Рішення №300135

ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2

____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

Іменем України

05.12.2006 року Справа № 10/470н-ад


Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого                                                  Лазненко Л.Л.

суддів                                                            Перлова Д.Ю.

                                                                      Якушенко Р.Є.

секретар

судового засідання           Сідорова О.А.


за участю представників сторін:

від позивача:                                        Чеботаєва Р.І., юрисконсульт,

                                                                      довіреність № 7 від 05.01.2006;

від відповідача:                                         Домніна М.В., державний податковий                               інспектор юридичного відділу ДПІ у                               м.Свердловську,

                                                                      довіреність № 30 від 18.08.2006;

розглянув у відкритому

судовому засіданні матеріали

апеляційної скарги                              Державної податкової інспекції у                                         м.Свердловську, м.Свердловськ                                         Луганської області

на постанову          

господарського суду           Луганської області

від                                                             21.09.2006

у справі                                                   № 10/470н-ад (суддя Мінська Т.М.)


за позовом                                                   Дочірнього підприємства "Ринок                                         м.Свердловська", м.Свердловськ                                         Луганської області


до відповідача                                         Державної податкової інспекції у                                         м.Свердловську, м.Свердловськ                                         Луганської області


про                                                             визнання неправомірним податкового                               повідомлення-рішення


В С Т А Н О В И В:

          Дочірнє підприємство "Ринок м.Свердоловська", м.Свердловськ Луганської області звернулось до господарського суду Луганської області з позовом до Державної податкової інспекції у м.Свердловську, м.Сверловськ Луганської області про визнання неправомірним податкового повідомлення-рішення від 01.06.2006 № 0000362342/1, яке прийнято за результатами перевірки.

Постановою господарського суду Луганської області від 21.09.2006 по справі № 10/470н-ад (суддя Мінська Т.М.) позов задоволений повністю: податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м.Свердловську, м.Свердловськ Луганської області № 0000362342/1 від 01.06.2006 визнано протиправним.

Судом першої інстанції при прийнятті постанови по справі зроблений висновок, що ринковий збір за своєю природою є податком (збором), але штрафна санкція згідно п.1.5 ст.1 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” –це плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

Державна податкова інспекція у м.Свердловську, м.Свердловськ Луганської області - відповідач у справі, звернулась до Луганського апеляційного господарського суду з заявою № 15700/10 від 04.10.2006 про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції по справі № 10/470н-ад, надалі - з апеляційною скаргою № 16418/10 від 20.10.2006, у якій висловила про порушення судом норм матеріального права, а також прохання - скасувати постанову господарського суду Луганської області від 21.09.2006 по справі № 10/470н-ад та ухвалити нове рішення, яким відмовити Дочірньому підприємству „Ринок м.Свердловська” у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

На думку апелянта предмет спору прийнятий правомірно та обґрунтовано, з того не підлягає бути скасованим.

Понад з цим, заявник апеляційної скарги зазначив що, у разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки працівниками органів Державної податкової служби торговців без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, до таких осіб повинні застосовуватися штрафи на підставі рішення податкового органу у формі податкового повідомлення-рішення згідно з вимогами, установленими Порядком направлення органами Державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 № 253, оскільки інший механізм застосування штрафних санкцій податковими органами чинним законодавством не передбачений.

Розпорядженням голови Луганського апеляційного господарського суду від 25.10.2006 по справі № 10/470н-ад, відповідно до ст.28 Закону України “Про судоустрій України”, для розгляду апеляційної скарги Державної податкової інспекції у м.Свердловську, м.Свердловськ Луганської області від 20.10.2006 на постанову господарського суду Луганської області від 21.09.2006 у справі № 10/470н-ад, призначена судова колегія у складі: Лазненко Л.Л. - суддя –головуючий колегією, Перлов Д.Ю. –суддя, Якушенко Р.Є. –суддя.

Ухвалою судової колегії від 30.10.2006 відкрито апеляційне провадження по справі № 10/470н-ад та розпочата підготовка справи до апеляційного розгляду.

Ухвалою судової колегії Луганського апеляційного господарського суду від 09.11.2006 закінчена підготовка справи № 10/470н-ад до апеляційного розгляду та справа призначена до розгляду.

Позивач надав відзив на апеляційну скаргу № 256 від 08.11.2006, яким прийняту господарським судом Луганської області постанову від 21.09.2006 за № 10/470н-ад про визнання протиправним податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м.Свердловську № 0000362342/1 від 01.06.2006 вважає обґрунтованою та такою, що відповідає нормам діючого законодавства і просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову господарського суду Луганської області від 21.09.2006 № 10/470н-ад без змін.

Обговорив доводи апеляційної скарги, перевірив юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, судова колегія вважає, що відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги та скасування оскарженої постанови по справі з наступних обставин.

Судом першої інстанції прийнята постанова від 21.09.2006 по справі № 10/470н-ад правомірно, при повному, об’єктивному та всебічному дослідженні усіх обставин у справі та правильному застосуванні норм чинного законодавства України.

Як вбачається з матеріалів справи судом встановлено, що підставою для прийняття відповідачем у справі предмету спору стали наслідки контрольної перевірки позивача з питання повноти та вчасності справляння ним ринкового збору.

Актом перевірки від 28.04.2006 № 97 фахівцями Державного податкового органу за результатами вибіркової перевірки 17 торгівельних місць Дочірнього підприємства „Ринок”, м.Свердловськ Луганської області зафіксована відсутність касового чеку, що засвідчує факт сплати ринкового збору, у 9 випадках, чим порушено вимоги ст.3 Указу Президента України від 28.06.1999 № 761/99 „Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” та Положення про порядок справляння ринкового збору, затвердженого рішенням Свердловської міської ради від 22.12.2004 № 286.

