Рішення №297360

Справа №22ц - 6229 2006 рік

АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД Дніпропетровської області

УХВАЛА

м.  Дніпропетровськ                                                                              18  жовтня  2006  року

Судова колегія

судової  палати  у  цивільних  справах Апеляційного  суду  Дніпропетровської  області

в  складі:

судді-головуючого            -  БАРАННІКА  О.П.

суддів                                -  ЧУБУКОВА  О.П.

-  ГОКОВА  П.В.

при  секретареві             -  ГОРОБЕЦЬ  К.В.

•та  за  участю:

представника  позивача                     -  ОСОБА_1

представника  відповідача                        -  ОСОБА_2

розглянувши  у  відкритому  судовому  засіданні

заяву  начальника

Відділення  виконавчої,  дирекції  Фонду  соціального  страхування  від

нещасних    випадків    на    виробництві    та    професійних    захворювань

України     (в    подальшому    ВВД    ФСС    НВУ)     у    м.     Дніпродзержинську

Дніпропетровської  області

про  поновлення  процесуального  строку

на  подачу  апеляційної  скарги

на  рішення  Заводського  районного  суду

м.  Дніпродзержинська  Дніпропетровської  області

від  31  липня  2006  року

про      стягнення      з      ВВД      ФСС      НВУ     у     м.      Дніпродзержинську

Дніпропетровської  області

на    користь    ОСОБА_3    75000грн.    в   рахунок

відшкодування     морально!     шкоди,      спричиненої     йому     наслідками

професійного  захворювання  ,   -

Справа  № 22ц-6229                                                                             Суддя-головуюча

Категорія:   19                                                                                   у  суді  першої  інстанції

СТАСОВСЬКА Л.І. Суддя  -  доповідач У  суді  апеляційної  інстанції ЧУБУКОВ  О.EL

2

ВСТАНОВИЛА:

Начальник        ВВД        ФСС        НВУ        у        м.                Дніпродзержинську

Дніпропетровської області звернувся з заявою до апеляційного

суду про поновлення процесуального строку на апеляційне

оскарження                   рішення                  Заводського                    районного                  суду

м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 31 липня 2006 року про стягнення з ВВД ФСС НВУ у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області на користь ОСОБА_3  75000грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, спричиненої,  йому  наслідками  професійного  захворювання.

Заявник     посилається      на      те,      що      процесуальні      строки, відповідно   до   ст.294   ЦПК  України,    на   подачу   апеляційної   скарги пропущені   не  з  вини  Відділення  ВВД  ФСС  НВУ,   а   з  вини  суду,   яким було  постановлено  відповідне  рішення.

Заслухавши                суддю-доповідача,                     вислухавши               пояснення

представників сторін по справі, вивчивши матеріали справи та оцінивши доводи заявника, судова колегія приходить до висновку, що  його  заява  підлягає  задоволенню  з  наступних  підстав.

Згідно з ч.З ст.294 ЦПК України апеляційна скарга, подана після закінчення строків, встановлених цією статтею (двадцять днів після подання заяви про апеляційне оскарження), залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється  ухвала.

Відповідно   до   ч.Х   ст.73   ЦПК   України   суд   поновлює   строк, встановлений   законом,    за   клопотанням   сторони   чи   іншої   особи   у разі  його  пропущення  з  поважних  причин.

Твердження заявника про те, що процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції ним пропущений  з  поважних  причин  обґрунтоване.

Мотивуюча та резолютивна частини рішення були оголошені суддею 31 липня 2006 року, заява про його апеляційне оскарження від відповідача надійшла до суду 08 серпня 2006 року, а повний текст рішення він отримав з вини Заводського районного суду м. Дніпродзержинська лише 28 серпня 2006 року: на неодноразові скарги та запити до цього суду стосовно видачі копії відповідного рішення для виготовлення апеляційної скарги, відповідач, з невідомих для нього причин в установлені відповідно  до  ст.222  ЦПК України  строки,   не  отримав.

Зазначені обставини перешкодили відповідачу подати апеляційну скаргу в установлений законом процесуальний строк, що свідчить  про  поважність  його  пропуску.

З урахуванням викладеного та керуючись ст.ст. 73 та 294 ЦПК України,   судова  колегія,   -

УХВАЛИЛА:

Заяву начальника Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньУкраїни (ВВД ФСС НВУ)                   у м.  Дніпродзержинську  Дніпропетровської  області  задовольнити.

Строк  на  апеляційне  оскарження рішення  Заводського  районного

суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 31 липня 2006 року про стягнення з ВВД   СС НВУ у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області на користь ОСОБА_3  75000грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, спричиненої йому наслідками професійного захворювання для ВВД ФСС НВУ у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області поновити.

Справу направити до Апеляційного суду Дніпропетровської області для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги ВВД ФСС НВУ у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області до його  провадження.