Рішення №300737


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


05.12.2006року Справа № 10/304-06

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Лотоцької Л.О. (доповідач)

суддів :Бахмат Р.М., Євстигнеєва О.С.

при секретарі судового засідання : Шваб О.А.


За участю представників сторін:

від позивача: Яковлев С.В. довіреність № б/н від 08.07.2006 року

від відповідача : у судове засідання не з”явився, про час та місце судового засідання по розгляду апеляційної скарги належним чином повідомлений


розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Квіза-Трейд” м. Київ на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2006року у справі № 10/304-06


за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Квіза-Трейд” м. Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Лідер –К”, м. Дніпропетровськ

про стягнення 173 710 грн. 86 коп.


В С Т А Н О В И В:


Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2006 року у справі № 10/304-06 ( суддя Кощеєв І.М. ) відмовлено в позові Товариству з обмеженою відповідальністю „Квіза-Трейд” до Товариства з обмеженою відповідальністю „Лідер –К” про стягнення 173 710 грн. 86 коп.

Оскаржуючи рішення, Товариство з обмеженою відповідальністю „Квіза-Трейд” в апеляційній скарзі просить рішення господарського суду скасувати, позов задовольнити, посилаючись на порушення господарським судом норм матеріального та процесуального права, та на неповно з”ясовані обставини, що мають значення для справи.

Скаржник посилається на те, що відповідачем умови додаткової угоди № 3 належним чином не виконано, допущено істотне відхилення від умов угоди, порушено встановлені пунктами 12.3,12.4 угоди гарантійні зобов”язання щодо виконаних за угодою робіт , проявлено бездіяльність щодо усунення виявлених позивачем в межах гарантійного строку прихованих недоліків, чим позивачу заподіяно майнову шкоду, що полягає в витратах на оплату електромонтажних робіт з демонтажу встановлених відповідачем світильників невстановленого виробництва з послідуючою установкою світильників належної якості. Зазначена шкода виникла з вини відповідача, тому підлягає відшкодуванню за рахунок останнього.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Лідер –К” у відзиві на апеляційну скаргу проти доводів скаржника заперечує, посилаючись на те, що акт здачі –приймання виконаних робіт був підписаний сторонами 19.10.2005 року. Ніяких заперечень від замовника про встановлення світильників невстановленого виробництва не надійшло, на момент прийняття роботи і матеріалів ніяких порушень з боку підрядника виявлено не було, що свідчить про безпідставність тверджень позивача стосовно встановлення світильників невстановленого виробництва. Висновок господарського суду про те, що акт здачі - приймання виконаних робіт від 19.10.2005 року є належним доказом, яким підтверджується відсутність недоліків виконаних підрядчиком робіт, відповідає вимогам ст. 43 Господарського процесуального кодексу України. Вихід світильників з ладу був зафіксований позивачем тільки в березні 2006 року через чотири місяці з моменту підписання акту здачі –приймання виконаних робіт. За цей період часу ніяких зауважень на адресу відповідача не надходило. Твердження позивача про те, що представники Товариства з обмеженою відповідальністю „Лідер –К” приймали участь в складанні дефектного акту 14.03.2006 року не відповідає дійсності, оскільки особи, зазначені в акті, ніколи не працювали на підприємстві і довіреностей на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю „Лідер –К” їм не надавалось. При демонтажі світильників 17.04.2006 року був присутній директор Товариства з обмеженою відповідальністю „Лідер –К” Клімов О.Ю, який відмовився від підписання акту у зв”язку з тим, що ним було запропоновано призначити експертизу з метою встановлення причин перегоряння світильників, оскільки за час їх експлуатації –чотири місяці –позивач не висував ніяких претензій стосовно будь –яких недоліків, у тому числі і скритих.

Відмова від проведення експертизи для встановлення відповідності світильників тієї марки, яка була узгоджена між сторонами, виявлення причин їх виходу з ладу, відсутність акту кваліфікованої комісії свідчать про очевидну незацікавленість позивача у встановленні дійсних причин і обставин, що призвели до необхідності демонтажу та заміни світильників.

Заслухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, розглянувши апеляційну скаргу, Дніпропетровський апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав:

01.08.2005р. сторонами було укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №17-06-05Д, відповідно до якої відповідач-підрядник зобов’язався за отриманим технічним завданням замовника –позивача, на свій ризик, власними силами та засобами виконати роботи по проектуванню, монтажу та налагоджуванню повного комплексу внутрішніх електромонтажних робіт в приміщеннях торгового центру “Велика кишеня”, що розташований на б.Зоряний,1а в м.Дніпропетровську (п.2.1).

Відповідно до локального кошторису відповідач, зокрема, повинен був здійснити монтаж світильників з люмінесцентними лампами ВАТ-RW2*36 в кількості 875 штук.

Вартість вказаних матеріалів була оплачена позивачем платіжними дорученнями №271 від 05.07.2005р. та №6932 від 09.08.2005р.

Згідно з п.12.1 угоди підрядник гарантував належну якість використаних матеріалів, відповідність їх специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам та своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених в процесі виконання робіт, при прийманні робіт та в період гарантійного строку експлуатації об”єкта (п.12.2 угоди).

