Рішення №299416


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30 листопада 2006 р.                                                                        Справа № 16/317

За позовом

товариства з обмеженою відповідальністю „Веттштайн-Технік Україна”, м. Ужгороддо відповідача

державної податкової інспекції у м. Ужгороді, м. Ужгородпро

визнання нечинним податкове повідомлення-рішення від 19.06.06 за №0003402341/0/2793/23-0/32145332/16204


Суддя О.В. Васьковський

Представники:

Від позивача

Петрецький С.І. (дов. від 07.09.06), Козусенок С.О. (дов. від 13.10.06)

Від відповідача

Товтин М.В. –начальник юридичного відділу (дов. від 10.01.06 №39/9/10

Прокурор –Костак В.В.


СУТЬ СПОРУ: з урахуванням уточнень від 18.10.06 про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення від 19.06.06 за №0003402341/0/2793/23-0/32145332/16204.

Позивач просить задоволити позов, мотивуючи наступним: Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ (далі –Закон № 2181) не встановлює обмежень, які б перешкоджали проведенню підприємством коригувань, крім пропущених встановлених строків давності. Тому, відповідно до пункту 5.1. ст.5 Закону № 2181, підприємством, у зв’язку із самостійно виявленою помилкою у показниках раніше поданої декларації (І півріччя 2004 року), подано уточнюючу декларацію за ІІІ квартал 2004 року в якій відображено коригування валового доходу в частині його зменшення на 177,9 тис. грн.; у частині встановленого перевіркою заниження податку на прибуток за ІІ квартал 2005 року на суму 110,4 тис. грн., висновок податкового органу не відповідає дійсності, оскільки підприємством у квітні 2005 року до складу валових доходів включено всі доходи, в тому числі 110843,20 грн. від наданих послуг з програмного забезпечення верстатів, що підтверджується актами виконаних робіт.

Відповідач позов заперечує та доводить правомірність складення та направлення позивачу податкового повідомлення-рішення. При цьому, зазначає, що згідно декларації з податку на прибуток підприємства за ІІІ квартал 2004 року позивачем безпідставно зменшено валові доходи в сумі 177,9 тис. грн. У вказаному періоді податковим органом була проведена перевірка, висновки якої позивачем не оскаржувалися. Щодо оскарження висновку про заниження податку на прибуток на суму 110,4 тис. грн. відповідач стверджує, що позивачем невірно визначено першу подію в розрізі окремого податкового періоду, а саме відповідно до актів виконаних робіт, які прийняті замовником, їх вартість не врахована у складі валових доходів І півріччя 2005 року. Перевіряючими встановлено, що позивачем не враховано в складі валових доходів вартість виконаних робіт по виготовленню деталей з давальницької сировини та наданих послуг по програмному забезпеченню у квітні 2005 року.

24.11.06 з метою захисту інтересів держави, прокурор вступив у розгляд адміністративної справи №16/317 та підтримав позов у повному обсязі.

З метою надання безпосередньої технічної допомоги, ухвалю суду від 24.11.06 до участі у справі залучено спеціаліста - аудитора Мороз Любов Іванівну, директора аудиторської фірми МПП „Істина”, Ужгородський р-н, с. Довге Поле, вул. Хіміків,14.

У судових засіданнях 02.11.06, 17.11.06, 24.11.06 відповідно до ч.2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України оголошувалася перерва.

Відповідно до ч.3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 30.11.06 проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Відповідно до ч.4 ст.167 Кодексу адміністративного судочинства України, сторони повідомлено, що повний текст постанови буде виготовлено 08.12.06.


Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи та додатково подані докази, суд встановив:


За результатами виїздної планової перевірки ТОВ „Ветштайн-Технік Україна” з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.04 по 31.12.05 державної податкової інспекції у м. Ужгороді складено акт від 16.06.06 за №1281/23-0/10/32145332, де зафіксовано порушення пп. 11.3.1 п.11.3 ст. 11, п.4.1 ст. 4 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.97 (далі - Закон №-283/97-ВР) та п.5.1, пп. 5.2.2 ст. 5 Закону №2181-ІІІ, в результаті чого донараховано податку на прибуток в сумі 72,1 тис. грн., в т.ч. 44,5 тис. грн. за 3 квартал 2004 року та 27,6 тис. грн. за півріччя 2005 року.

На підставі вищевказаного акту державною податковою інспекцією у м. Ужгороді прийнято податкове повідомлення-рішення від 19.06.06 за №0003402341/0/2793/23-0/32145332/16204, згідно якого ТОВ „Ветштайн-Технік Україна” визначено суму податкового зобов’язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій) по податку на прибуток підприємств створені за участі іноземних інвесторів у сумі 108150,00 грн., в т.ч. 72100,00 грн. основного платежу та 36050,00 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

В акті перевірки зазначається (а.с.22), що згідно декларації поданої позивачем до ДПІ у м. Ужгород від 09.11.05 №74884 підприємством безпідставно зменшено валові доходи наростаючим підсумком в сумі 177,9 тис. грн. Валові доходи за три квартали 2005 року становлять 2130,6 тис. грн., а скоригований валовий дохід, де врахована помилка, становить 1952,7 тис. грн.

