Рішення №301456

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


07.12.06 р.                     Справа № 37/396


11 годин 55 хвилин

Постанова прийнята, складена і підписана в нарадчій кімнаті в повному обсязі та проголошена в судовому засіданні

у приміщенні господарського суду Донецької області у присутності позивача та відповідача

(м. Донецьк, вул. Артема, 157, кабінет 210)

за позовом державної податкової інспекції у м. Дружківці

до відповідача приватного підприємства „Ада”, м. Дружківка

про стягнення заборгованості по податку на додану вартість на суму 5034 грн. 30 коп., у тому числі 492 грн. – основний платіж, 4542 грн. 30 коп. – штрафні (фінансові) санкції.


Суддя господарського суду Донецької області Яманко Валентина Григорівна

при секретарі судового засідання Шкурідіній І. О.

Представники:

від позивача: Бунін Є.О. – за дов. від 27 листопада 2006 року,

від відповідача: не з’явився – надане клопотання про розгляд справи без участі представника.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до господарського суду Донецької області 16 листопада 2006 року з позовною заявою № 13/92/10/10 013 від 6 листопада 2006 року (арк. справи 3) до приватного підприємства „Ада”, м. Дружківка про примусове стягнення активів в рахунок погашення податкового боргу в сумі 5034 грн. 30 коп., звернувши стягнення на активи вказаного підприємства, розгляд якої згідно пунктів 6 та 7 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року, до початку діяльності окружного адміністративного суду підвідомчий господарському суду Донецької області.

17 листопада 2006 року ухвалою господарського суду Донецької області (арк. справи 1-2) було відкрито провадження в адміністративній справі № 37/396 та призначено попереднє судове засідання на 28 листопада 2006 року.

28 листопада 2006 року на попереднє судове засідання з’явився тільки представник позивача, який підтримав позовні вимоги, відповідач на попереднє судове засідання 28 листопада 2006 року не з’явився, вимоги ухвали суду від 17 листопада 2006 року не виконав, причини не явки на попереднє судове засідання не повідомив. Ухвалою від 28 листопада 2006 року (арк. справи 31) суд закінчив підготовче провадження та призначив адміністративну справу № 37/396 до судового розгляду на 7 грудня 2006 року. Також, у попередньому судовому засіданні 28 листопада 2006 року представнику позивача за його згодою були вручені судові повістки для державної податкової інспекції у м. Дружківка та для відповідача - приватного підприємства „Ада”, м. Дружківка.

5 грудня 2006 року позивач через канцелярію господарського суду Донецької області надав уточнення позовних вимог (арк. справи 34), зазначивши до стягнення заборгованість по податку на додану вартість на загальну суму 5034 грн. 30 коп., у тому числі 492 грн. – основний платіж, 4542 грн. 30 коп. – штрафні (фінансові) санкції.

Під час судового розгляду 7 грудня 2006 року позивач підтримав позовні вимоги, відповідач на судовий розгляд не з’явився, до канцелярії господарського суду Донецької області 7 грудня 2006 року надійшло клопотання відповідача (арк. справи 37) про розгляд справи без його участі, в якому відповідач також зазначив, що визнає позовні вимоги у повному обсязі. Примирення сторони не досягли. Суд задовольнив клопотання відповідача та розглянув справу № 37/396 без участі представника відповідача.

Позивач – державна податкова інспекція у м. Дружківці є органом державної влади та відповідно в розумінні пункту 7 частини 1 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України є суб'єктом владних повноважень, що створений Указом Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" № 760/96 від 22 серпня 1996 року зі змінами та доповненнями внесеними Указом Президента України від 20 квітня 2000 року N 605/2000. Позивач діє на підставі Закону України "Про державну податкову службу в Україні" № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року в редакції Закону України № 3813-ХІІ від 24 грудня 1993 року зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2006 року, пунктом 11 частини 1 статті 10 якого передбачено, що державні податкові інспекції на виконання своїх функцій подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами.

Позивач в уточнених позовних вимогах зазначив, що податкова заборгованість по податку на додану вартість на суму 5034 грн. 30 коп. виникла на підставі самостійно задекларованих та узгоджених відповідачем сум податків та зборів, а також у зв'язку з застосуванням штрафних (фінансових) санкцій за порушення податкового законодавства, яке відповідачем не оскаржувалося.

