Рішення №301472

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.

тел. 230-31-77


У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

          

"20" листопада 2006 р.

Справа № 448/3а-06


          Суддя Коротун О.М., розглянувши


позов Управління Пенсійного фонду України у м. Броварах

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "Сучасний дім", м. Бровари

про стягнення 169,99 грн.,


          визнав подані матеріали достатніми для відкриття провадження в адміністративній справі.


          Керуючись частиною другою ст. 69, ст.ст. 107, 122, п. 6 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України,

                    

Суддя ухвалив:


1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Розгляд справи призначити на "30" листопада 2006 р. о 15:00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

3. Запропонувати відповідачу подати до початку розгляду справи письмові заперечення проти позову та наявні у нього докази.

4. Витребувати від позивача: оригінали (для огляду) доданих до позовної заяви документів; платіжні реквізити відповідача; реквізити, на які підлягають стягненню кошти з відповідача; первинні бухгалтерські документи, на підставі яких застосовано стягнення.

Зобов’язати позивача подати суду письмові відомості на даний час про:

          - включення (виключення) відповідача - ТОВ "Архітектурне бюро "Сучасний дім" (ідентифікаційний код 32932396) до Єдиного державного реєстру або Реєстру суб’єктів підприємництва, із зазначенням його ідентифікаційного коду та дати державної реєстрації;

          - місцезнаходження (чи його зміну) відповідача.

5. Витребувати від відповідача: оригінали (для огляду) та копії (для залучення до матеріалів справи) статутних документів; свідоцтва про державну реєстрацію; довідку про включення до ЄДРПОУ; платіжні реквізити; контррозрахунок ціни позову.

6. Викликати повноважних представників сторін в судове засідання.


Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

Справа розглядається одноособово у складі головуючого судді Коротун О.М.

Особи, які беруть участь у справі користуються процесуальними правами та обов’язками, передбаченими ст. ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України.


Суддя                                                                      Коротун О.М.Додаток до ухвали: Копія позовної заяви та додані до неї документи на _____ аркушах.


Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

          Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.