Рішення №295673

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================


УХВАЛА

"30" листопада 2006 р. Справа № 4/410/06

Суддя Т.М.Дубова, розглянувши матеріали

за заявою           Державної податкової інспекції у Центральному р-ні м.Миколаєва

вул.Потьомкінська,24, м Миколаїв, 54030

до                    Приватного підприємства “Торгівельна компанія “ЛВП”

пров.Корабельний,16-А, кв.11, м.Миколаїв, 54025

про скасування державної реєстрації та припинення юридичної особи,

визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

          Керуючись ст.ст. 107 КАС України, суд -

У Х В А Л И В :

1.          Відкрити провадження в адміністративній справі.

2.          Запропонувати відповідачу в строк до 14.12.2006р. подати відзив по суті позовної заяви на

державній мові з посиланням на номер справи, суду та позивачу (копії доданих документів засвідчити належним чином (ст.36 ГПК України), докласти до відзиву згідно оформленого переліку додатків); докази надсилання відзиву позивачу надати суду.

3. Роз’яснити сторонам їх права та обов’язки в адміністративному провадженні , передбачені ст.ст.49, 51 КАС України:

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін.

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

4. Надіслати відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів.Суддя Т.М.Дубова