Пунктом 12.4 угоди гарантійний строк на роботи, що виконуються підрядником та на матеріали, які ним використовуються, встановлений у 36 місяців з дня підписання сторонами акту про завершення робіт.

Пунктами 12.6,12.7 угоди встановлено, що для участі в складанні Акту, що фіксує дефекти, погодження порядку і строків їх усунення, підрядник направляє свого представника не пізніше 5-ти календарних днів з дня отримання письмової претензії замовника, у випадку відмови підрядника від складання чи підписання акту виявлених дефектів і недоробок, для їх підтвердження замовник призначає кваліфіковану комісію, яка складає відповідний акт з фіксації дефектів і недоробок, їх характеру, що не виключає право сторони звернутися до суду.

19.10.2005р. сторонами підписаний акт виконаних робіт на торгівельному комплексі та затверджений протокол коригування вказаного акту.

Позивач посилався на те, що 10.03.2006р. направив відповідачу листа, в якому зазначив, що в торгівельному центрі ”Велика Кишеня” систематично відбувається відмова електронних пускорегулюючих пристроїв світильників ВАТ,40% світильників торгівельного залу знаходяться у неробочому стані, та просив направити представника для участі в роботі комісії по розслідуванню причин виникнення виявлених дефектів.

Доказів направлення зазначеного листа позивачем не надано. В обґрунтування порушення умов договору щодо якості виконаних робіт позивач надав акт від 14.03.2006р., складений за участю представників позивача, з зазначенням їх посад та представників відповідача, як вказано в акті, Доліни В.І. та Фітчака С.В.

З акту не вбачається наявність повноважень вказаних осіб на участь в комісії від імені відповідача, не зазначено, які посади займають ці особи.

Відповідно до наданої відповідачем довідки №103 від 11.10.2006р. гр.Доліна та Фітчак ніколи в товаристві з обмеженою відповідальністю ”Лідер-К” не працювали, довіреності на представництво інтересів товариства їм не видавалися.

          З урахуванням викладеного акт від 14.03.2006р. складений в односторонньому порядку і не може мати доказової сили.

Також позивачем наданий акт від 17.04.2006р., з якого вбачається, що “ прийнято рішення замінити світильники невстановленого виробництва на світильники з люмінесцентними лампами ВАТ-RW2*36 підрядною організацією товариства з обмеженою відповідальністю ”Електроспецплюс” та що підрядник 03.04.06р. приступив до виконання робіт по монтажу світильників.

Акт складено комісією за участю головного енергетика позивача, управляючого магазином ТП ТОВ”ВК Дніпропетровськ”, директора товариства з обмеженою відповідальністю ”Електрогаз” та представників асоціації ”Світлотехніка”. В акті також не зазначено наявність повноважень представників сторонніх організацій на участь в роботі комісії, не зазначені посади представників асоціації ”Світлотехніка”.

За таких обставин зазначений акт також не може оцінюватися судом, як доказ у справі, оскільки складений комісією за участю не уповноважених осіб.

Другий акт від 17.04.2006р. складений за участю комісії у складі головного енергетика товариства з обмеженою відповідальністю ”Квіза-Трейд” та управляючого магазином товариства з обмеженою відповідальністю ”ВК Дніпропетровськ”. Вказана комісія підтверджувала, що на 17.04.2006р. в торговому центрі ”Велика кишеня” були змонтовані світильники не встановленого виробництва.

Акт підписаний чотирма особами. Інші дві особи, які підписали акт, не зазначені як члени комісії.

З урахуванням наведеного вказаний акт оцінюється судом як складений в односторонньому порядку, в зв’язку з чим не може бути доказом у справі.

Згідно із статтею 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 статті 858 Цивільного кодексу України якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника: безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; пропорційного зменшення ціни роботи; відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

Статтею 224 Господарського кодексу України встановлено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно із статтею 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Позивачем факт порушення відповідачем зобов’язань за додатковою угодою і виконання робіт з відступами від умов договору не доведений.

Приймаючи рішення у справі, суд першої інстанції обґрунтовано зазначив, що під час здачі-приймання виконаних робіт був підписаний між сторонами Акт від 19.10.2005 р., ніяких заперечень від замовника про встановлення світильників невстановленого виробництва заявлено не було ( доказів не надано ). Таким чином, на момент прийняття роботи і матеріалів ніяких порушень з боку підрядника виявлено не було, що свідчить про безпідставність тверджень позивача стосовно встановлення світильників невстановленого виробництва.

З огляду на викладене позовні вимоги задоволенню не підлягали.

Посилання скаржника на те, що виявлені ним недоліки є прихованими недоліками, які неможливо було виявити під час прийняття виконаних робіт належним чином не підтверджені, в зв’язку з чим не можуть прийматися до уваги.

З урахуванням вищенаведеного рішення прийнято господарським судом за повністю дослідженими обставинами справи, з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права.


На підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 103-105 Господарського процесуального кодексу України, Дніпропетровський апеляційний господарський суд ,-


П О С Т А Н О В И В :


Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Квіза-Трейд” м.Київ залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.2006 року у справі №10/304-06 залишити без змін.Головуючий суддя Л.О.Лотоцька


Судді Р.М.Бахмат

Судді О.С.Євстигнеєв