Рішення №299283

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

 

"04" грудня 2006 р.  16:10

справа № 20-2/305

Господарський суд міста Севастополя в складі:

судді Шевчук Н.Г.,

при секретарі: Соколові Д.В.,

представників Державної податкової інспекції у Нахімовському районі міста Севастополя -Ліннік О.В.;

суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 -не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом  Державної податкової інспекції у Нахімовському районі м. Севастополя до суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 про припинення підприємницької діяльності,

в с т а н о в и в:

Державна податкова інспекція у Нахімовському районі м. Севастополя  звернулась у господарський суд з позовом до суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 про припинення підприємницької діяльності.

Ухвалою від 27.10.2006 відкрито провадження в адміністративній справі та попереднє судове засідання призначене на 08.11.2006.

Ухвалою суду від 08.11.2006 справа призначена до судового розгляду на 04.12.2006.

Відповідач в попереднє судове засідання 08.11.2006 та у судове засідання 04.12.2006 не з'явився, відзив на позовну заяву не надав, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином у встановленому порядку за адресою, вказаною у позовній заяві та свідоцтві про державну реєстрацію, але кореспонденція була повернута поштовим відділенням у зв'язку з відсутністю адресата.

Оскільки відповідач був повідомлений про час і місце розгляду справи своєчасно, то в порядку статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України суд вважає можливим розглянути справу у відсутності відповідача за наявними в справі матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши інші докази в межах позовних вимог, суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити з таких підстав.

Суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1 зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності Нахімовською районною державною адміністрацією м.Севастополя  НОМЕР_1, знаходиться на обліку в Державній податковій інспекції у Нахімовському районі міста Севастополя з НОМЕР_2, зареєстрований  в реєстрі фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів, ідентифікаційний код  НОМЕР_3.

Суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з довідкою ДПІ в Нахімовському районі міста Севастополя у відповідача заборгованості перед бюджетом немає.

На підставі п.4.1.4. ст.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань  платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами  від 21.12.2000 № 2181-Ш, податкові декларації  надаються за базовий (звітний) період, який дорівнюється календарному кварталу -протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.                                                                                                                                                                                                                                                             

Згідно частини восьмої ст. 19 Господарського кодексу України всі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність і статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Згідно частини четвертої Прикінцевих положень Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, до господарських відносин, що виникли до набрання чинності  відповідних положень Господарського кодексу України, вказані положення застосовуються щодо тих прав і обов'язків, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності цих положень.

Згідно частини шостої ст. 128 Господарського кодексу України громадянин - підприємець зобов'язаний своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для  нарахування податків і інших обов'язкових платежів в порядку та  у розмірах, встановлених законом.

Згідно частини другої ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування»платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів відповідно до законів декларації, які пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів.

Згідно статті 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” неподання суб'єктом підприємницької діяльності протягом року до органів державної податкової служби декларацій, документів фінансової звітності, є підставою для припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

У порушення законодавства про оподаткування суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1   з ІІ кварталу 2005 року не надає до Державної  податкової інспекції в Нахімовському районі м. Севастополя декларації, бухгалтерську звітність та інші документи  та відомості, пов`язані з обчисленням та сплатою  податків, зборів (обов`язкових платежів), що підтверджується довідкою про порушення податкового законодавства фізичною особою -суб'єктом підприємницької діяльності   НОМЕР_4.

Згідно ст. 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” та частини сімнадцятої ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»від 04.12.1990 № 509 (з подальшими змінами і доповненнями), припинення підприємницької діяльності  здійснюється на підставі рішення суду у разі неподання  протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової  звітності згідно законодавства. Державній податковій інспекції надано право на звернення до суду із позовними заявами в даному випадку.

Згідно частини п'ятої ст. 49 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця здійснюється за процедурами, встановленими частинами дев'ятою - вісімнадцятою ст. 47 даного закону.

При таких обставинах, позовні вимоги ДПІ у Нахімовському районі міста Севастополя підлягають задоволенню, підприємницька діяльність суб'єкта підприємницької діяльності  ОСОБА_1  підлягає припиненню.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України  № 2747-ІV від 06.07.2005, суд

п о с т а н о в и в:

1.          Адміністративний позов задовольнити повністю.

2.          Припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_3).

3.          Проведення ліквідаційних заходів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності покласти на суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1.

4.          Надіслати копію постанови державному реєстратору Нахімовської районної державної адміністрації м. Севастополя, після набрання постановою законної сили, для внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Севастопольського апеляційного господарського суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня складання постанови в повному обсязі заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку частини п'ятої статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана в строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

                            

Суддя                                                                                                     Н.Г.Шевчук

                

06.12.2006