Рішення №295623

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ


30.11.06 р. Справа № 32/336пн           


Господарський суд Донецької області у складі судді Сковородіної О.М. при секретарі судового засідання: Бахмет А.В.


без участі представників сторін


за позовом: Відкритого акціонерного товариства комерційний банк “Надра” в особі

філії Донецького регіонального управління ВАТ КБ “Надра” м. Донецьк

до відповідача: 1. Приватного підприємства Валенто” м. Донецьк

                     2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Постзбутсервіс”

м. Донецьк

про визнання договору купівлі – продажу №0307/1 від 03.07.06р. недійсним.


ВСТАНОВИВ:


В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа № 32/336пн за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Постзбутсервіс” м. Донецьк до Приватного підприємства “Валенто” м. Донецьк, Товариства з обмеженою відповідальністю “Фалькон” м. Донецьк; треті особи: 1. Акціонерний комерційний банк “Прем’єрбанк” м. Дніпропетровськ, 2. Відкрите акціонерне товариство комерційний банк “Надра” в особі філії Донецького регіонального управління ВАТ КБ “Надра” про визнання права власності на майно та дійсним договору купівлі – продажу від 03.07.06р.

29.11.2006р. судом отримано позовну заяву Відкритого акціонерного товариства комерційний банк “Надра” в особі філії Донецького регіонального управління ВАТ КБ “Надра” м. Донецьк до відповідачів: 1. Приватного підприємства Валенто” м. Донецьк, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Постзбутсервіс” м. Донецьк про визнання договору купівлі – продажу №0307/1 від 03.07.06р. недійсним.


Положеннями ст. 26 ГПК України передбачено, що третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, може вступити у справу до прийняття рішення господарським судом, подавши позов до однієї або двох сторін за умови вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 ГПК України. Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу господарський суд виносить ухвалу.


Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 54, 57, 61, 64, 65, 86, 87 ГПК України, суд -


У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі

32/336пн.Судове засідання призначити на 07.12.06 року о 14:30 год., яке відбудеться у приміщенні суду, кімната № 329

Відповідачам за позовом ВАТ КБ “Надра” в особі ДРУ ВАТ КБ “Надра” надати відзив на позовну заяву, витяги з актів чинного законодавства в підтвердження своїх доводів.

Явка представників сторін в судове засідання обов’язкова.Суддя Сковородіна О.М.                               
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРУ:

1.Копія відповіді на претензію і доказ її відсилки (або пояснення про причини залишення претензії без

відповіді)

2. Належним чином засвідчені копії документів - доказів, що підтверджують позовні вимоги

3. Відзив на позовну заяву.

4. Акт прийняття продукції (товарів), інші первинні документи на підтвердження заборгованності, що

утворилася.

5. Акт експертизи.

6. Посвідчення на представника.

7. Обгрунтований розрахунок стягуємої або оспорюваної суми з посиланням на первинні документи та з

зазначенням проміжних результатів

8. Документи, які обгрунтовують відмовлення від оплати рахунка.

9. Матеріали службового розслідування.

10. Витяг з титульного списку будови з розбивкою по рокам або протокол - заказ.

11. Акт комісії з переліком недоробок і документи, підтверджуючі їх усунення.

12. Довідка про перемаркування товару і доведення зниження ціни до споживача.

13. Сертифікат, в рахунок якого повинна бути повернена (або фактично повернена тара і доказ його відсилки

одержувачу (покупцю))

14. Транспортна накладна в оригіналі.

15. Комерційний акт в оригіналі.

16. Акт загальної форми.

17. Акт технічного стану вагона (контейнера).

18. Дорожна відомість.

19. Вагонний лист (з пломбами).

20. Відомість подачі й прийняття вагонів.

21. Облікова картка виконання плану перевезень.

22. Довідка про включення (виключення) до ЄДРПОУ.

23. Документи, які посвідчують правовий статус підприємства або структурного підрозділу.

24. Правові підстави для укладення договору.

25. Договір з додатками в оргіналі для огляду і копію - в справу.

26. Доказ дати одержання договору і протоколу розбіжностей (конверт поштового відправлення).

27. Мотивований протокол погодження розбіжностей.

28. Документи в обгрунтування своєї редакції договору.

29. Витяг із затвердженого плану (або проекту плану).

30. Підстава поставки продукції (товарів).

31. Реєстр рахунків, які підтверджують відвантаження продукції (товарів).

32. Сторонам звірити розрахунки (з ініціативи позивача). Акт звірки подати в суд до дня розгляду справи.

33. З врахуванням заперечення відповідача уточнити суму позову. Уточнений розрахунок подати до дня

слухання справи.

34. З ініціативи позивача перевірити (на об'єкті) факт усунення недоробок. Спільний акт подати до дня

слухання справи.

35 Явка на засідання представників сторін (позивача, відповідача) обов'язкова.


Довідково :

Стаття 36 Господарського процесуального Кодексу України

Письмові докази

Письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, шо мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документу, подається засвідчений витяг з нього.

Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

З метою дотримання вимог інструкції з діловодства в господарських судах України, що затверджено наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 №75 документи подаються через канцелярію суду з відповідно оформленим супровідним листом.