Рішення №297362

Справа № 22ц - 6384 2006 рік

АПЕЛЯЦІЙНИЙ   СУД

Дніпропетровської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

м.   Дніпропетровськ                                                                     18 жовтня 2006 року

Судова колегія

судової  палати  у  цивільних  справах Апеляційного  суду  Дніпропетровської  області

в  складі:

судді-головуючої.  -  БАРАННІКА  О.П.

суддів           -  ЧУБУКОВА  О.П.

-  ГОКОВА  П.В. при  секретареві     -  ГОРОБЕЦЬ  К.В. за  участю: представника  позивача    -  ОСОБА_1

розглянувши  у  відкритому  судовому  засіданні

апеляційну  скаргу

Відділення  виконавчої- дирекції  Фонду  соціального  страхування

від   нещасного   випадку   на   виробництві   та   професійних   захворювань

в  м.   Першотравенську  Дніпропетровської  області

на  рішення

Першотравенського  міського  суду  Дніпропетровської  області

від  07  липня  2006  року

по  цивільній  справі

за  позовом

ОСОБА_2

до  Відділення  виконавчої  дирекції

Фонду      соціального      страхування      від      нещасного      випадку      на

виробництві    та    професійних    захворювань    в    м.     Першотравенську

Дніпропетровської  області

про   стягнення   недосплаченох   суми   одноразової   страхової,   виплати,

Справа  №22ц-6384                                                                             Суддя-головуючий

Категорія:19                                                                                  у  суді  першої  інстанції

ЗАЙЦЕВ  В.В.

Суддя-доповідач у  суді  апеляційної  інстанції ЧУБУКОВ  О.П.

2

ВСТАНОВИЛА:

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Першотравенську звернулося до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 07 липня 2006 року та   відмовити  позивачу  в  його  позовних  вимогах.

Зазначеним рішенням позовні вимоги ОСОБА_2 задоволені: стягнено з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Першотравенську на користь позивача недосплачену одноразову страхову виплату у сумі 82921 (вісімдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять одна) гривня 20  копійок.

В апеляційній скарзі відповідач посилається на те, що рішення  суду  ухвалене  з  порушенням  норм  матеріального  закону

Судом першої інстанції встановлено, що позивач, працюючи на підземних роботах шахт „Ювілейна" та „Першотравнєва" ВАТ „Павлоградвугілля" був травмований в результаті нещасного випадку на виробництві, а також набув професійного захворювання, в зв'язку з чим 24 травня 2004 року був повторно обстежений МСЕК, де йому було встановлено 65% втрати професійної працездатності  та  визнано  інвалідом  3-ї  групи.

Постановою ВВД ФССНВВПЗ України в м. Першотравенську №839/5 від 23 травня 2005 року позивачу було нараховано одноразову страхову виплату у розмірі 93651грн. 2 0коп. за різницю в 40% стійкої втрати працездатності між першим і другим страховими випадками і обмежено до виплати сумою 10640грн., тобто чотирикратним розміром граничної суми заробітної плати, з якої  справляються  внески  до  Фонду.

За таких обставин суд першої інстанції прийшов до висновку, що таке обмеження виплати позивачу одноразової допомоги не відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 34 Закону України „ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", а тому стягнув з Фонду на користь позивача недосплачену одноразову страхову виплату у розмірі  82921грн.   20коп.

Перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, колегія суддів приходить до висновку, що скаргу необхідно відхилити, а рішення  суду  залишити  без  змін  з  наступних  підстав.

Вирішуючи даний спір, який виник між сторонами, суд першої інстанції в достатньо повному об'ємі з'ясував права і обов'язки сторін, обставини справи, перевірив доводи сторін та дав їм належну правову оцінку, постановив рішення, яке відповідає вимогам закону. Висновки суду достатньо обґрунтовані і підтверджені наявними в матеріалах: справи письмовими доказами та поясненнями  самих  сторін.

При вище наведених обставинах справи, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про те, що відповідно до абз. 2 ч. 2 ст.      34      Закону     України,      „Про     загальнообов'язкове     державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" позивачу має бути виплачена одноразова страхова виплата, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток збільшення втрати професійної працездатності відносно попереднього обстеження МСЕК без обмеження чотирикратним розміром граничної суми заробітної плати,   з  якої  справляються  внески  до  Фонду.

Приведені в апеляційній скарзі доводи відповідача не можуть бути прийняті до уваги, оскільки зводяться до переоцінки доказів і  незгоди  з  висновками  суду  по  їх  оцінці.

Відповідно ж до ст.212 ЦПК України виключне право оцінки доказів належить суду, який має оцінювати їх за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому засіданні«всіх обставин справи в  їх  сукупності,   керуючись  законом.

Порушень матеріального чи процесуального закону, які могли б призвести до скасування судового рішення, судом апеляційної інстанції,  не  встановлено.

Таким чином, доводи апеляційної скарги є необґрунтовані, а рішення  суду  відповідає  вимогам  закону  та  матеріалам  справи.

З  урахуванням  викладеного  та  керуючись  ст.ст.   303,   307,   308 ЦПК  України,   колегія  судів,   -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Першотравенську Дніпропетровської  області  -  відхилити.

Рішення Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2006 року про стягнення з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Першотравенську Дніпропетровської області на користь ОСОБА_2 82921 (восьмидесяти двох тисяч дев'яти сот двадцять одної) гривні 20 копійок в рахунок недосплаченої суми одноразової  страхової  виплати  -  залишити  без  змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і з цього ж моменту може бути оскаржена  до Верховного Суду України протягом  двох  місяців.