Понад з цим, встановлено, що касові чеки оформлені неналежним чином з вини адміністрації ринку, виявлені у 12 випадках, чим порушено вимоги ст.3 Указу Президента України від 28.06.1999 № 761/99 „Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” та Положення про порядок справляння ринкового збору, затвердженого рішенням Свердловської міської ради від 22.12.2004 № 286, зокрема: в касовому чеку не вказано вид платежу, у чеках, виданих на ринку, який знаходиться за адресою: кв.50 років Жовтня і відноситься до Дочірнього підприємства „Ринок”, вказана адреса: вул.Косіора, 4.

Відповідачем у справі 01.06.2006 прийнято податкове повідомлення-рішення № 0000362342/1, яким визначено позивачеві суму податкового зобов’язання за платежем –ринковий збір у вигляді штрафних санкцій у розмірі –4250 грн. 00 коп.

Окрім цього, в податковому повідомленні-рішенні зазначено, що в разі несплати в установлений строк податкового зобов’язання, визначеного в податковому повідомлені-рішенні, виникає право податкової застави.

Безпосередньо, розрахунок суми штрафу зроблений, виходячи з 170 грн. –за відсутність касових чеків, 4080 грн. (12 х 20 х 17 грн.); за неналежне оформлення касових чеків, всього –4250 грн. 00 коп., проти чого позивачем у справі не заявлено заперечень.

Судова колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду стосовно того, що ринковий збір за своєю природою є податком (збором), але штрафна санкція згідно п.1.5 ст.1 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” –це плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

Даний штраф за своєю правовою природою не є штрафною санкцією в розумінні п.1.5 ст.1 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, оскільки визначений не законом, а іншим правовим актом.

Таким чином, позивачем неправомірно визначений штраф за порушення Указу № 761, як податкове зобов’язання.

Окрім цього, апеляційна інстанція вважає, що суд першої інстанції при розгляді спору по справі правильно керувався ст.17 Закону України № 1251-ХІІ від 25.06.1991 „Про систему оподаткування” щодо порядку сплати податків і зборів, ст.15 цього закону стосовно визначення поняття місцевого збору, механізму його справляння та порядку сплати, а також Декрету Кабінету Міністрів України № 56-93 від 20.05.1993 з цього питання „Про місцеві податки і збори” і визначення органу встановлення таких податків і зборів, встановлені законом межі розміру ставок, запровадження пільгової ставки або звільнення від їх сплати окремих категорій працівників, відстрочення сплати цих податків і зборів, тощо.

Господарським судом прийнято до уваги:

-          передбачене п.18 Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України, справляння ринкового збору за право займання торгівельного місця на ринку, в порядку, визначеному законодавством;

-          наявність разом з вищеназваним Декретом Кабінету Міністрів України № 56-93 Указу Президента України № 761/99 від 28.06.1999 „Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” та визначення п.5 цього Указу що у разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки працівниками органів Державної податкової служби торговців без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, з цих торговців стягується штраф у сумі, еквівалентній п’яти розмірам ринкового збору, а з адміністрації ринку –у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі виявлення у торговців належним чином оформлених з вини адміністрації ринку касових чеків адміністрація ринку за кожний випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Під час розгляду спору по справі місцевим господарським судом було також з’ясовано щодо даних, вказаних у всіх фіскальних чеках –стосовно ідентифікування ознак ринкового збору в документообороті на предмет дослідження вказівки виду платежу.

Окрім цього, судом першої інстанції правильно звернута увага, що з акту перевірки не можна встановити час, у який заподіяна перевірка наявності чеків, оскільки це питання фахівцями Державної податкової інспекції не з’ясовувалось та не встановлено і в акті перевірки взагалі про це не зазначено.

Це питання має значення, бо згідно з п.23 Правил торгівлі на ринках, продавці на ринках зобов’язані сплатити ринковий збір до початку торгівлі. При справлянні ринкового збору початком торгівлі вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. Після закінчення двох годин від початку роботи ринку ринковий збір сплачується продавцем до зайняття торгівельного місця.

Понад з цим, у касових чеках містяться відомості юридичної адреси господарської одиниці, з того не можна вважати, що наявна вина позивача в неналежному зазначенні своєї адреси, з того, судова колегія також погоджується з висновком суду першої інстанції.

За таких обставин, місцевим господарським судом з наявних обставин і законних підстав правомірно прийнята постанова по справі, за якою визнано протиправним оспорене за позовом податкове повідомлення-рішення № 0000362342/1 від 01.06.2006.

Питання щодо судових витрат не вирішується, оскільки заявником апеляційної скарги не сплачувався судовий збір при наявності пільг, обумовлених Декретом Кабінету Міністрів України „Про державне мито” № 7-93 від 21.01.1993.

У судовому засіданні 05.12.2006 були оголошені лише вступна та резолютивна частини даної ухвали.

Повний текст ухвали виготовлений протягом п’яти днів з дня закінчення розгляду справи.

Керуючись ст.ст.160, 195, 196, п.1 ст.198, ст.200, п.1 ч.1 ст.205, ст.ст.206, 254, п.6 Розділу VІІ „Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України, Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів


У Х В А Л И В:

1. Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м.Свердловську, м.Свердловськ Луганської області № 16418/10 від 20.10.2006 на постанову господарського суду Луганської області від 21.09.2006 у справі № 10/470н-ад залишити без задоволення.

2. Постанову господарського суду Луганської області від 21.09.2006 у справі № 10/470н-ад (суддя Мінська Т.М.) залишити без змін.


Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена у касаційному порядку у місячний строк до Вищого адміністративного суду України.


Головуючий суддя                                                            Л.Л.ЛазненкоСуддя                                                                                Д.Ю.ПерловСуддя           Р.Є.Якушенко