Рішення №300154


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ


08 грудня 2006 р.           Справа 8/439-06


за позовом:ТОВ "Євразія Трейдінг ЛТД" (вул. Петрозаводська , 2-а , м. Київ , 03035)

до:ПП "Олівін - Трейд" (юр. адреса :вул. Квятека , 16-а , м. Вінниця , 21000: пошт. адреса : вул. Келецька , 53 , к. 315, м. Вінниця , 21000)

про стягнення 23 973,43 грн.Головуючий суддя Мельник І.Ю.

При секретарі судового засідання Гнилюк О.В.

Представники

          позивача : Дудар В.Г., за дорученням

          відповідача : не з'явився


ВСТАНОВИВ :


Заявлено позов про стягнення 23 973,43 грн. з яки х , 23 198, грн. боргу , 582,61 грн. індексу інфляції , 192,82 грн. -3 % річних.

В судове засідання відповідач не з'явився, вимоги ухвали суду від 26.10.06 р. не виконав. Причини неявки суду не відомі . Ухвала суду від 26.10.06 р. надіслана відповідачу рекомендованим листом в суд підприємством зв’язку не повернута , що розцінюється судом як вручення її відповідачу і тим самим повідомлення його належним чином про час та місце розгляду судом справи за його участю. За таких обставин суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для реалізації відповідачем права судового захисту своїх прав і інтересів , але відповідач відмовився і не скористався цим правом. Таким чином суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами відповідно до положень ст. 75 ГПК України .

Представник позивача в судовому засіданні підтримала свої позовні вимоги посилаючись на матеріали додані до позовної заяви.

Представником позивача подано клопотання про незастосування технічної фіксації судового процесу (звукозапису) , яке підлягає задоволенню як таке , що не суперечить вимогам ч. 7 ст. 81 -1 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи , давши їм правову оцінку , заслухавши представника позивача, який позовні вимоги підтримує, судом встановлено , що відповідач на підставі умов договору № 120/06/К від 29.03.06 року по накладній № 163 від 06.04.06 року та № 145 від 30.03.06 року отримав у позивача каолін П - 2 в кількості 38,600 тон по 291,67 грн. за тону суму на загальну суму 13 510 грн. разом з ПДВ без попередньої оплати , чим сторони порушили п. 4.1 договору.

По усній домовленості між позивачем та відповідачем , по накладним № 179 від 14.04.06 року та № 181 від 14.04.06 року відповідач отримав у позивача каолін КС - 1 в кількості 63,700 тон по ціні 200 грн. за тону на суму 15 288 грн. Тобто відповідач всього отримав від позивача каоліну на суму 28 798 грн.

Позивачем на адресу відповідача було надіслано претензію від 23.08.06 року , яка отримана відповідачем 31.08.06 року . Після заявленя претензії відповідач 06.04.06 року оплатив позивачу в добровільному порядку боргу в сумі 5 600 грн. Доказів оплати залишку боргу в сумі 23 198 грн. відповідач суду в засідання не надав і не надіслав..

23.08.06 року позивачем на адресу відповідача було надіслано претензію № 1354 від 23.08.06 року про сплату богу в сумі 23 198 грн. за отриману продукцію , яка отримана відповідачем 31.08.06 року згідно поштового повідомлення. Дана претензія залишена відповідачем без відповіді .

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається , якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України , інших актів цивільного законодавства , а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог , що звичайно ставляться. Ст.. 530 ЦК України передбачено , що якщо у зобов’язанні встановлено строк (термін ) його виконанні , то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), а якщо не встановлений строк , кредитор має право вимагати його в будь - який час.

На день розгляду справи в суді відповідач доказів сплати в добровільному порядку боргу в сумі 23 198 грн. позивачу і суду не надав. Тому по вищезазначеним та фактичним обставинам справи , позовні вимоги судом задовольняються частково в сумі 23 864,52 грн. , з яких 23 198 грн. боргу , 582,61 грн. інфляційних втрат та 83,91 грн. 3% річних , з віднесенням судових витрат по позову за рахунок відповідача відповідно до ст. 49 ГПК України , оскільки спір до суду доведено з його вини. В позові про стягнення 108,91 грн. 3 % річних слід відмовити як заявлених безгрунтовно.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 11 ,16 ,506 ,525 ,526 ,530,614 Цивільного кодексу України ст. 44 ,75 , ст. 82 ,115 та 116 Господарського процесуального кодексу України , -


ВИРІШИВ :


1. Позов задоволити частково.

2. Стягнути з ПП "Олівін - Трейд" , юр. адреса : вул. Квятека, 16-а , м. Вінниця , 21000; пошт. адреса: вул. Келецька , 53, к. 315 , м. Вінниця , 21000 ( р/р 260034528 в ВОД АППБ "Аваль" , МФО 302247, код ЄДРПОУ 31041439) на користь ТОВ "Євразія Трейдінг ЛТД" , вул. Петрозаводська , 2-а , м. Київ , 03035 ( р/р 260000066500 в АБ "Брокбізнесбанк" , МФО 300249 , код ЄДРПОУ 22861270) 23 198 грн. боргу , 582,61 грн. інфляційних втрат та 83,91 грн. 3% річних, 239,73 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили

4. В позові про стягнення 108,91 грн. 3% річних відмовити.Суддя Мельник І.Ю.Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.85ГПК України 08.12.06