Рішення №301475

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.

тел. 230-31-77


У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

          

"21" листопада 2006 р.

Справа № 452/3а-06


          Суддя Коротун О.М. розглянув


позов Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі, м. Бровари

до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Княжицьке", с. Княжичі, Броварський район

про стягнення 21154,90 грн.


          Згідно з ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України:

1. У позовній заяві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;

2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

2. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.

3. До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

4. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

5. Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Відповідно до ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

Як вбачається з позовної заяви та доданих до неї документів Позивач у позовній заяві не вказав адреси електронної пошти учасників процесу.

Недолік повинен бути усунений позивачем у строк до “28” листопада 2006р. шляхом подання до суду уточнення та копію для надіслання відповідачу.

Подача таких доказів, даних визнається судом обов'язковою та є необхідною в силу принципів адміністративного судочинства: розумності строку для вирішення справи, передбаченого ст. 122 КАСУ та принципів, передбачених ч. 1 ст. 7 КАС України.

Разом з тим, суд дійшов висновку про відкриття провадження у справі та надання позивачу строку на усунення вказаних недоліків, шляхом подання копії позовної заяви та доданих до неї документів для надіслання відповідачу.


Керуючись частиною другою ст. 69, ст.ст. 107, 110, п. 6 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України,

                    

Суддя ухвалив:


1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Розгляд справи призначити на "30" листопада 2006 р. о 16:00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

3. Запропонувати відповідачу подати до початку розгляду справи письмові заперечення проти позову та наявні у нього докази.

4. Витребувати від позивача: оригінали (для огляду) доданих до позовної заяви документів; платіжні реквізити відповідача; реквізити, на які підлягають стягненню кошти з відповідача; первинні бухгалтерські документи, на підставі яких застосовано стягнення; довідку про знаходження відповідача в ЄДРПОУ станом на день розгляду справи.          

Зобов'язати позивача усунути недоліки та подати уточнення та копію для надіслання відповідачу до 28.11.2006р.

5. Витребувати від відповідача: оригінали (для огляду) та копії (для залучення до матеріалів справи) статутних документів; свідоцтва про державну реєстрацію; довідку про включення до ЄДРПОУ; платіжні реквізити; контррозрахунок ціни позову.

6. Викликати повноважних представників сторін в судове засідання.

Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

Справа розглядається одноособово у складі головуючого судді Коротун О.М.

Особи, які беруть участь у справі користуються процесуальними правами та обов’язками, передбаченими ст. ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України.


Суддя                                                                      Коротун О.М.Додаток до ухвали: Копія позовної заяви та додані до неї документи на _____ аркушах.


Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

          Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.