Рішення №301469

                                                  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.           тел. 230-31-77У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

          

"20" листопада 2006 р.

Справа № 454/20-06


Суддя Господарського суду Київської області Іваненко Я.Л. розглянув позовну заяву і додані до неї матеріали

за позовом Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві

до Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства "Арабіка", м. Біла Церква

про стягнення 863,62 грн.,


визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.


Керуючись ст. 107, п. 6 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України,


ухвалив:


1. Відкрити провадження у справі. Справа буде розглядатись у складі судді Я.Л. Іваненко.

2. Призначити судове засідання на "12" грудня 2006 р. о 09:45. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Комінтерну, 16, 2 поверх, каб. 222).

3. Витребувати від Позивача:

- оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) документів (нормативних актів) на підставі яких діє Позивач; довідок про найменування і номери рахунків Позивача відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України;

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет, з тих же підстав, а також не має рішення цих органів з такого спору;

- всі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення з зазначенням повноважних причин їх відсутності;

- письмове правове обґрунтування позовних вимог з посиланням на певні норми чинного законодавства України, які регулюють відносини звернення Позивача до господарського суду для вирішення цього спору;

- письмові пояснення яким саме нормам чинного законодавства України суперечить спірна бездіяльність відповідача, та в чому саме полягає ця невідповідність.

- докази надіслання та отримання відповідачем вимог про сплату недоїмки.

4. Запропонувати Відповідачу подати суду письмові заперечення проти позову та докази на їх підтвердження, які наявні у Відповідача.

5. Витребувати від Відповідача:

- оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) установчих документів на підставі яких діє Відповідач (установчий договір, статут, положення, свідоцтво про державну реєстрацію тощо); довідку з органу статистики про знаходження Відповідача в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; довідку про найменування і номери рахунків Відповідача відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України.

6. Викликати повноважних представників сторін в судове засідання.

7. Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

Особи, які беруть участь у справі, користуються процесуальними правами та обов’язками, передбаченими ст.ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України.

8. Явку сторін визнати обов’язковою.

9. Копію ухвали надіслати позивачу та відповідачу.

Суддя                                                             Іваненко Я.Л.