Рішення №293438


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я


"24" листопада 2006 р. Справа № 11/292


За позовом ТзОВ фірма “Міжрегіональні ресурси” Лтд м.Луцьк

до відповідача: МПП “Фортуна” м.Дубровиця

про стягнення 4 553 грн. 62 коп. заборгованості по розрахунках, пені, збитків, завданих

внаслідок інфляції та річних


Суддя Грязнов В.В.


Представники:

від позивача-           Собковський А.С., юрисконсульт (довіреність №08 від 10.01.2006р.);

від відповідача- не з’явився.


В судове засідання 24 листопада 2006р. відповідач не з'явився, хоч про час та місце слухання справи був повідомлений у встановленому порядку. Отримання відповідачем ухвали суду стверджується повідомленням відділення підприємства зв’язку.

Представник позивача не заявив клопотання про технічну фіксацію судового процесу. Суддею роз’яснено стороні статті 20, 22, 91, 107 ГПК України. Відводу судді не заявлено.

Суть спору: Позивач звернувся до господарського суду з заявою про стягнення з відповідача 2607грн.32коп. заборгованості по розрахунках за отриманий товар, 282 грн. 46 коп. пені та 1342грн.47коп. штрафу згідно укладеного договору, а також 253грн.45коп. збитків, завданих внаслідок інфляції та 67грн.92коп. 3% річних.

Відповідач не подав суду витребуваного ухвалою від 14.11.2006р. відзиву на позов та доказів сплати боргу, вимог не заперечив. Проте, до канцелярії господарського суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи на іншу дату в зв’язку з перебуванням керівника і головного бухгалтера підприємства на лікарняному. Клопотання відповідача не підлягає задоволенню з наступних підстав. Причини, з яких не забезпечена явка в судове засідання представника не можуть розцінюватися як поважні, оскільки, викладене у письмовому клопотанні не підтверджено жодним доказом; разом з тим, тимчасова відсутність на підприємстві працівника не може слугувати підставою для відкладення вирішення господарського спору, оскільки коло представників сторін в господарському судочинстві не обмежено нормами чинного законодавства.

Суд вбачає, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду заяви без участі відповідача.

В результаті розгляду матеріалів справи господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Міжрегіональні ресурси”-постачальник та мале приватне підприємство “Фортуна”-покупець 03.09.2005р. уклали договір поставки № 125Р (надалі в тексті Договір). Згідно з п.1.1 Договору постачальник зобов’язувався поставити товари в асортименті, а покупець –прийняти та оплатити їх вартість. Оплата продукції здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару. (п.2.2 Договору). Строк дії договору –до 31.01.2008р. (п.7.1 Договору). Договір підписаний уповноваженими особами ТзОВ фірми “Міжрегіональні ресурси” та МПП “Фортуна” і скріплений відбитками їх печаток; змін та доповнень до Договору сторони не вносили.

Фактично, через представників Кондратюк В. та Юдко Н.М., які діяли на підставі довіреності №б/н від 03 вересня 2005р. згідно накладних №022236 від 20.09.2005р., №022886 від 27.09.2005р., №023447 від 04.10.2005р., №024206 від 11.10.2005р., №024881 від 18.10.2005р., №026172 від 01.11.2005р., №027487 від 15.11.2005р., №027488 від 15.11.2005р.№029460 від 06.12.2005р. та №031675 від 27.12.2005р. позивач передав відповідачу товари в асортименті на загальну суму 14834 грн. 56 коп., що стверджується підписами уповноважених осіб ТзОВ фірми “Міжрегіональні ресурси” та МПП “Фортуна” на вищевказаних накладних та відбитками печаток сторін.

В рахунок погашення заборгованості відповідач платіжними дорученнями від 30.09.2005р., 25.10.2005р., 11.11.2005р., 06.12.2005р., 29.12.2005р., 16.03.2006р., 30.03.2006р. перерахував 12227 грн. 24 коп.

Таким чином, сума основного боргу відповідача становить 2 607 грн. 32 коп.

Покликаючись на п.5.1 Договору, позивач нарахував пеню за період з 26.01.2006р. по 25.07.2006р., сума якої складає 282 грн. 46 коп. та 1342 грн. 47 коп. штрафу.

На підставі ст. 625 Цивільного кодексу України, позивач нарахував 253 грн. 45 коп. збитків, завданих внаслідок інфляції за період з 26.01.2006р. по 07.11.2006р. та 67 грн. 92 коп. 3% річних за період з 26.01.2006р. по 06.11.2006р.

В судовому засіданні 24.11.2006р. представник позивача подав заяву про зменшення позовних вимог в частині нарахування штрафу, просить стягнути 260 грн. 00 коп штрафу за прострочення грошового зобов’язання. Оскільки, заяву подано до прийняття рішення у справі, вона відповідає обставинам справи та вимогам законодавства –суд прийняв її до розгляду.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, встановивши обставини справи і давши їм оцінку, господарський суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 11 ЦК України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 509 ЦК України, - зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.(ст.526 ЦК України).

За договором поставки (ст.712 ЦК України), - продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. (ч.1 ст.692 ЦК України).

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений законом або договором.(ч.2 ст.625 ЦК України).

Відмова позивача від 1082 грн. 47 коп. штрафу є підставою для припинення провадження у справі в частині стягнення 1082 грн. 47 коп. штрафу за п.4 ст. 80 ГПК України. Наслідки відповідних процесуальних дій позивачу відомі, повноваження на вчинення таких дій не оспорюються. Заява відповідає вимогам ст.78 ГПК України і підлягає задоволенню.

Вбачається, що решта позовних вимог стверджуються договором, довіреністю, накладними і підлягають задоволенню на підставі стст. 509, 526, 625, 655, 692 Цивільного кодексу України та стст. 193, 232, 343 Господарського кодексу України.

Несплатою 2607 грн. 32 коп. вартості отриманого товару відповідач завдав позивачу майнових збитків.

Доказів сплати боргу відповідач суду не подав.

Позов підлягає частковому задоволенню в сумі 3471 грн. 15 коп. заборгованості. В частині стягнення 1082 грн. 47 коп. штрафу –провадження у справі припинити. На відповідача покладаються витрати по сплаті держмита та судові витрати на підставі частини другої ст. 49 ГПК України, внаслідок його неправильних дій - доведення спору до господарського суду.

Керуючись стст. 33, 43, 46-49, 75, 82-84 Господарського процесуального кодексу України,


В И Р І Ш И В:


1. Позов задоволити частково.

2. Стягнути з малого приватного підприємства “Фортуна”, яке знаходиться в м.Дубровиця, вул.1000-ліття Дубровиці,2/106 на користь товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Міжрегіональні ресурси”, яке знаходиться в м.Луцьк, вул.8 Березня,1 2 607 грн. 32 коп. заборгованості по розрахунках за отриманий товар, 253 грн.45 коп. збитків, завданих внаслідок інфляції за період з 26.01.2006р. по 07.11.2006р., 67 грн.92 коп. 3% річних за період з 26.01.2006р. по 06.11.2006р., 282 грн. 46 коп. пені за період з 26.01.2006р. по 25.07.2006р., 260 грн. 00 коп. штрафу за прострочення грошового зобов’язання, 102 грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 118 грн. 00 коп. плати за послуги по інформаційно-технічному забезпеченню судового процесу.

3. В частині стягнення 1082 грн. 47 коп. штрафу –провадження у справі припинити.

4. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.
Суддя В.В.Грязнов


Рішення підписане суддею "28" листопада 2006 р..