Рішення №299993

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2006 Справа № 4/341-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ємленінової З.І. при секретарі Сокуренко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом державного підприємства "Первомайський виноробний завод"

с.Первомайське Сімферопольського району АР Крим

до агрофірми радгоспу "Білозерський" с. Дніпровське Білозерського району

Херсонської області

про стягнення 6.535грн.92коп.

за участю представників сторін:

від позивача - не з'явився

від відповідача –юрист Уривська А.Ю.

в с т а н о в и в :

          Позивач звернувся з заявою про стягнення з відповідача 5.724грн.19коп. заборгованості за поставлену продукцію згідно з укладеним між сторонами договором поставки № 8/05/25 від 09.03.2005 року. Крім того, він просить стягнути 560грн.97коп. втрат від інфляції та 250грн.76коп. –3% річних у зв'язку з несвоєчасним перерахуванням боргу.

          Уповноважений представник позивача в засідання суду не прибув, надіславши телефонограму, якою підтримує позовні вимоги, оскільки відповідач заборгованість станом на 05.12.2006року не сплатив.

          Відповідач позовні вимоги визнає в частині основного боргу та просить надати відстрочку, посилаючись на тяжке фінансове положення, яке склалося внаслідок стихійного лиха і спричинило значні пошкодження багаторічних насаджень.

          Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника відповідача, суд дійшов до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню з урахуванням наступного:

          09.03.2005 року між державним підприємством "Первомайський виноробний завод" (позивач) та агрофірмою радгосп "Білозерський" (відповідач по справі) укладено договір № 8/05/25, який за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу.

Згідно з зазначеним договором позивач зобов'язався прийняти та оплатити товар, зазначений в пункті 1 договору.

Матеріали справи свідчать про те, що відповідач за наданою до матеріалів справи товарно-транспортною накладною №165583 від 15.03.2005року через свого представника Безвуляк В.З., який діяв на підставі довіреності ЯИЛ №649914 від 15.03.2006року, отримав у позивача товар на загальну суму 31018грн.98коп.

Частиною 1 статті 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший порядок оплати товару.

Пунктом 2 договору від 09.03.2005року передбачено обов'язок відповідача здійснити оплату вартості отриманого товару по факту відвантаження товару.

Відповідно до статті 629 ЦК України укладений між сторонами договір купівлі-продажу від 09.03.2005року є обов'язковим для виконання і сторони повинні дотримуватися взятих на себе зобов'язань за договором, оскільки стаття 525 ЦК України не допускає односторонньої відмови від зобов'язання, або односторонньої її зміни.

          Вартість зазначеної продукції відповідач сплатив частково в сумі 5221грн.57коп. Крім того, на виконання зобов'язання за договором від 09.03.2005року №8/05/25 позивачем зараховано 20.073грн.22коп. за договором переводу боргу №39/05, укладеним 09.03.2005року між позивачем, відповідачем та ТОВ Агрооб'єднання «Первомайське».

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем за договором від 09.03.2005року №8/05/25 становить 5.724грн.19коп.

Документального підтвердження проведення остаточних розрахунків відповідач суду не надав.

З урахуванням викладеного, оскільки доказів перерахування боргу відповідач суду не надав, позовні вимоги в частині стягнення 5.724грн. 19коп. підлягають задоволенню.

Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, тому вимоги позивача про стягнення 560грн.97коп. втрат від інфляції та 250грн.76коп. –3% річних у зв'язку з несвоєчасним перерахуванням коштів також підлягають задоволенню.

Розглядаючи клопотання відповідача про надання відстрочки виконання рішення суд враховує те, що відповідач є сільськогосподарським підприємством, основним видом діяльності якого є садівництво і виноградарство. Наданими відповідачем матеріалами, а саме: висновком про форс-мажорні обставини від 05.07.2006року №1949 торгово-промислової палати України та актом обстеження виноградників від 01.11.2006року підтверджується, що внаслідок несприятливих погодних умов, які мали місце в січні-лютому 2006року на площах радгоспу сталася загибель 83% вічок багаторічних насаджень винограду плодоносного на площі 722,8га, 96% вічок винограду молодого на площі 188,9га, а також значна загибель багаторічних насаджень персику, абрикосу, черешні, сливи, яблуні. Наслідки стихійного лиха призвели до неврожаю, тому у відповідача склалося тяжке фінансове становище, що не дає йому змоги провести одночасні розрахунки з позивачем, тому суд вважає можливим відповідно до ч.6 ст. 83 ГПК України задовільнити клопотання відповідача та надати йому відстрочку виконання рішення до 05.06.2007року.

          Судові витрати відносяться на відповідача.

          В засіданні за згодою представника відповідача оголошувалася вступна та резолютивна частина рішення.

          На підставі п. 1, 7 ст. 193 Господарського Кодексу України, ст. 525, 526, ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України та керуючись ст.ст. 44, 49, 82, ч. 6 ст. 83, ст. 84-85 ГПК України, суд в и р і ш и в:

1. Позовні вимоги задовільнити.

          2. Стягнути з агрофірми радгоспу "Білозерський" с. Дніпровське вул.Центральна, 3 Білозерського району Херсонської області р/р 26003671 в ХОД АППБ «Аваль»м.Херсон МФО 352093 код ОКПО 00413506 на користь державного підприємства "Первомайський виноробний завод" с.Первомайське вул.Дьяченко, 5 (винзавод) Сімферопольського району АР Крим р/р 26009440137260 КРФ АКБ «Укрсоцбанк»м.Сімферополь МФО 324010 код ОКПО 05446858 - 5.724грн.19коп. основного боргу, 560грн.97коп. втрат від інфляції, 250грн.76коп. –3% річних, 102грн.00коп. витрат по сплаті державного мита та 118грн.00коп. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.          

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.          

          3. Надати відстрочку виконання рішення до 05.06.2007 року.

Суддя З.І. Ємленінова

          4прим.сл.                                                            Рішення оформлено відповідно до

                                                                                ст.84 ГПК України 08.12.2006року.