Рішення №301479

                                                  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.           тел. 230-31-77


У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

          

"20" листопада 2006 р. Справа № А347/9-06

Суддя Господарського суду Київської області Є.П. Євграфова, розглянувши позовну заяву 7605/04 від 15 листопада 2006 р. і додані до неї матеріали

Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі, м.Вишневе

до Боярського міського виробничого управління житлово-комунального господарства, м. Боярка

про стягнення 78195,20 грн.,

визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

          Керуючись ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі. Справа буде розглядатись у складі судді Є.П.Євграфової.

2. Розгляд справи призначити на "05" грудня 2006 р. о 10:10. Засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 16, к. 202.

3. Витребувати від Позивача:

- оригінали і належним чином засвідчені копії установчих документів на підставі яких діє Позивач (установчий договір, статут, положення, свідоцтво про державну реєстрацію тощо), довідки з органу статистики про знаходження Позивача в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, довідок про найменування і номери рахунків Позивача відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України;

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, нема справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та нема рішення цих органів з такого спору;

- всі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення з зазначенням поважних причин їх відсутності;

- письмове правове обґрунтування позовних вимог з посиланням на певні норми чинного законодавства України, які регулюють відносини звернення Позивача до господарського суду для вирішення цього спору;

- письмове правове обґрунтування позовних вимог з посиланням на певні норми чинного законодавства України, які регулюють відносини стягнення, визнання права Позивача.

4. Запропонувати Відповідачу подати суду письмові заперечення проти позову та докази на їх підтвердження, які наявні у Відповідача.

5. Витребувати від Відповідача:

- оригінали і належним чином засвідчені копії документів (нормативних актів) на підставі яких діє Відповідач, довідки з органу статистики про знаходження Відповідача в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, довідки про найменування і номери рахунків Відповідача відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України.

6. Копію ухвали надіслати позивачу та відповідачу.Суддя                                                             Є.П. Євграфова


          Додаток до ухвали: Копія позовної заяви та доданих до неї документів на ___ аркушах.

          

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.