Рішення №294453


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

____________________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

про відкриття провадження у адміністративній справі

21 листопада 2006 р. Справа № 8/495-06

Суддя господарського суду Мельник І.Ю. , розглянувши матеріали справи

за позовом:Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (вул. Пирогова, 135а, м. Вінниця, 21100)

до:Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Славутич" (с. Кальник , Іллінецького району, Вінницької області)

про стягнення 6963,80 грн.

визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі і прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Призначити судовий розгляд справи на 19 грудня 2006 р. о 15:00 в приміщенні господарського суду в кімн. № 1111 , яке буде проводитись суддею Мельник І.Ю..

3. Зобов’язати позивача, відповідача, інших осіб, які беруть участь у справі забезпечити явку в засідання представників сторін з доказами про повноваження, визначеними ст.58 КАСУ з документами, що посвідчують особу.

4. Зобов’язати сторони надати суду необхідні для вирішення спору докази (в належно оформлених копіях через канцелярію суду за три робочих дні до судового засідання, в оригіналах - в судове засідання для огляду), в тому рахунку :

Позивачу :

1. Оригінали документів доданих до позовної заяви (для огляду в засіданні);

2. Положення про наявність статусу юридичної особи позивача по справі - довідку Головного управління статистики у Вінницькій області (оригінали для огляду в судовому засіданні, належним чином завірені копії в справу);

3. Докази паспортизації робочих місць для працевлаштування відповідачем інвалідів в 2005 році;

4. Докази, які підтверджують наявність прибутку підприємства за 2005 рік (баланс за 2005 рік, звіт про фінансові результати, довідку Головного управління статистики у Вінницькій області про наявність прибутку і майна у відповідача на станом на 2005 рік та станом на день розгляду справи на отримання якої уповноважити представника позивача);

5. Докази, направлення органами, передбаченими ст.18 ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів” № 875-12, інвалідів до відповідача з метою їх працевлаштування в разі такого;

6. Докази безпосереднього звернення інвалідів на підприємство відповідача для працевлаштування в разі такого;

7. Докази відмови відповідачем в працевлаштуванні інвалідів;

8. Довідку про включення до ЄДРПОУ СТОВ "Славутич" (с. Кальник , Іллінецького району, Вінницької області) на отримання якої у Головному Управлінні статистики у Вінницькій області уповноважити представника позивача;

9. Докази виявлення інвалідів місцевим управлінням праці та соціального захисту населення та центром зайнятості, які бажають працювати і спроможні реалізовувати свої здібності і можливості на підставі індивідуальних програм реабілітації вказавши їх кількість у 2005 р.

10. Докази щомісячних повідомлень про це Державну службу зайнятості та надання списків інвалідів їй, які виявили бажання працювати;

11. Докази обліку інвалідів Державною службою зайнятості, які звернулися за допомогою про працевлаштування.

12. Докази та обґрунтований розрахунок терміну строку давності на стягнення штрафних санкції по позову.

Відповідачу:

1. Відзив на позовну заяву з нормативно-правовим обґрунтуванням та докази направлення його позивачу;

2. Докази паспортизації робочого місця, на якому міг би працювати 1 інвалід;

3. Докази, які підтверджують наявність прибутку підприємства за 2005 рік (баланс за 2005 рік, звіт про фінансові результати);

4. Докази, які підтверджують фонд нарахованої заробітної плати та середньо - облікову чисельність штатних працівників облікового складу на підприємстві за 2005 рік;

5. Докази направлення органами передбаченими ст.18 ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів” № 875-12, інвалідів для їх працевлаштування, чи безпосереднього звернення інвалідів на підприємство з цією ж метою;

6. Статут (положення), довідку ЄДРПОУ (оригінали для огляду в судовому засіданні, належно завірені копії в справу ), реквізити наявних поточних рахунків в банківських установах, надавши відповідну довідку;

7. Докази звернення інвалідів безпосередньо на підприємство для працевлаштування;

8. Докази проведення розрахунків з позивачем (бух. документи), якщо таке мало місце;

9. Довідку про фінансовий стан підприємства (довідку з банку про наявність грошових коштів, а також докази про наявність майна );

10. Докази про фактичну кількість працюючих інвалідів на підприємстві в 2005 р. (накази про прийом - звільнення з роботи, картки обліку кадрів, ксерокопії посвідчень інвалідів, тощо);

11. Докази повідомлення міського центру зайнятості та управління праці і соціального захисту населення про створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів та про наявність вакантних посад для їх працевлаштування;

12. Інші докази в обґрунтування заперечень на позов.

Окрім того, відповідно до підп. 1 п. 2 ст. 110 КАС України, зобов"язати:

- Іллінецьку районну раду Вінницької області

- Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької районної державної адміністрації

до дня засідання письмово повідомити суд про вжиті заходи щодо працевлаштування інвалідів у 2005 році на СТОВ "Славутич" (с. Кальник , Іллінецького району, Вінницької області) відповідно до вимог ст.18 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, докази виявлення інвалідів вказавши їх кількість, в тому рахунку тих, які виявили бажання працювати і чи надсилались відповідні списки державній службі зайнятості (чи направлялись інваліди у 2005 році для працевлаштування на СТОВ "Славутич" (с. Кальник , Іллінецького району, Вінницької області).

- Іллінецький районний центр зайнятості

до дня засідання письмово повідомити суд про вжиті заходи щодо працевлаштування інвалідів у 2005 році на СТОВ "Славутич" (с. Кальник , Іллінецького району, Вінницької області) чи повідомляло СТОВ "Славутич" (с. Кальник , Іллінецького району, Вінницької області) центр зайнятості про створення робочих місць для працевлаштування інвалідів та про наявність вакантних посад для їх працевлаштування, чи направлялись інваліди у 2005 році для працевлаштування на зазначене підприємство.

- Управлінню Пенсійного Фонду України в Іллінецькому районі

до дня засідання надати суду довідку про кількість працівників СТОВ "Славутич" (с. Кальник , Іллінецького району, Вінницької області) (зазначити прізвище, ім”я, по-батькові), які отримували пенсію по інвалідності у 2005 році.

Ухвалу суду, окрім сторін направити:

Іллінецькій районній раді Вінницької області, Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької районної державної адміністрації, Іллінецькому районному центру зайнятості, Управлінню Пенсійного Фонду України в Іллінецькому районі

5. Ухвалу та інформацію про процесуальні права та обов'язки сторін надіслати сторонам рекомендованим листом. Відповідачу направити копію позовної заяви з доданими до неї документами.

          У випадку невиконання сторонами будь-яких вимог даної ухвали –надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання.

          При цьому суд повідомляє, що відповідно до ч.3 ст.128 КАСУ у разі повторного неприбуття позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 254 КАС України ухвали суду , які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з дня її проголошення.

Суддя Мельник І.Ю.