Рішення №301223


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.

тел. 230-31-77


У Х В А Л А

про порушення провадження у справі

"20" листопада 2006 р.

Справа № 336/17-06


Суддя Суховий В. Г., розглянувши матеріали


за позовом Виробничого підприємства "Будсервіс", м. Біла Церква

до Військової частини А 2167, м. Біла Церква

про усунення перешкод щодо користування та розпорядження власним майном,                               

визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України,

                    

Суддя ухвалив:

1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на "25" грудня 2006 р. об 11:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Комінтерну, 16, каб. 225).

3. Зобов'язати позивача подати: оригінали документів, які додані до позовної заяви; письмові відомості про рахунки позивача, відкриті в банківських установах; свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал і засвідчену копію); додані до позовної заяви ксерокопії документів, які засвідчити належним чином згідно з вимогами ст. 36 ГПК України.

Зобов'язати відповідача подати: відзив на позов з документальним обґрунтуванням його висновків; свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал і засвідчену копію); письмові відомості щодо рахунків відповідача, відкритих в банківських установах.

4. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст.36 ГПК України, а пояснення по суті спору викласти письмово.

5. Викликати у судове засідання уповноважених представників сторін.

Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника з прикладенням печатки цієї організації). У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівником або засновниками - наказ, рішення, розпорядження, протокол тощо (або засвідчені належним чином витяги з них), які підтверджують службовий статус представника.

6. Попередити сторони про відповідальність, передбачену п. 5 ст. 83 ГПК України.Суддя                                                                      Суховий В. Г.