Рішення №300763

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.

тел. 230-31-77


У Х В А Л А

про порушення провадження у справі


"17" листопада 2006 р. Справа № 444/3-06


Суддя Коротун О.М., розглянувши матеріали

за позовом Закритого акціонерного товариства "ЕБОС ЛТД", м. Одеса

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Монастирський квас", м. Вишневе

про стягнення 30875,31 грн.,


визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.


Керуючись ст.ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України,

                    

Суддя ухвалив:


1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на "30" листопада 2006 р. о 10:30, засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 16, каб. 204.

3. Зобов'язати учасників процесу на підтвердження їх статусу юридичної особи і повного найменування подати суду оригінал і належну копію статуту (положення), свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, довідку з органів статистики про їх знаходження в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, довідку з обслуговуючого банку про найменування відкритих рахунків.

4. Зобов'язати позивача подати:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, нема справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та нема рішення цих органів з такого спору;

- оригінали доданих до позовної заяви документів;

- обґрунтований розрахунок та правове обґрунтування підстав стягнення кожного виду штрафних санкцій з зазначенням періодів та сум заборгованості, на які вони нараховувалися.

5. Зобов'язати відповідача подати:

- відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів;

- контррозрахунок ціни позову;

- докази часткових сплат.

6. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 ГПК України, а пояснення по суті спору викласти письмово.

7. Документи, витребувані ухвалою та додані до позовної заяви, подаються до господарського суду в оригіналах для огляду в судовому засіданні та копіях у справу.

8. Попередити сторони про майнову відповідальність, передбачену ст. 83 ГПК України, за неявку в судове засідання та невиконання вимог ухвали господарського суду.

9. У разі неявки сторін спір може бути розглянутий за наявними в справі матеріалами згідно ст.75 ГПК України.

10. Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа, - підписом її керівника з відтиском печатки цієї організації, установи). У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновником - наказ, рішення, розпорядження, протокол тощо (або засвідчені належним чином витяги з них). Представникам сторін необхідно надати копії довіреностей та інших документів, перелічених у цьому пункті, в справу.                    

Суддя                                                    Коротун О.М.