Рішення №291921

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


15.11.2006                                                                                           № 26/263

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Капацин Н.В.

суддів:                                         Андрієнка В.В.

                                        Моторного О.А.

при секретарі:                              Кулачок О.А.

За участю представників:

від позивача - Кучма Н.В. (довір. № 3189 від 22.09.06)

відповідача– Караульний С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк” в особі Печерської філії ЗАТ "Приватбанк"

на рішення Господарського суду м.Києва від 13.09.2006

у справі № 26/263 (Пінчук В.І.)

за позовом                               Закритого акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк"

до                                                   Приватного підприємєця Караульного Сергія Володимировича

          

                    

про                                                  стягнення 9131,06 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.09.06 у справі № 26/263 частково задоволені позовні вимоги Закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк” в особі Печерської філії ЗАТ „ПриватБанк”, стягнуто з приватного підприємця Караульного Сергія Володимировича на користь Закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк” в особі Печерської філії ЗАТ „ПриватБанк” 7 500 грн. отриманих відповідачем коштів, 83,78 грн. державного мита та 96,92 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, в іншій частині позову відмовлено.

Рішення суду першої інстанції ґрунтується на тому, що відповідач 05.07.05 здійснив зняття готівки на суму помилково зарахованих коштів, тобто в сумі 7 500 грн., що не заперечується відповідачем і підтверджується актом від 09.08.06. Позивач безпідставно нарахував відповідачу відсотки за користування овердрафтом на карті так, як договір овердрафту між сторонами не укладався, а відповідач отримав зайві кошти в сумі 7 500 грн. з вини самого позивача.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, позивач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить Київський апеляційний господарський суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 13.09.2006 та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В апеляційній скарзі позивач вказує на те, що клієнт СПД Караульний С.В. 05.07.05 здійснив зняття готівки на суму помилково зарахованих коштів по корпоративній картці, в результаті чого виник овердрафт на карті. Відповідно до п. 2.2.12 договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування № К312ZU від 14.04.04 клієнт згідно тарифів сплачує відсотки за користування овердрафтом. Таким чином у зв’язку з неповерненням незаконно отриманих коштів, заборгованість СПД Караульного за користування овердрафтом становить 9 131,06 грн. Позивач помилково зарахував відповідачу 7 500 грн., які відповідач відповідно до пункту 2.2.11 договору повинен був повернути банку еквівалентну суму грошей протягом трьох робочих днів від дати надходження від банку повідомлення. Відповідач зняв ці кошти з карткового рахунку, а тому відповідно до положень пункту 6.2 договору клієнт повинен сплатити банку пеню в розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу за кожен день, починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення грошей включно, яка не може перевищувати 10% суми переказу.

Дослідивши доводи апеляційної скарги, наявні матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін колегія суддів встановила наступне:

Відповідно пункту 1.1 договору № К312ZU від 14.04.04, укладеного між Закритим акціонерним товариством комерційним банком „ПриватБанк” в особі Печерської філії ЗАТ „ПриватБанк” і Приватним підприємцем Караульним Сергієм Володимировичем, банк відкриває Клієнту поточний рахунок у національній та іноземній валюті (в тому числі картковий) та/або його (їх) розрахунково-касове обслуговування відповідно до діючих нормативних актів Національного банку України.

Банк активізував корпоративні картки до спецкарткового рахунку № 26050151515701. На підставі платіжного доручення № 8 від 23.07.04 зараховано суму 7 500 грн. з призначенням платежу: „#6762462006548405*3006„ де 6762462006548405 номер корпоративної картки для зарахування коштів, 3006 – термін дії картки. Банк повернув перераховані кошти на поточний рахунок № 26050151515701 клієнта Караульного С.В., у зв’язку з невірним зазначенням призначення платежу (вірний термін дії картки – 0306). Після проведення правильного платежу для поповнення корпоративної картки на спец картковий рахунок було повторно проведено платіжне доручення № 9 від 23.07.04 з правильним призначенням платежу: „#6762462006548405*0306„. На спецкартковий рахунок були зараховані кошти в розмірі 7 500 грн., а на корпоративну картку зараховано 15 000 грн.

Караульний С.В. здійснив зняття готівки на суму 7 500 грн., помилково зарахованих коштів по корпоративній картці.