Відповідач - приватне підприємство „Ада”, м. Дружківка зареєстроване рішенням виконавчого комітету Дружківської міської Ради народних депутатів (арк. справи 18) № 325/2 від 19 серпня 1992 року як юридична особа, про що було видане свідоцтво про державну реєстрацію (арк. справи 4). 3 березня 1993 року виконавчим комітетом Дружківської міської Ради народних депутатів було прийняте рішення № 98 (арк. справи 20) про внесення доповнень до статуту приватного підприємства „Ада”, м. Дружківка. 16 жовтня 2001 року розпорядженням міського голови № 359 (арк. справи 19) були зареєстровані доповнення, внесені до статуту відповідача. Відповідач включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за № 21951567, про що свідчить довідка Донецького обласного управління статистики від 31 січня 2000 року (арк. справи 17). Відповідно до статуту (арк. справи 23-27) відповідач зареєстрований за адресою: м. Дружківка, вул. Єнгельса, 92/39, предметом діяльності якого є виробництво будівельних матеріалів, власником якого є Лавров Віктор Степанович, що мешкає за адресою: м. Дружківка, вул. Єнгельса, 92/39. Відповідно до довідки форми № 4-ОПП № 69/10/29-013-7 від 20 жовтня 2006 року (арк. справи 11) відповідач перебуває на податковому обліку в державній податковій інспекції у м. Дружківка з 19 серпня 1992 року за № 171. Згідно довідки № 12257/10/29-013 від 20 жовтня 2006 року (арк. справи 12) приватне підприємство „Ада”, м. Дружківка за адресою: м. Дружківка, вул. Єнгельса, 92/39, не знаходиться. Позивачем до матеріалів справи надана довідка (арк. справи 13) про банківські реквізити відповідача. Відповідно до листа Дружківського міського відділу земельних ресурсів № 311 від 18 жовтня 2006 року (арк. справи 21) у відділі відсутні документи на право власності або користування земельними ділянками стосовно приватного підприємства „Ада”, м. Дружківка. Згідно листа Дружківського міського бюро технічної інвентаризації № 269 від 19 жовтня 2006 року (арк. справи 22) за відповідачем будівлі та споруди не зареєстровані.

Представник позивача клопотань про повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявили, у зв'язку з чим на підставі пункту 2-1 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-IV від 6 жовтня 2005 року судовий розгляд був проведений без технічної фіксації.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши матеріали справи та дослідивши надані сторонами докази, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статті 1 протоколу № 1 від 20 березня 1952 року до Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійснення контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи штрафів.

За Конституцією України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (стаття 67), система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України (пункт 1 частини 2 статті 92).

Завданням органів державної податкової служби є виконання функцій щодо здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів, для чого у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановленому законами України, позивач має право проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, застосовувати фінансові (штрафні) санкції за встановлені порушення та стягувати примусово до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій, що передбачено статтями 2, 10, 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року в редакції Закону України № 3813-ХІІ від 24 грудня 1993 року зі змінами та доповненнями.

Підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181 – ІІІ від 21 грудня 2000 року зі змінами та доповненнями передбачено, що органами, уповноваженими здійснювати заходи з погашення податкового боргу, є виключно податкові органи, а також державні виконавці у межах їх компетенції.

Відповідно до пункту 1.3 статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, податковий борг (недоїмка) це податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання.

Пунктом 5.1 статті 5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачено, що податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації вважається узгодженим з дня подання такої декларації. Підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 зазначеного Закон визначено, що податкове зобов’язання платника податків, нараховане контролюючим органом, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення – рішення або після закінчення адміністративного чи судового оскарження при незгоді платника податків з визначеними податковим органом сумами податків (зборів) та штрафних (фінансових) санкцій.

Судом були дослідженні надані позивачем докази наявності податкового боргу відповідача перед бюджетом та встановлено:

Сума заборгованості по податку на додану вартість в розмірі 5034 грн. 30 коп. склалася з наступного:

- 492 грн. – основний платіж, з якого самостійно заявлено відповідачем до сплати у податкових деклараціях сум податку на додану вартість:

- 492 грн. – за декларацією за березень 2006 року вх. № 4594 від 19 квітня 2006 року з виправленням помилок за декларацією грудня 2005 року (арк. справи 14-15);

- 4542 грн. 30 коп. – штрафні (фінансові) санкції застосовані позивачем на підставі розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2006 року, вхідний номер 4593 від 19 квітня 2006 року (арк. справи 16) – 25 грн. та визначені в податкових повідомленнях-рішеннях:

- № 0002151540/0 від 22 грудня 2005 року – 4234 грн. 94 коп. (арк. справи 7) – за затримку на 269 календарних днів граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання в розмірі 8469 грн. 87 коп. в розмірі 50 % узгодженої суми податкового зобов’язання, сплаченої з затримкою, корінець якого доданий до матеріалів справи (арк. справи 6) та яке було направлено відповідачу поштою. У зв’язку з тим, що у відповідача на особовому рахунку малася переплата в розмірі 99 грн. 63 коп. сума залишку боргу склала 4135 грн. 31 коп.;

