності, внаслідок чого працівниками ДПІ було встановлено порушення відповідачем:

1.Ст. 4, п.4.1, п.п. 4.1.4 ЗУ "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами" в редакції від 21.12.2000р. №2181-ІІІ

2.вимог п.п.17.1.7 п.17.1 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

За результатами перевірки було складено акт від 28.07.05р. № 347/7/15-1-16/210. На підставі цього акта позивачем винесено податкове повідомлення-рішення від 28.07.05р. №0002331501/0, яким відповідачу визначена загальна сума податкового зобов’язання з податку на прибуток приватних підприємств, і яка становить 340,00 грн. (штрафна санкція).

Згадане податкове повідомлення-рішення не було оскаржено відповідачем ні в судовому, ні в адміністративному порядку.

Позивачем відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” направлено відповідачу першу податкову вимогу від 10.08.05р. № 1/738 на суму податкового боргу за узгодженим податковим зобов’язанням в розмірі 340,00 грн.–основний борг (розміщено на дошці податкових оголошень про що складено акт від 17.08.05р. №54); 16.09.05р. ДПІ у Вишгородському р-ні. направила відповідачу другу податкову вимогу № 2/848 на суму податкового боргу за узгодженим податковим зобов’язанням в розмірі 340,00 грн., –основний борг (розміщено на дошці податкових оголошень про що складено акт від 13.10.05р. №80).

19.09.05р Приватним підприємством „Бурса” до ДПІ у Вишгородському р-ні. було подано податкову декларацію з ПДВ за серпень 2005р. від 19.09.05р. вих. №25692 якою визначена сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного періоду, і яка становить 1319,00 грн.

          Відповідно до ввідної частини Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” цей Закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів),включаючи збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Саме цим Законом і запроваджене поняття податкового зобов’язання, податкового боргу, як податкового зобов'язання узгодженого платником податків або встановленого судом, але не сплаченого у встановлений строк, а також пені, нарахованої на суму такого податкового зобов'язання.

Приписами підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачено, що активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду. В інших випадках платники податків самостійно визначають черговість та форми задоволення претензій кредиторів за рахунок активів, вільних від заставних зобов’язань забезпечення боргу. Відповідно до пункту 1.6 статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” примусове стягнення - звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків.

Також Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” визначений і порядок погашення податкового боргу платника податків за узгодженим податковим зобов’язанням та порядок звернення стягнення на активи платника податків за узгодженим податковим зобов’язанням. Зокрема, приписами підпункту 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачено, що у разі коли інші, передбачені цим Законом, заходи з погашення податкового боргу не дали позитивного результату, податковий орган здійснює за платника податків та на користь держави заходи щодо залучення додаткових джерел погашення узгодженої суми податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а за їх недостатності - шляхом продажу інших активів такого платника податків. Стягнення коштів здійснюється шляхом надіслання банку, обслуговуючому платника податків, платіжної вимоги на суму податкового боргу або його частини. Продаж інших активів здійснюється на підставі рішення податкового органу, підписаного його керівником та скріпленого гербовою печаткою податкового органу.

Відповідно до вимог частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

ДПІ у Вишгородському р-ні довела той факт, що проведені нею заходи, спрямовані на погашення податкового боргу ПП „Бурса” не дали позитивного результату.

З огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку про правомірність позовних вимог та можливість їх задоволення з огляду на вимоги підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Судові витрати розподіляються відповідно до ч. 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 71, 94, 158 –163, Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд


постановив:


          1. Позов задовольнити повністю.

          2 Стягнути Приватного підприємства „Бурса” (07300, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, проспект Івана Мазепи, 9, ідентифікаційний код –33251789.) на користь державної податкової інспекції у Вишгородському р-ні (07300, Київська обл., м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1А, код 13717811, р/р 614101000024/0 ВДК в Київській області) –1658 (одна тисяча шістсот п’ятдесят вісім гривень) 99 коп. податкової заборгованості.


Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

          Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України.
Суддя Попікова О. В.


Дата складення та підписання постанови в повному обсязі –06.12.2006 року.