Закрите акціонерне товариство комерційний банк „ПриватБанк” в особі Печерської філії ЗАТ „ПриватБанк” звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Приватного підприємця Караульного Сергія Володимировича заборгованості по спецкартковому рахунку № 26050151515701 у сумі 9 131,06 грн. Позивач посилається на те, що в результаті зняття відповідачем готівки на суму помилково зарахованих коштів по корпоративній картці виник несанкціонований овердрафт на карті.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.09.06 у справі № 26/263 частково задоволені позовні вимоги Закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк”, в частини стягнення 7 500 грн. отриманих відповідачем коштів. Судом першої інстанції відмовлено позивачу в задоволенні щодо стягнення прострочених процентів та пені.

Відповідно до пункту 2.2.11 договору у разі помилкового переказу коштів на рахунок Клієнта, останній зобов”язується протягом трьох робочих днів від дати надходження від банку повідомлення повернути Банку еквівалентну суму грошей. Пункт 2.2.12 даного договору передбачає, що при виникненні перевитрати платіжного ліміту по будь-який з карт, до 15 числа місяця, наступного за звітним , відшкодувати вказані перевитрати та комісію Банку, обумовлену в тарифах, шляхом внеску коштів на картковий рахунок або шляхом перерозподілу грошових коштів по КПК.

Пункт 6.2 договору встановлює, що у разі порушення Клієнтом встановленого законом зобов’язання, передбаченого пунктом 2.2.11, Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого платежу за кожен день, починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення грошей включно, яка не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.

Відповідно до пункту 2.10 Правил користування пластиковою карткою та Постанови Правління Національного банку України від 19.04.05 № 137 „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здіснення операцій з їх застосуванням”, овердрафт – короткостроковий кредит, який надається банком клієнту в разі перевищення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на його картрахунку або встановленого ліміту кредитування. Кредитна лінія під операції з платіжними картками відкривається банком на визначений термін та в межах установленого договором ліміту (заборгованості або граничної суми) кредитування. Строк дії кредитної лінії відкривається під платіжні картки, визначається договором між клієнтом та емітентом. У разі несвоєчасного повернення боргу за кредитом, наданим клієнту для проведення операцій за платіжними картками, та сплати процентів (комісій) банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором або актом цивільного законодавства. Банком не надавався кредит відповідачу, не укладався між позивачем та відповідачем відповідний договір, як не укладався і договір овердрафту. Враховуючи наведене, нарахування позивачем відсотків за користування овердрафтом є безпідставним.

Пункт 3.22 Положення про порядок емісії платіжних карток і здіснення операцій з їх застосуванням встановлює, що незалежно від платіжної схеми та типу (виду) платіжних карток на картрахунку може виникати заборгованість держателя платіжної картки перед банком-емітентом, що не була обумовлена договором і не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення, ця заборгованість може виникнути в разі, зокрема виникнення технічних помилок у роботі обладнання емітента, еквайра або процесингового центру. Пункт 2.2.11 договору № К312 ZU від 14.04.04 встановлює, що у разі помилкового переказу коштів на рахунок Клієнта – протягом трьох робочих днів від дати надходження від банку повідомлення повернути Банку еквівалентну суму грошей. Суд першої інстанції правомірно зазначив в рішенні, що відповідач отримав зайві кошти в сумі 7 5000 грн. з вини самого позивача. В матеріалах справи відсутні докази повідомлення банком відповідача, як того вимагає пункт 2.2.11, про помилковий переказ коштів на рахунок клієнта, які останній повинен повернути банку протягом трьох робочих днів. Тому посилання ЗАТ комерційного банку „ПриватБанк” на пункт 6.2 договору та нарахування пені є безпідставним.

          За таких обставин, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано прийшов до висновку про незадоволення позовних вимог Закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк” в особі Печерської філії ЗАТ „ПриватБанк” в частині стягнення заборгованості за користування овердрафтом, рішення Господарського суду міста Києва від 13.09.06 по даній справі відповідає вимогам чинного законодавства, фактичним обставинам і матеріалам справи, підстав для його скасування не вбачається.


Керуючись ст.ст. 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд,-


ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення Господарського суду міста Києва від 13.09.06 у справі № 26/263 залишити без змін, апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк” в особі Печерської філії ЗАТ „ПриватБанк” без задоволення.

2. Матеріали справи № 26/263 повернути до Господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя                                                                      Капацин Н.В.


Судді                                                                                          Андрієнко В.В.


                                                                                          Моторний О.А.22.11.06 (відправлено)