- № 0002161540/0 від 22 грудня 2005 року – 386 грн. 40 коп. (арк. справи 8) – за затримку на 58 календарних днів граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання в розмірі 1932 грн. в розмірі 20 % узгодженої суми податкового зобов’язання, сплаченої з затримкою, корінець якого доданий до матеріалів справи (арк. справи 6) та яке було направлено відповідачу поштою. У зв’язку з частковою сплатою відповідачем зазначеного зобов’язання, сума залишку склала 381 грн. 99 коп.

Докази визнання вище зазначених податкових повідомлень-рішень недійсними в результаті адміністративного чи судового оскарження відповідач не надав.

Відповідно до пункту 1.10 статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” податкова вимога – це письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу.

Згідно вказаного підпункту 1.10 статті 1 та підпункту 6.2.3 пункту 6.2 статті 6 вказаного Закону відповідачу була надіслана перша податкова вимога № 1/18 від 3 лютого 2005 року, корінець якого доданий до матеріалів справи (арк. справи 9), яка була отримана відповідачем 12 лютого 2005 року, про що свідчить поштове повідомлення № 11678 (арк. справи 9).

17 березня 2005 року відповідачу була надіслана друга податкова вимога за № 2/42, корінець якої доданий до матеріалів справи (арк. справи 10), яка була отримана відповідачем 11 квітня 2005 року.

Позивачем та відповідачем була звірена загальна сума заборгованості по податку на додану вартість на суму 5034 грн. 30 коп., розбіжностей не встановлено та станом на 30 листопада 2006 року підписаний без заперечень, як позивачем так і відповідачем, акт звірки (арк. справи 36).

Виходячи з вищезазначеного суд дійшов до висновку, що сума заявленої позивачем заборгованості сторонами узгоджена, повноваження щодо звернення до суду податкового органу, право на примусове стягнення заявленої суми підтверджені та відповідають вимогам закону, тому позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, зважаючи на те, що позов заявлений суб'єктом владних повноважень до юридичної особи, що не є суб'єктом владних повноважень, та те, що органи державної податкової служби звільнені від сплати судових витрат, не стягуються.

Керуючись статтею 1 протоколу № 1 від 20 березня 1952 року до Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року, статтею 67, пунктом 1 частини 2 статті 92, статтями 2, 10, 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 – ХІІ від 4 грудня 1990 року в редакції Закону України № 3813-ХІІ від 24 грудня 1993 року зі змінами і доповненнями, підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2, пунктом 5.1, підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 Закону України „Про порядок погашення податкових зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21 грудня 2000 року із змінами та доповненнями, статтями 6-14, 23, частиною 4 статті 94, статтями 11, 60, 112, 121, 158-163, 167, 185,186, 254, пунктами 2-1, 6, 7 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-IV від 6 жовтня 2005 року, господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:

Позов державної податкової інспекції у м. Дружківці до приватного підприємства „Ада”, м. Дружківка про стягнення заборгованості по податку на додану вартість на суму 5034 грн. 30 коп., у тому числі 492 грн. – основний платіж, 4542 грн. 30 коп. – штрафні (фінансові) санкції, задовольнити у повному обсязі.


Стягнути з приватного підприємства „Ада”, м. Дружківка (84200, м. Дружківка, вул. Єнгельса, 92/39, код ЄДРПОУ 21951567) на користь державного бюджету України заборгованість по податку на додану вартість в розмірі 5034 грн. 30 коп., у тому числі 492 грн. – основний платіж, 4542 грн. 30 коп. – штрафні (фінансові) санкції, на рахунок 31113029600040, ОКПО 34686563, МФО 834016, банк ГУДК в Донецькій області.

Постанова прийнята, складена і підписана в нарадчій кімнаті в повному обсязі та проголошена в судовому засіданні 7 грудня 2006 року в присутності представника позивача у приміщенні господарського суду Донецької області (м. Донецьк, вул. Артема, 157, кабінет № 210)

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений Кодексом адміністративного судочинства України, постанова суду першої інстанції набирає сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.


          

Суддя Яманко В.Г.           


вик. Тумасова О.А.

т. 3056106

Надруковано 3 примірника:

1. Позивачу – 1.

2. Відповідачу – 1.

3. До справи – 1.

________________________________________________________________________________

Адреса та телефон господарського суду Донецької області: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 381-88-46.