Рішення №296481

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ


05.12.06 р.                     Справа № 4/403


Суддя господарського суду Донецької області Гринько С.Ю., розглянувшиматеріали позовної заяви Харцизького міського центру зайнятості – робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття м. Харцизськ до Комунального підприємства “Зугрестепломережа” м. Зугрес

про стягнення 20782,24грн. заборгованості зі сплати страхових внесків, пені та штрафу

ВСТАНОВИВ:

          Позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення 20782,24грн. заборгованості зі сплати страхових внесків, пені та штрафу з Комунального підприємства “Зугрестепломережа” м. Зугрес, розгляд якої згідно пунктів 6,7 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами, внесеними Законом України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” від 6 жовтня 2005року, до початку діяльності окружного адміністративного суду підвідомчий господарському суду Донецької області.

У зв’язку із здійсненням позивачем владних повноважень, позовні заяви і скарги підлягають розглядові місцевими та апеляційними господарськими судами в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

          Керуючись статями 4-12,23,58,107,114, пунктом 6 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами, внесеними Законом України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” від 6 жовтня 2005року,-


У Х В А Л И В:


1. Прийняти до розгляду позовну заяву Харцизького міського центру зайнятості – робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття м. Харцизськ до Комунального підприємства “Зугрестепломережа” м. Зугрес про стягнення 20782,24грн. заборгованості зі сплати страхових внесків, пені та штрафу. та відкрити провадження в адміністративній справі №4/403.

2. Призначити по адміністративній справі № 4/403 попереднє судове засідання на 08:45 год. 18.12.06 року, у приміщенні господарського суду Донецької області, за адресою: м.Донецьк, 83048, вул.Артема 157, кабінет № 305

3.Позивачу надати обґрунтований розрахунок суми позову, документи, які підтверджують правовий статус відповідача на час розгляду справи, докази реально понесених витрат.

4.Відповідачу надати письмовий відзив на позов з посиланням на діюче законодавство.

5.Явка представників сторін у судове засідання є обов’язковою.

6.Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, права та обов’язки сторін та третіх осіб передбачені статтею 49,51,54 Кодексу адміністративного судочинства України зазначені на зворотному боці ухвали.

7. Адміністративна справа розглядатиметься господарським судом Донецької області у складі судді Гринько С.Ю. одноособово.

          

Суддя Гринько С.Ю.


Надруковано 3 примірника:

Позивачу-1,

Відповідачу-1,

До справи-1          Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.


Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.