Із матеріалів справи та пояснень сторін вбачається, що позивач звернувся до ДПІ у м. Ужгород із листом від 13.09.04 (вх. №6245/10) з проханням прийняти уточнюючу декларацію з податку на прибуток за перше півріччя 2004 року. За відсутності уточнюючого розрахунку декларацію (уточнюючу) не було проведено. Згідно декларації з податку на прибуток за перше півріччя 2004 року від 06.08.04 №48077 валові доходи підприємства становили 1506,3 тис. грн., що водночас було підтверджено документальною перевіркою (акт від 15.10.04 №500/23-4/10/32145332 за період з 01.10.02 по 01.07.04).

          Згідно із абз.2, 3 ст. 5 Закону №2181-ІІІ, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок.

          Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

У ході судового розгляду позивач не надав жодних доказів, які б обґрунтовували та характеризували суть виявленої помилки у показних декларації за ІІ квартал 2004 року.

Суд вважає, що відповідач відповідно до ч.2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України довів правомірність прийнятого рішення.


Отже, у вимозі позивача про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення №0003402341/0/2793/23-0/32145332/16204 у частині донарахування 44,5 тис. грн. основного платежу та 22,2 тис. грн. штрафних санкцій, слід відмовити.

З доводами позивача у частині позовних вимог про нечинність податкового повідомлення-рішення у сумі донарахованого податку на прибуток та штрафних санкцій за наслідками заниження валових доходів за ІІ квартал 2005 року на суму 110,4 тис. грн., слід погодитися, виходячи з наступного.

У відповідності до п.4.1. ст.4 Закону №-283/97-ВР валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

В акті перевірки визначено (а.с. 20), що обороти по Д-т 362 „Розрахунки з іноземними покупцями” в сумі 110373,18 грн. по картці аналітичного рахунку відсутні, однак в цьому місяці поступають кошти в сумі 112413,81 грн. Згідно оборотно-сальдової відомості по бал. рах. 362 дебіторська заборгованість перед іноземним покупцем (АТ „Рене Веттштайн Швейцарія) станом на 01.04.05 становить - 416,11 грн.

Відповідно до аудиторського висновку від 30.11.06 про достовірність та повноту визначення валового доходу згідно податкового законодавства, яка оприлюднена у декларації з податку на прибуток за І півріччя 2005 року, випливає, що первинні документи (акти виконаних робіт та послуг, договором оренди, банківські документи) підтверджують, що валовий дохід позивача, згідно податкового законодавства за І півріччя 2005 року складає 1030,6 тис грн. При цьому, у висновку та усно, спеціаліст підтвердив про наявність порушення в бухгалтерському обліку при визначенні обсягу виконаних робіт та наданих послуг за І півріччя 2005 року, що стало причиною висновку перевірки.

Таким чином, судом встановлено, що вартість виконаних робіт за актами приймання - здачі виконаної роботи по договору №5 від 01.10.03: акт №9 від 26.04.05 на суму 21841,66 грн.; акт №8 від 13.04.05 на суму 22697,49 грн.; акт №7 від 05.04.05 на суму 1139,35 грн.; акт№22-П від 18.04.05 на суму 12 219,83 грн. акт №21-П від 14.04.05 на суму 7647,32 грн.; акт №20-П від 05.04.05на суму 9822,23 грн.; акт №19-П від 05.04.05 на суму 11 801,63 грн.; акт №18-П від 04.04.05 на суму 9053,46 грн.; акт №17-П від 01.04.05 на суму 14 150,21 грн., включена до складу валового доходу за ІІ квартал 2005 року та відображена у декларації.

За таких обставин, відповідачем відповідно до вимог ч.2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України, не доведено правомірність свого рішення, у зв’язку із чим позов у цій частині підлягає задоволенню. Таким чином, податкове повідомлення-рішення від 19.06.06 за №0003402341/0/2793/23-0/32145332/16204, слід визнати нечинними у частині донарахування 27 593,29 грн. основного платежу та 13 796,65 грн. штрафних санкцій.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 71, 86, 158-163, ч.2 ст. 150, ч.4 ст.167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


П О С Т А Н О В И В:


позов задоволити частково.

Визнати нечинним податкове повідомлення - рішення від 19.06.06 за №0003402341/0/2793/23-0/32145332/16204 у частині донарахування 27 593,29 грн. основного платежу та 13 796,65 грн. штрафних санкцій.

В решті позовних вимог відмовити.

Постанова набирає чинності протягом 10-ти днів з дня складання в повному обсязі відповідно до ст. ст. 160, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України і може бути оскаржена до Львівського апеляційного господарського суду.

Суддя                                          О.В. Васьковський